Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 31 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 3   επόμενη τελευταία 
CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR® (CISA®) Prep. CourseCERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR® (CISA®) Prep. Course
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, καλύπτεται η ύλη με σκοπό την προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις του Certified Information Systems Auditor® (CISA®) του ISACA. Για την υποστήριξη της ενότητας αυτής δίνεται το επίσημο βιβλίο ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 07/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®)  Prep. CourseCERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®) Prep. Course
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, καλύπτεται η ύλη με σκοπό την προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις του Certified Information Security Manager® (CISM®) του ISACA. Για την υποστήριξη της ενότητας αυτής δίνεται το επίσημο βιβλίο ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 07/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 COMBINED  AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» IRCA CertifiedISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 COMBINED AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» IRCA Certified
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτουν τα καινούρια πρότυπα σε σχέση με την έκδοση του 2008 (για το ISO 9001) και την έκδοση του 2004 (για τ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 07/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 14001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣISO 14001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 14000 & EMAS IRCA Course No. A17268). Ολοκληρώνοντας το ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 08/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
RISK MANAGEMENT & BUSINESS CONTINUITY ISO 31000 - ISO 22301 - IS0 31010RISK MANAGEMENT & BUSINESS CONTINUITY ISO 31000 - ISO 22301 - IS0 31010
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι Μεθοδολογίες και δίδονται Εργαλεία για τα παραπάνω, μέσα από την παρουσίαση και των δύο σχετικών προτύπων (ISO 31000 – Risk Management και ISO 22301 – Business Continuity), καθώς και του προτύπου ISO 31010 ...
Διοργανωτής: TQM Training
Έναρξη: 09/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Οι νέες εκδόσεις των δημοφιλών Προτύπων ISO 9001 και ISO 14001 του 2015 αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του σχεδιασμού και της στρατηγικής στην επιχειρηματική πρακτική ενώ ταυτόχρονα εισάγουν στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων την έννοια της ...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Έναρξη: 09/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 31000 - RISK MANAGEMENTISO 31000 - RISK MANAGEMENT
Θέμα του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί η Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), η διαδικασία δηλαδή αναγνώρισης, ελέγχου και ελαχιστοποίησης των συνεπειών που προκύπτουν λόγω κάποιων εκτάκτων περιστατικών. Πρόκειται ουσιαστικά για µία διαδικασία ...
Διοργανωτής: EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015)  - IRCA APPROVEDΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015) - IRCA APPROVED
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και παρουσιάζονται τεχνικές προετοιμασίας, διενέργειας και ολοκλήρωσης επιθεώρησης, μέσω πρακτικής εξάσκησης σε εικονική εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και τις μελέτες HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Οι συμμετέχοντες μπορούν να...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣISO 14001:2015 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, να εντοπίζουν τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις, να επιθεωρούν προς πιστοποίηση...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 22000:2005, οι βασικές αρχές επιθεώρησης, η μεθοδολογία και τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων. Παρουσιάζονται οι αρχές HACCP, η διαδικασία εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ISO/IEC 27037:2012)ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ISO/IEC 27037:2012)
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με την διείσδυση των υπολογιστών όλο και περισσότερο στην καθημερινή εργασία, άρχισαν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα πε...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015 / ΙΕΜΑ APPROVEDΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015 / ΙΕΜΑ APPROVED
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του IEMA για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑOHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (OHSAS 18001:2007 IRCA Course No. A17269). Ολοκληρώνοντας το ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 12/12/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Σελίδα 1 Από 3   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή