Σεμινάρια: Πληροφορική \ Εξ Αποστάσεως

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 26 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 2   επόμενη τελευταία 
E-Learning: MS Office ExcelE-Learning: MS Office Excel
Στόχος του μαθήματος είναι ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τη λογική γενικά των προγραμμάτων επεξεργασίας λογιστικών φύλλων και ειδικότερα του προγράμματος Excel που περιέχεται στο πακέτο Microsoft Office.
Διοργανωτής: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Έναρξη: 29/05/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-Learning: Digital Marketing – Google AdwordsE-Learning: Digital Marketing – Google Adwords
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μάθετε πώς μπορείτε να προωθήσετε την επιχείρηση σας / ιστοσελίδα σας αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές του Online Marketing.
Διοργανωτής: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Έναρξη: 29/05/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: Εισαγωγή στα Big DataE-learning: Εισαγωγή στα Big Data
Εισαγωγή στη θεωρία των Big Data. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει την έννοια των Big Data και να έρθει σε επαφή με το πως χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό χώρο. Τι είναι Big Data? Πως μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ...
Διοργανωτής: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Έναρξη: 29/05/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: Εισαγωγή στην PythonE-learning: Εισαγωγή στην Python
Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Μέσω αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει βασικές αρχές της Python αλλά και να μπορεί να συντάσσει κάποια βασικά scripts.
Διοργανωτής: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Έναρξη: 29/05/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων ΔεδομένωνE-learning: Θεωρητική και Πρακτική Χρήση Βάσεων Δεδομένων
Θα παρουσιαστούν στον εκπαιδευόμενο μέσω πρακτικών παραδειγμάτων ο τρόπος να μάθει γρήγορα και άμεσα τη γλώσσα SQL για να μπορεί να κάνει χρήση της, σε καθημερινές εργασιακές ανάγκες. Με το πέρας του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να ...
Διοργανωτής: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Έναρξη: 29/05/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: Διαχείριση και Ανάπτυξη ενός Wordpress SiteE-learning: Διαχείριση και Ανάπτυξη ενός Wordpress Site
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία ενός νέου blog site με τη χρήση Wordpress. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να τροποποιήσουν και να διαχειριστούν themes, plugins αλλά και να πραγματοποιήσουν εικαστικές αλλαγές για τις ανάγκες των site ...
Διοργανωτής: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Έναρξη: 29/05/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E – Learning: Προγραμματισμός με τη Γλώσσα JavaE – Learning: Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java
Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει. Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό. Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση...
Διοργανωτής: Euro Logic
Έναρξη: 31/05/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-Learning: Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C++E-Learning: Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C++
Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει. Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό. Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση.
Διοργανωτής: Euro Logic
Έναρξη: 08/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHONE-learning: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ PYTHON
Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στον προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη γλώσσα προγραμματισμού Python.
Διοργανωτής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έναρξη: 09/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-Learning: Δημιουργία e-shop με JoomlaE-Learning: Δημιουργία e-shop με Joomla
Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την εκμάθηση του HikaShop (component του Joomla CMS) για τη δημιουργία και συντήρηση ολοκληρωμένων και λειτουργικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Διοργανωτής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε.
Έναρξη: 10/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: Windows 7, Word 07, Excel 07, Access 07, Power Point 07, Internet, Outlook 07, Βασικές ΈννοιεςE-learning: Windows 7, Word 07, Excel 07, Access 07, Power Point 07, Internet, Outlook 07, Βασικές Έννοιες
Να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Γνώσης Η/Υ, να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στου Η/Υ, να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους, να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: Designer Computer (Σχεδιαστής μέσω Η/Υ)E-learning: Designer Computer (Σχεδιαστής μέσω Η/Υ)
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Ο σχεδιαστής να εκπαιδευτεί σε επαγγελματικό επίπεδο στις παραπάνω εφαρμογές. Ο Στόχος της εκπαίδευσης είναι: να μπορέσουν να συνεργαστούν με μελετητικά γραφεία, να μπορέσουν να συνεργαστούν με αρχιτεκτονικά ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: Graphic Designer (Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκ/κών Μέσων)E-learning: Graphic Designer (Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκ/κών Μέσων)
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: να παρέχει στο χώρο των Εφαρμοσμένων Τεχνών εκπαιδευτική εμπειρία η οποία αναπτύσσει την οπτική αντίληψη, το σχεδιασμό, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, την επιδεξιότητα επικοινωνίας και θα εξασφαλίζει μια πλήρη ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: JoomlaE-learning: Joomla
To Joomla μας βοηθά να δημιουργήσουμε δυναμικές επαγγελματικές ιστοσελίδες. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η δημιουργία ενός διαδραστικού Web Site ακόμα και για αυτούς που δεν είναι προγραμματιστές. ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: 2D AutoCad (Δισδιάστατη Σχεδίαση)E-learning: 2D AutoCad (Δισδιάστατη Σχεδίαση)
Το 2d AutoCad είναι λογισμικό δισδιάστατης τεχνικής σχεδίασης. Το 2d AutoCad έχει τη μοναδική δυνατότητα σχεδιασμού κατόψεων, όψεων, τομών, τοπογραφικών και σύνθετων μηχανολογικών σχεδίων, υπό κλίμακα ακριβείας, γρήγορων διορθώσεων και εύκολων...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: 3D AutoCadE-learning: 3D AutoCad
Το 3d AutoCad είναι λογισμικό τρισδιάστατης τεχνικής σχεδίασης. Έχει τη μοναδική δυνατότητα σχεδιασμού κατόψεων, όψεων, τομών, τοπογραφικών και σύνθετων μηχανολογικών σχεδίων υπό κλίμακα ακριβείας ,γρήγορων διορθώσεων και εύκολων μετατροπών. ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: 3D Studio Max (Τρισδιάστατη Σχεδίαση)E-learning: 3D Studio Max (Τρισδιάστατη Σχεδίαση)
Το 3DS Max είναι πλέον διαδεδομένο πρόγραμμα τρισδιάστατης, απεικόνισης μοντελισμού, animation, φωτορεαλιστικής απόδοσης και ειδικών εφέ. Με το 3ds Μax μπορούμε να δώσουμε μορφή, φόρμα, σχήμα, χρώμα, υλικά και ειδικό φωτισμό σε project που έχουμε ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: Photoshop CS5-6E-learning: Photoshop CS5-6
Το Photoshop είναι ένα πρόγραμμα που μας βοηθάει στην επεξεργασία φωτογραφίας είτε από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, είτε από φωτογραφίες που έχουμε σκανάρει. Χρησιμοποιώντας το Photoshop μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας φωτογραφίες από μια ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning: In Design CS5-6E-learning: In Design CS5-6
To In Design είναι ένα ισχυρό εργαλείο τυπογραφικού ελέγχου που μας βοηθά να παράγουμε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας, σε υψηλών απαιτήσεων επαγγελματικές τυπογραφικές μηχανές ή να εκτυπώσουμε σε υψηλής ανάλυσης συσκευές, επίσης ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
E-learning:  Illustrator CS6E-learning: Illustrator CS6
To illustrator είναι ένα πρόγραμμα που μας παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για τη δημιουργία και την επεξεργασία γραφικών και σχεδίων σε επίπεδο επαγγελματικής ποιότητας. Με το illustrator δημιουργούμε επαγγελματικά vector graphics. ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 12/06/2017
Πόλη: Εξ Αποστάσεως
 Σελίδα 1 Από 2   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή