Σεμινάρια: Real Estate

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 5 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 1  
Ακίνητα Μετά την Κρίση (Μεσιτεία – Εκτίμηση- Επένδυση)Ακίνητα Μετά την Κρίση (Μεσιτεία – Εκτίμηση- Επένδυση)
Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 08/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ανάλυση και Παρουσίαση της Ελληνικής ΚτηματαγοράςΑνάλυση και Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς
Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 08/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Βασικές Αρχές της Εκτίμησης ΑκινήτωνΒασικές Αρχές της Εκτίμησης Ακινήτων
Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 08/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διαχείριση και Επένδυση σε ΑκίνηταΔιαχείριση και Επένδυση σε Ακίνητα
Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 29/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές των επενδύσεων στην αγορά ιδιωτικών ακίνητων, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των πρόσφατων φορολογικών αλλαγών για την ακίνητη περιουσία των φυσικών και νομικών ...
Διοργανωτής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού
Έναρξη: 12/10/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 1  

επιστροφή