Σεμινάρια: Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 334 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 23   επόμενη τελευταία 
Αρχιτεκτονική ΤοπίουΑρχιτεκτονική Τοπίου
Σκοπός του σεμιναρίου, είναι να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές σχεδιασμού ενός κήπου ή υπαίθριου χώρου, που λειτουργεί στο άμεσο φυσικό περιβάλλον και συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση.
Διοργανωτής: AKTO - Art & Design
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το σεμινάριο ξεκινάαπό την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας.Αιολικό δυναμικό, επιλογή τοποθεσίας αιολικού ...
Διοργανωτής: Singularis
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΙΝΗΣΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΙΝΗΣΗ
Μετά το τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Γνωρίζουν και περιγράφουν την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων, Γνωρίζουν τις κατηγορίες ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στη βιομηχανία σήμερα...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
RELUX Road & Exterior (Road and Exterior Lighting Design)RELUX Road & Exterior (Road and Exterior Lighting Design)
Το σεμινάριο αφορά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στο λογισμικού RELUXγια εκπόνηση μελετών οδοφωτισμού και φωτισμού εξωτερικών χώρων. Αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου “RELUXAccess” με εμβάθυνση στο σχεδιασμό φωτισμού οδοφωτισμού και φωτισμού εξωτερικών...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
RELUX Interior (Interior Lighting Design)RELUX Interior (Interior Lighting Design)
Το σεμινάριο αφορά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στο λογισμικού RELUXγια εκπόνηση μελετών φωτισμού εσωτερικών χώρων.Αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου “RELUXAccess” με εμβάθυνση στο σχεδιασμό φωτισμού εσωτερικών χώρων και στην λειτουργικότητα του ...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
RELUX Access (Introduction to RELUX lighting simulation tools)RELUX Access (Introduction to RELUX lighting simulation tools)
Το σεμινάριο αφορά στο βασικό χειρισμό του λογισμικού RELUXγια εκπόνηση απλών μελετών φωτισμού και εξαγωγή της μελέτης σε τεύχος και αρχεία CAD. Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο από τη μητρική εταιρία RELUXκαι παρέχεται από τους πιστοποιημένους ...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Lighting Design BasicsLighting Design Basics
Το παρόν σεμινάριο αποτελεί μία εκτεταμένη εισαγωγή πάνω στις βασικές αρχές φωτομετρίας και των τεχνικών σχεδιασμού φωτισμού. Αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει και να υλοποιήσει μια μελέτη ...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Advanced Course KNXAdvanced Course KNX
Η τεχνολογία ΚΝΧ εξελίσσεται ραγδαία, διευρύνοντας συνεχώς το φάσμα των παρεχόμενων λύσεων. Η διαχείριση περισσότερο σύνθετων συστημάτων ΚΝΧ, απαιτεί την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο.
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ– ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ– ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κάθε Φωτοβολταϊκό Σύστημα περιλαμβάνει πολλές και πολύπλοκες παραμέτρους. Η εμπειρία έχει διδάξει ότι, η σωστή εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος διασφαλίζει την επένδυση - τόσο για τον επενδυτή όσο και για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα- στην πάροδο του...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Ειδικά Σκυροδέματα: FFC- SCC | Εμφανές/ Αρχιτεκτονικό Σκυρόδεμα- Αυτοσυμπυκνούμενο ΣκυρόδεμαΕιδικά Σκυροδέματα: FFC- SCC | Εμφανές/ Αρχιτεκτονικό Σκυρόδεμα- Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν στις διαδικασίες κατασκευής Εμφανούς/ Αρχιτεκτονικού Σκυροδέματος (FFC) και στη χρήση Αυτό-συμπυκνούμενου Σκυροδέματος καθώς και στην επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ZELIO LOGICΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ZELIO LOGIC
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει τις βασικές γνώσεις πάνω στη μονάδα προγραμματιζόμενης λογικής ZelioLogic
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Βασικές έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευώνΒασικές έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών
Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς των κατασκευών από χάλυβα αλλά και η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων με τη μόρφωση και διαστασιολόγηση τους.
Διοργανωτής: Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες, βάσει ερευνών, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους με σοβαρές συνέπειες για το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την καθημερινή πρακτική και τον αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων ή ...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ι
Στόχος του σεμιναρίου είναι μέσα από πρακτικά παραδείγματα, να εισαγάγει τους παρευρισκόμενους στην έννοια του αρχιτεκτονικού τεχνητού φωτισμού, δίνοντας τους παράλληλα, γνώσεις για την πραγματοποίηση μια μελέτης. Ο κύκλος των σεμιναρίων είναι ...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος – Η μέθοδος ACI 211.1Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος – Η μέθοδος ACI 211.1
Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν βασικές γνώσεις Τεχνολογίας Σκυροδέματος και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν με απλούς υπολογισμούς και με τη βοήθεια αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών την κατά βάρος σύνθεση σε τσιμέντο , νερό, αδρανή σκυροδέματος, ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
 Σελίδα 1 Από 23   επόμενη τελευταία 

επιστροφή