Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 95 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το σεμινάριο αποσκοπεί στη κατάρτιση Εργαζομένων στη βιομηχανία συσκευασιών, Στελεχών Παραγωγής QA και R&D, Αγοραστών και Συμβούλων σε επιχειρήσεις τροφίμων στα βασικά των υλικών συσκευασίας, την τρέχουσα γνώση με στόχο την ορθή επιλογή υλικών για τις...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 30/09/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015
Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 θεωρείται η σημαντικότερη αλλαγή από την αρχική του έκδοση το 1987. Με τις τελευταίες μετρήσεις του ISO αποδεικνύεται ότι αυτή επηρεάζει περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 01/10/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ETHICAL HACKING TRAINING COURSEETHICAL HACKING TRAINING COURSE
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση και εμπειρία για το τι μπορεί να κάνει ένας Ethical Hacker. Ενδεικτικά αναφέρονται: το πώς μπορεί κάποιος να σκανάρει, δοκιμάσει, παρεισφρήσει ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/10/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
IFS V6IFS V6
Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου IFS V6 . Στο σεμινάριο ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγματα από την εφαρμογή στην Ελληνική ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/10/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/10/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 9001:2008 IRCA Course No. A17199)...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/10/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – OHSAS 18001ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – OHSAS 18001
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και επικεντρώνεται στις επιθεωρήσεις που αφορούν στην (ΥΑΕ) και παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/10/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές της επιθεώρησης, τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους, ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία, οι τεχνικές της επιθεώρησης, αλλά και οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/10/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 27001 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣISO 27001 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων πληροφοριακών δεδομένων της σύγχρονης επιχείρησης.
Διοργανωτής: TQM Training
Έναρξη: 03/10/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 50001 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της ΕνέργειαςISO 50001 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας
Σκοπός του παρόντος προγράμματος, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, είναι η κατάρτιση υποψηφίων Επιθεωρητών ή / και Επικεφαλής Επιθεωρητών στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ).
Διοργανωτής: EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Έναρξη: 03/10/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
RISK MANAGEMENT METHODOLOGIES - ISO 31000:2009RISK MANAGEMENT METHODOLOGIES - ISO 31000:2009
Κίνδυνος υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή το αντικείμενο δραστηριοποίησης του. Ο κίνδυνος επίσης, δεν πρέπει να αγνοείται. Ο οργανισμός πρέπει να έχει γνώση από τι...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/10/2016
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRCΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRC
Στο σεμινάριο αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή, οι απαιτήσεις του προτύπου BRITISH RETAIL CONSOTRIUM (BRC) GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETΥ, issue 7. Παρουσιάζονται οι νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης του προτύπου και οι διαφορές ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/10/2016
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGRO 2.1 & 2.2 ΚΑΙ GLOBALGAP IFA v4.0ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGRO 2.1 & 2.2 ΚΑΙ GLOBALGAP IFA v4.0
Αναφορά σε νομοθεσία κλπ. Ορθή Γεωργική Πρακτική (GΑP), Ανάλυση Βασικών Αρχών και εφαρμογής του Συστήματος, Ανάλυση Συστημάτων AGRO 2-1, 2-2 & GLOBALGAP (EUREPGAP), Στρατηγικές MARKETING Πιστοποιημένων Προϊόντων.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 05/10/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
FSSC 22000:2010 – ΣXHMA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝFSSC 22000:2010 – ΣXHMA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και τις μελέτες HACCP σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000:2010.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 05/10/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 17025 - Οργάνωση ΕργαστηρίωνISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία οργάνωσης ενός εργαστηρίου μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων στα πλαίσια του ISO 17025. Η διαπίστευση σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας ...
Διοργανωτής: iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Έναρξη: 05/10/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή