Σεμινάρια: Αποθήκη

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 34 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 3   επόμενη τελευταία 
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Δ3)ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Δ3)
Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους. Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής και ασφάλειας της αποθήκης...
Διοργανωτής: Power Tax Training
Μείωση Αποθεμάτων & Βελτίωση CSLΜείωση Αποθεμάτων & Βελτίωση CSL
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα εργαστήριο (workshop) εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων. Με την εφαρμογή των ...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Οργάνωση και Διαχείριση αποθήκης (Βόλος)Οργάνωση και Διαχείριση αποθήκης (Βόλος)
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η μεταφορά των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση της αποθήκης της επιχείρησης, με τελικό στόχο την αποδοτικότερη χρήση της ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ελέγχουν την σήμανση και την εγκυρότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Ι/Π) και την κατηγοριοποίηση τους. Θα είναι σε θέση να αποθηκεύουν, διανέμουν Ι/Π και να χειρίζονται όλα τα θέματα που...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να παρέχει πλήρη θεωρητική και πρακτική γνώση του βιβλίου αποθήκης, που θα ισχύσουν από το 2015. Μέσα από εφαρμογές που υλοποιούνται σε EXCEL, οι συμμετέχοντες μπορούν, να τηρούν σωστά την αποθήκη και να ανταποκριθούν, σε ...
Διοργανωτής: ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ
Εισαγωγή στη Λιτή (Lean) ΑποθήκηΕισαγωγή στη Λιτή (Lean) Αποθήκη
Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα επιχειρηματικής βελτιστοποίησης και εταιρικής διοίκησης που έχει εφαρμογή σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, σε οποιαδήποτε μεγέθους επιχείρηση και σε οποιοδήποτε τμήμα.
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΛΙΤΗ (LEAN) AΠΟΘΗΚΗΛΙΤΗ (LEAN) AΠΟΘΗΚΗ
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων στη βασική μεθοδολογία του Lean Six Sigma καθώς και η υλοποίηση των βασικών τεχνικών της Λιτής διαχείρισης
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Good Warehousing Practices – Ασφάλεια στην αποθήκηGood Warehousing Practices – Ασφάλεια στην αποθήκη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εισαγωγή, Ορθή βιομηχανική πρακτική (GMP) & ορθή αποθηκευτική πρακτική (GWP), Οφέλη από την εφαρμογή GWP, Βασικά σημεία αναφοράς (μεταφορά, αποθήκευση), Μεταφορά, Μέσα μεταφοράς, Κατάλληλα για μεταφορά προϊόντων ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Good Warehousing Practices (GWPs)Good Warehousing Practices (GWPs)
Εισαγωγή, Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια και ποιότητα τωνπροϊόντων, Ορθή βιομηχανική πρακτική (GMP) & ορθή αποθηκευτική πρακτική (GWP), Οφέλη από την εφαρμογή GWP, Βασικά σημεία αναφοράς (μεταφορά, αποθήκευση), Μεταφορά, Μέσα μεταφοράς...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Εκπαίδευση Στελεχών ΑποθήκηςΕκπαίδευση Στελεχών Αποθήκης
Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει άρτια τον Υπεύθυνο και τα στελέχη της Αποθήκης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το απόθεμα, τον εξοπλισμό, τον χώρο, το προσωπικό και τις παραγγελίες των πελατών με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αντιληφθούν σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης ποια παραστατικά με ποιο τρόπο και πότε θα πρέπει να τα εκδίδουν. Χειρόγραφα και Μηχανογραφημένα παραστατικά (θεωρημένα ή αθεώρητα) ...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Οργάνωση & Βελτίωση της Σύγχρονης ΑποθήκηςΟργάνωση & Βελτίωση της Σύγχρονης Αποθήκης
Όπως είναι γνωστό, η σύγχρονη εξέλιξη στην οργάνωση των αποθηκών και των διανομών, αν αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, παρέχει μοναδικές δυνατότητες για εντυπωσιακή βελτίωση του επιπέδου Εξυπηρέτησης του Πελάτη, μείωση του κόστους λειτουργίας, μείωση...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
LOGISTICS SEMINARS - Μείωση του Κόστους Διανομής – απλά, εύκολα, γρήγοραLOGISTICS SEMINARS - Μείωση του Κόστους Διανομής – απλά, εύκολα, γρήγορα
Ο ακριβής προσδιορισμός του κόστους και η εφαρμογή πρακτικών τρόπων μείωσης του κόστους διανομής σε κάθε επιχείρηση (εμπορική, βιομηχανική, 3 Party Logistics).
Διοργανωτής: Η Ναυτεμπορική
ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ
Αρχές ασφαλούς φόρτωσης. Επιλογή οχήματος - Χωροθέτηση φορτίου. Σημεία αγκύρωσης φορτίου, κεφαλές πλατφόρμας και εσωτερικά διαχωριστικά. Διαξονικά οχήματα (επίπεδα /ανατρεπόμενα). Τριαξονικά κα τετραξονικά οχήματα. Τρέιλερ. Εξοπλισμός ασφάλισης ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων και έχει στόχο να τους ενημερώσει πάνω στην αποτελεσματική λειτουργία των αποθηκών και διακίνησης υλικών.
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
 Σελίδα 1 Από 3   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή