Σεμινάρια

Oikonomotexniki Seminars

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW), ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ EXCEL ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Φορέας Εκπαίδευσης: Oikonomotexniki Seminars
Κατηγορία: Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Εισηγητής
Π. ΜΑΛΑΚΟΣ: Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων, Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Δ/ντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίου και σε όλα τα Οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Σκοπός

Ο υπολογισμός, η ανάλυση και η αξιολόγηση των ταμειακών ροών, η κατάρτιση προϋπολογισμού και αναμενόμενων λογιστικών καταστάσεων σε συνδυασμό με βραχυχρόνιο ταμειακό πρόγραμμα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία μιας αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης . Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και τις κατάλληλες μηχανογραφικές εφαρμογές ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα παραπάνω μέσα.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Α. ΜΕΡΟΣ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (CASH –FLOW)
• Η σημασία των ταμειακών ροών.
• Καταστάσεις ταμειακών ροών (ΔΛΠ 7) - (ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ).
• Αντίστροφος υπολογισμός της λειτουργικής ταμειακής ροής.
• Ανάλυση ευαισθησίας της λειτουργικής ταμειακής ροής.
• Μοντέλα διαβάθμισης της επιχείρησης με βάση την ελεύθερη ταμειακή ροή(free cash- flow) και το cash- flow.
• Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων.

Β. ΜΕΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)
• Προϋπολογισμός εμπορικής και μεταποιητικής επιχείρησης.
• Προϋπολογιστική κοστολόγηση
• Αναμενόμενος ισολογισμός και αναμενόμενα αποτελέσματα χρήσης(pro forma statements)- ανάλυση κοινού μεγέθους -αριθμοδείκτες.
• Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων προϋπολογισμού.
• Check list για μέτρα εξυγίανσης της επιχείρησης στα πλαίσια κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. ΜΕΡΟΣ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ(ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)
• Στόχοι και κανόνες διαχείρισης διαθεσίμων.
• Μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης εισπράξεων και πληρωμών ανά πελάτη, προμηθευτή και τραπεζικό λογαριασμό.
• Αναζήτηση τιμολογίων, επιταγών, πελατών και προμηθευτών με διάφορα κριτήρια.
• Φιλτράρισμα τιμολογίων, επιταγών, πελατών και προμηθευτών με διάφορα κριτήρια
• Αυτόματη κατάρτιση κυλιόμενου ταμειακού προγράμματος σε εναλλασσόμενη βάση (ημερήσια, 10ήμερη, 15νθήμερη, μηνιαία) και ανά τραπεζικό λογαριασμό.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
Procurement Audit
Θεσ/νίκη: 11/10/2017
Αθήνα: 3/10/2017
Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σε όλλους τους τομείς εξειδίκευσης
Υλοποίηση Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως

επιστροφή