Σεμινάρια

Oikonomotexniki Seminars

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Φορέας Εκπαίδευσης: Oikonomotexniki Seminars
Κατηγορία: Υγεία / Πρώτες Βοήθειες, Υγεία / Νοσοκομεία / Φαρμακεία
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Εισηγητής
Δρ. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Φαρμακοποιός, Επιθεωρητής ΣΕΥΥΠ. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.
Α. ΜΠΙΤΟΥ
Φαρμακοποιός, Επιθεωρήτρια ΣΕΥΥΠ. Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους & Προσωπικό Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου.
Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μεταφορά γνώσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομειακού φαρμακείου, μέσα από την εμπέδωση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης θα παρουσιαστεί η διαδικασία επιθεωρήσεων & ελέγχων μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Περιγραφή Σεμιναρίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Νομοθετικό πλαίσιο
- Νόμοι και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα
Δομή – Ιεραρχία - Κατηγορίες
Προσωπικό Νοσοκομειακού Φαρμακείου
- Ρόλος προσωπικού
- Αρμοδιότητες
- Εκπαίδευση
Εγκαταστάσεις – Χώροι Νοσ. Φαρμακείου
Χώροι Αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού
Σήμανση χώρων υγειονομικού υλικού
Εξοπλισμός
- Προδιαγραφές
- Βασικές απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας
- Μέθοδοι ελέγχου – Οργάνωση
- Τήρηση αρχείων
Συνθήκες αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού
- Κατηγορίες φαρμάκων και υλικών
- Προτεραιότητες
- Καταχώρηση παραστατικών
- Εσωτερικοί έλεγχοι (θερμοκρασίας, υγρασίας, διακριτότητα χώρων, βαθμονόμηση οργάνων (calibration)
- Τεκμηρίωση
- Έλεγχος και επιβεβαίωση αξιοπιστίας
- Tήρηση αρχείων
Ασκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων
Μηχανοργάνωση φαρμακείου
- Αρμοδιότητες
- Καταχώρηση συνταγών – χορηγούμενων υλικών
- Ασφάλεια συστήματος
- Εκπαίδευση
Έντυπα Νοσοκομειακού φαρμακείου
- Κατηγορίες - Προδιαγραφές
- Ετικέττες
- Αρχεία
- Βιβλία
- Επιστημονική Βιβλιοθήκη
- Επικουρικά έντυπα
Παροχή υπηρεσιών του Νοσοκομειακού Φαρμακείου
- Διάθεση φαρμάκων (σε εσωτερικούς ασθενείς – σε εξωτερικούς ασθενείς)
- Διάθεση λοιπού υγειονομικού υλικού
- Αντιδραστήρια
Διαχείριση υλικού φαρμακείου
- Αρμοδιότητες
Προμήθειες φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού
- Κατηγορίες
- οροί, εμβόλια,
- θερμοευαίσθητα,
- με σύντομη ημερομηνία λήξης,
- αντινεοπλασματικά, αντισώματα,
- ναρκωτικά κ.λπ.
Παραλαβή φαρμακευτικού και λοιπού υλικού - Σπουδαιότητα
Τρόποι διάθεσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού
- Κατηγορίες
- Χρήση ατομικών συνταγολογίων νοσηλευομένων
- Διάθεση σε απόρους ασθενείς
- Διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων
- Διάθεση υγειονομικού υλικού
Απογραφή υλικών φαρμακείου - Σπουδαιότητα
Ασκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων
Εκπαίδευση
Επιθεωρήσεις – Ελεγχοι
Ελεγκτικά Οργανα – Μηχανισμοί
Ρόλος Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Αντικείμενα ελέγχων
- Η πλευρά του ελεγχόμενου
- Η πλευρά του επιθεωρητή
- Ελεγχοι τακτικοί – έκτακτοι
- Κύρια Σημεία
- Αξιολόγηση
Ασκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή