Σεμινάρια

FUTURE BUSINESS SCHOOL
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210/5782931 - 932 – 933

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φορέας Εκπαίδευσης: FUTURE BUSINESS SCHOOL
Κατηγορία: Οργάνωση & Διοίκηση, Management, Βελτίωση Ικανοτήτων Διοίκησης
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε όσους θέλουν να μάθουν τρόπους λήψης σωστών αποφάσεων στον τομέα των επιχειρήσεων, καθώς και τρόπους προσέγγισης της επιχείρησης εσωτερικά και εξωτερικά, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός σε όλες του τις μορφές.
Περιγραφή Σεμιναρίου

• Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
• ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ
• ΟΡΙΣΜΟΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ
• ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ; Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΤΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
• Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
• Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
• Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
• Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
• ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
• ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
• ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
• Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΟΜΑΔΑ Η’ ΤΙ ΑΛΛΟ;
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ;
• ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
• ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ «ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ»:ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
• Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (MISSION)
• OΡΑΜΑ (VISION), ΣΤΟΧΟΙ (GOALS)
• Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
• ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
• ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΟΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ
• Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
• ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ
• ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
• ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
• ΟΙ AΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
• ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (CORPORATE Η GRAND STRATEGIES)
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (STABILITY STRATEGIES)
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (GROWTH STRATEGIES)
• ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ (CORPORATE) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ SBU
• ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
• ΜΙΑ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• Η ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
• ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
• ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

• ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΣΧΟΛΩΝ
• ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται Εξ αποστάσεως ή Κανονικά
Διαφήμιση στα Κοινωνικά Μέσα και τις Μηχανές Αναζήτησης
Έναρξη: 09/02/2017 - Εξ αποστάσεως
Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Λέκτορας Πα.Μακ.
ΗΓΕΣΙΑ & ΚΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ
Θεσσαλονίκη: 7 Ιουλίου 2017
Αθήνα: 13 Ιουλίου 2017

επιστροφή