Σεμινάρια: Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 338 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 23   επόμενη τελευταία 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το σεμινάριο ξεκινάαπό την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας.Αιολικό δυναμικό, επιλογή τοποθεσίας αιολικού ...
Διοργανωτής: Singularis
Τεχνικός μικρών Μονάδων ΛυμάτωνΤεχνικός μικρών Μονάδων Λυμάτων
στόχος του σεμιναρίου είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό και εύληπτο βοήθημα για τους Υπευθύνους Τεχνικούς Λειτουργίας των Μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, παρέχοντας πληροφορίες τόσο για την καθημερινή λειτουρ¬γία όσο και για την αντιμετώπιση ...
Διοργανωτής: InfoQuality
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΙΝΗΣΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΙΝΗΣΗ
Μετά το τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Γνωρίζουν και περιγράφουν την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων, Γνωρίζουν τις κατηγορίες ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στη βιομηχανία σήμερα...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
RELUX Road & Exterior (Road and Exterior Lighting Design)RELUX Road & Exterior (Road and Exterior Lighting Design)
Το σεμινάριο αφορά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στο λογισμικού RELUXγια εκπόνηση μελετών οδοφωτισμού και φωτισμού εξωτερικών χώρων. Αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου “RELUXAccess” με εμβάθυνση στο σχεδιασμό φωτισμού οδοφωτισμού και φωτισμού εξωτερικών...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
RELUX Interior (Interior Lighting Design)RELUX Interior (Interior Lighting Design)
Το σεμινάριο αφορά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στο λογισμικού RELUXγια εκπόνηση μελετών φωτισμού εσωτερικών χώρων.Αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου “RELUXAccess” με εμβάθυνση στο σχεδιασμό φωτισμού εσωτερικών χώρων και στην λειτουργικότητα του ...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη σύγχρονη τεχνική εμπειρία, η απόκτηση νέας τεχνογνωσίας και η εξειδικευμένη κατάρτισή τους σε θέματα γενικού σχεδιασμού, μελέτης και υλοποίησης γεφυρών και άλλων υπέργειων έργων υψηλής πολυπλοκότητας...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
RELUX Access (Introduction to RELUX lighting simulation tools)RELUX Access (Introduction to RELUX lighting simulation tools)
Το σεμινάριο αφορά στο βασικό χειρισμό του λογισμικού RELUXγια εκπόνηση απλών μελετών φωτισμού και εξαγωγή της μελέτης σε τεύχος και αρχεία CAD. Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο από τη μητρική εταιρία RELUXκαι παρέχεται από τους πιστοποιημένους ...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Lighting Design BasicsLighting Design Basics
Το παρόν σεμινάριο αποτελεί μία εκτεταμένη εισαγωγή πάνω στις βασικές αρχές φωτομετρίας και των τεχνικών σχεδιασμού φωτισμού. Αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει και να υλοποιήσει μια μελέτη ...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στόχος του Σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στον σχεδιασμό σύνθετων τεχνικών έργων και αστικών υποδομών που θα βοηθήσει τον μηχανικό, αφενός να ανταποκριθεί σε μια νέα τεχνική και χρηματοδοτική πραγματικότητα προσφέροντας βελτιστοποιημένες...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Advanced Course KNXAdvanced Course KNX
Η τεχνολογία ΚΝΧ εξελίσσεται ραγδαία, διευρύνοντας συνεχώς το φάσμα των παρεχόμενων λύσεων. Η διαχείριση περισσότερο σύνθετων συστημάτων ΚΝΧ, απαιτεί την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο.
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη σύγχρονη αντίληψη σχεδιασμού και την πολυπλοκότητα των παραμέτρων μελέτης σηράγγων και σύνθετων υπόγειων τεχνικών, καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτισή τους σε θέματα κανονισμών και μεθοδολογιών μελέτης...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ– ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ– ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κάθε Φωτοβολταϊκό Σύστημα περιλαμβάνει πολλές και πολύπλοκες παραμέτρους. Η εμπειρία έχει διδάξει ότι, η σωστή εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος διασφαλίζει την επένδυση - τόσο για τον επενδυτή όσο και για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα- στην πάροδο του...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Ειδικά Σκυροδέματα: FFC- SCC | Εμφανές/ Αρχιτεκτονικό Σκυρόδεμα- Αυτοσυμπυκνούμενο ΣκυρόδεμαΕιδικά Σκυροδέματα: FFC- SCC | Εμφανές/ Αρχιτεκτονικό Σκυρόδεμα- Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν στις διαδικασίες κατασκευής Εμφανούς/ Αρχιτεκτονικού Σκυροδέματος (FFC) και στη χρήση Αυτό-συμπυκνούμενου Σκυροδέματος καθώς και στην επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ZELIO LOGICΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ZELIO LOGIC
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει τις βασικές γνώσεις πάνω στη μονάδα προγραμματιζόμενης λογικής ZelioLogic
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Βασικές έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευώνΒασικές έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών
Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς των κατασκευών από χάλυβα αλλά και η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων με τη μόρφωση και διαστασιολόγηση τους.
Διοργανωτής: Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ
 Σελίδα 1 Από 23   επόμενη τελευταία 

επιστροφή