Σεμινάρια

ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

2310 266480

ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Διπλογραφικής & Απλογραφικής Μεθόδου- Β΄& Γ’ Κατηγορίας Βιβλία- Προετοιμασία για Εργασία σε Λογιστήρια Εταιρειών & Λογιστικά Γραφεία- Προετοιμασία Έναρξης Λογιστικού & Φοροτεχνικού Γραφείου

Φορέας Εκπαίδευσης: ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατηγορία: Λογιστική, Λογιστικά & Φοροτεχνικά
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚέντρο, Εγνατίας 69 (ύψος Αγίας Σοφίας)Google Maps11/10/20171 εξάμηνο (Ακαδημαϊκό)
Εισηγητής
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους Λογιστές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι με μεγάλη προϋπηρεσία στον τομέα τους, και κάτοχοι λογιστικών γραφείων, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί είτε να εργαστεί σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις, είτε να κάνει καριέρα ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσφέροντας Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες.
Σκοπός

Η παροχή πλήρους κατάρτισης που αφορά σε όλες τις πρακτικές εφαρμογές, με βάση τους ισχύοντες κανόνες της Λογιστικής, για όλες τις κατηγορίες βιβλίων. Όλες οι λογιστικές εργασίες γίνονται με πραγματικά παραστατικά και με τη χρήση λογισμικών μηχανογράφησης των εταιρειών ALTEC, SOFTONE, EPSILON NET κ.α. Βασικός στόχος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, με πραγματικά παραστατικά, σε σύγχρονα μηχανογραφημένα προγράμματα.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Περίγραμμα Σπουδών-Θεματικές Ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• Γενική Λογιστική
• Δομή και διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) – παραδείγματα & εφαρμογές
• Έννοια & Διακρίσεις λογαριασμών
• Λειτουργία λογαριασμού
• Έννοια χρεοπίστωσης
• Αποσβέσεις – Μέθοδοι Αποσβέσεων
• Απογραφή – Ισοζύγιο – Ισολογισμός
• Λογιστική Εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
• Εγγραφές Σύστασης & Λύσης εταιρείας
• Εγγραφές διανομής κερδών
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Β‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

• Ενημέρωση Βιβλίων Απλογραφικής Μεθόδου Έσοδα-Έξοδα με πραγματικά παραστατικά
• Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
• Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο Ν3842/2010, Ν4172/2013, Ν4173/2013
• Υπολογισμός ΦΠΑ για Β‘ Κατηγορίας Βιβλία – Περιοδικές Δηλώσεις
• Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
• Κλείσιμο βιβλίων τέλους χρήσης & Εκκαθάριση φόρου
• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9 κλπ)
• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: EPSILON NET, ALTEC, SOFTONE κ.α.
ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ: Γ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Ενημέρωση Βιβλίων Διπλογραφικής Μεθόδου με πραγματικά παραστατικά
• Άνοιγμα βιβλίων επιχειρήσεων
• Εργασίες Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
• Καταχώρηση συναλλαγών – Λογιστικές Εγγραφές
• Υπολογισμός ΦΠΑ για Γ’ Κατηγορίας Βιβλία – Περιοδικές Δηλώσεις
• Αποσβέσεις Χρήσης
• Κλείσιμο βιβλίων τέλους χρήσης
• Σύνταξη ισολογισμού
• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ALTEC KEF5 ERP, X-LINE ERP, SOFTONE, EPSILON NET κ.α.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων ΑΠΔ – Αναλυτικοί υπολογισμοί – Εκτυπώσεις
• Αποδείξεις πληρωμών – Προκαταβολές
• Υπολογισμός Φ.Μ.Υ
• Βεβαιώσεις αποδοχών
• Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ (έντυπο Ε7)
• Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ, ΙΚΑ
• Υπολογισμός άδειας, ασθένειας, υπερωριών, υπερεργασίας, αργιών, δώρων
• Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης χωρίς προειδοποίηση
• Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης κατόπιν προειδοποίησης
• Αμοιβή εκτός έδρας (βάσει κείμενης νομοθεσίας)
• Εργόσημο
• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: EXTRA EPSILON NET ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ALTEC PAYROLL.

Βεβαιώσεις Σπουδών: Μετά το τέλος του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας (Αριθμ. Άδειας ΕΟΠΠΕΠ 2101023).

Πληροφορίες Συμμετοχής
  • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.
  • Το σεμινάριο είναι 100% πράξη. Όλα τα μαθήματα γίνονται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, σε εργαστήρια Η/Υ .
  • Διδάσκουν Επαγγελματίες
  • Τμήματα έως 10 ατόμων
  • Προσωπικός Η/Υ για κάθε σπουδαστή
  • Δωρεάν CD με τα λογισμικά μηχανογράφησης
  • Διάρκεια Σεμιναρίου: 1 Εξάμηνο (Ακαδημαϊκό)
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 15% Έκπτωση έως 15/9 για κρατήσεις θέσεων στα σεμινάρια Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
Σεμινάρια Λογιστικής, Εμπορικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από το
Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ
Μηχανογραφ/νη Τήρηση Βιβλίων-Πρακτικές Εφαρμογές Λογιστηρίου
Έναρξη: 30/10/2017, Δια Ζώσης (Θεσ/νίκη)
Καραγιώργος Θεοφάνης, καθηγητής Παν/μίου
ACCA - IFRS Certificate & Diploma -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Παγκόσμιου Κύρους Πιστοποιήσεις Λογιστών
Δείτε το Πρόγραμμα!
Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής, 40 προγράμματα
και με E-learning σε όλη την Ελλάδα
Έμπειροι Καθηγητές -Μοναδικά Προνόμια!!!!

επιστροφή