Σεμινάρια: Logistics - Προμήθειες

Χορηγοί Ενότητας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται Εξ αποστάσεως ή Κανονικά
Διαχείριση Αποθεμάτων
Θεσσαλονίκη: 4/4/2017
Αθήνα: 7/4/2017

Βρέθηκαν 11 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 1  
Συμβάσεις Προμηθειών και ΕργολαβιώνΣυμβάσεις Προμηθειών και Εργολαβιών
Το σεμινάριο περιγράφει τις διαδικασίες για Προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών, σε μια τεχνική- εμπορική εταιρεία μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης. Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στην διαχείριση των Συμβάσεων
Διοργανωτής: Singularis
Έναρξη: 26/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008)
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τη γνώση των κυριότερων απαιτήσεων των Νομοθεσιών REACH και CLP παράλληλα με ένα βασικό οδηγό εφαρμογής των παραπάνω απαιτήσεων.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 27/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
LEAN MANUFACTURING ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗLEAN MANUFACTURING ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Το Lean Manufacturing είναι μια συστηματική προσέγγιση με την οποία προσδιορίζονται οι πάσης φύσεως σπατάλες και φύρες, σε όλη τη ροή των δραστηριοτήτων, με συνεχή βελτίωση από τον σχεδιασμό και την παραγωγή μέχρι τη στιγμή που θα παραδοθεί στον ...
Διοργανωτής: iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Έναρξη: 31/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ 5S +ΣΥΣΤΗΜΑ 5S +
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ώστε να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη φιλοσοφία, τις δυνατότητες και τα οφέλη από την υιοθέτηση της μεθοδολογίας 5S+. Παρουσιάζεται το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της Λιτής Διοίκησης- Πρόγραμμα 5S+...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διαχείριση ΑποθεμάτωνΔιαχείριση Αποθεμάτων
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα εργαστήριο (workshop) εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων. Με την εφαρμογή των ...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Έναρξη: 04/04/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
Διαπραγματεύσεις ΠρομηθειώνΔιαπραγματεύσεις Προμηθειών
Όλα ανεξαρτήτως τα στελέχη επιχειρήσεων εμπλέκονται σε πληθώρα Διαπραγματεύσεων σε καθημερινή βάση. Όταν αυτές γίνονται με συστηματική προσέγγιση, επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα, με παράλληλη εξοικονόμηση χρόνου και βελτίωση προσωπικής εικόνας.
Διοργανωτής: Applied Professional Training
Έναρξη: 04/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οικονομική Αξιολόγηση Πελατών και ΠρομηθευτώνΟικονομική Αξιολόγηση Πελατών και Προμηθευτών
Το πρόγραμμα «Οικονομική Αξιολόγηση πελατών / προμηθευτών» της ICAP Training Solutions είναι προσαρμοσμένο, πλήρως, στη νέα πραγματικότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, για τις ΜΗ εισηγμένες επιχειρήσεις και των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ χρηματ...
Διοργανωτής: ICAP Training Solutions
Έναρξη: 05/04/2017
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΤΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Procurement Audit - Αξιολόγηση & Βελτίωση ΠρομηθειώνProcurement Audit - Αξιολόγηση & Βελτίωση Προμηθειών
Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια σε βάθος ανάλυση όλων των φάσεων της λειτουργίας των Προμηθειών αξιολογώντας τα χρησιμοποιούμενα Πληροφορικά Συστήματά, την πληρότητα των Διαδικασιών, τους Δείκτες και τα Συστήματά Αναφορών.
Διοργανωτής: Abpm
Έναρξη: 05/05/2017
Πόλη: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ
BUSINESS  LOGISTICS - Μείωση Κόστους Προμηθειών & ΔιαχείρισηςBUSINESS LOGISTICS - Μείωση Κόστους Προμηθειών & Διαχείρισης
Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση και στην εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Business Logistics. Παρουσιάζονται οι τεχνικές για την εφαρμογή και υλοποίηση των παραπάνω αρ...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 15/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Ο Λειτουργικός Έλεγχος Διεργασιών (Operations Management), αποτελεί κύριο συστατικό βελτίωσης του τρόπου σχεδιασμού και λειτουργίας των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, και βρίσκει εφαρμογή τόσο στην παροχή προϊόντων, όσο και υπηρεσιών
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 14/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
SUPPLY CHAIN MANAGEMENTSUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Η οικονομική κρίση οδηγεί με ταχύς ρυθμούς τις εταιρείες στο να βρίσκουν τρόπους και συστήματα με σκοπό την μείωση των εξόδων και των λειτουργικών τους δαπανών. Οι σύγχρονες μέθοδοι των διαδικασιών και στηριγμάτων της αλυσίδας Supply Chain είναι ένα ...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 19/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 1  
Χορηγοί Ενότητας
Διαφήμιση στα Κοινωνικά Μέσα και τις Μηχανές Αναζήτησης
Έναρξη: 09/02/2017 - Εξ αποστάσεως
Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Λέκτορας Πα.Μακ.

επιστροφή