Σεμινάρια: Oracle / Cisco / Δίκτυα

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 5 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 1  
Εγκατάσταση Hardware, Software, Δικτύων & Ασφάλεια Δικτύων - Τεχνικοί Η/Υ & ΔικτύωνΕγκατάσταση Hardware, Software, Δικτύων & Ασφάλεια Δικτύων - Τεχνικοί Η/Υ & Δικτύων
Πλήρης Γνώση εγκατάστασης Ηardware, Software, Δικτύων και επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. Τα σεμινάρια Τεχνικών Η/Υ & Δικτύων, δεν απευθύνονται μόνο σε ανθρώπους ή εταιρείες που κινούνται γύρω από τον χώρο της Πληροφορικής. Αντίθετα, αφορούν, όλους ...
Διοργανωτής: HELLAS NETWORK
Έναρξη: 24/01/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
SQL ServerSQL Server
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν στις βάσεις δεδομένων, Σχεδιάσουν βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον MS SQL Server ορίζοντας πίνακες και τις μεταξύ τους σχέσεις, Εκτελέσο...
Διοργανωτής: InfoQuality
Έναρξη: 28/01/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
CISCOCISCO
H διαδικασία του αυτόματου ελέγχου ενός οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών ώστε το κόστος συντήρησής του να είναι κατά το δυνατόν μικρότερο και η απόδοση του η μεγαλύτερη προσδιορίζεται ως Διαχείριση Δικτύου.
Διοργανωτής: ΟΜΗΡΟΣ - ΚΔΒΜ2
Έναρξη: 13/02/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ORACLE DATABASE, DATABASE ADMINISTRATIONORACLE DATABASE, DATABASE ADMINISTRATION
Introduction, Grid Computing, Oracle Enterprise Manager 10g Product Controls, Database Architecture Review, Configuring Recovery Manager , Recovery Manager Features and Components, Using a Flash Recovery Area with RMAN, Configuring RMAN...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 06/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SQL SERVERΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SQL SERVER
Η παροχή γνώσεων διαχείρισης και συντήρησης βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft SQL Server ώστε αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες δεξιότητες εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών ενός διαχειριστή βάσεων δεδομένων...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 1  
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή