Σεμινάρια: Χρηματοοικονομικά

Χορηγοί Ενότητας
Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τομέας Χρηματοοικονομικά
Εξ αποστάσεως
Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης
Θεσ/νίκη: 3/5/2017
Αθήνα: 26/4/2017

Βρέθηκαν 13 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 1  
Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων ΟφειλώνΔιαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Πρόκειται για ένα διαδραστικό – κυρίως - σεμινάριο που εστιάζει στην ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου στις επικοινωνιακές του ικανότητες και στην ικανότητα του να αναγνωρίζει εξ’ αποστάσεως την ανάγκη του συνομιλητή του σε ελάχιστο χρόνο, προκειμένου να το...
Διοργανωτής: Ambience Seminars
Έναρξη: 27/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Αξιολόγηση Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων και Λήψη Επενδυτικών ΑποφάσεωνΑξιολόγηση Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων και Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
Η ορθότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται για επενδύσεις σήμερα, διασφαλίζει την αναπτυξιακή δυναμική και συνεπώς τη βιωσιμότητα της εταιρείας σας στο μέλλον. Ως εκ τούτου είναι κρίσιμο να μπορείτε να αξιολογήσετε σωστά τις επενδυτικές προτάσεις και να...
Διοργανωτής: ICAP Training Solutions
Έναρξη: 28/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
CASH FLOW ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΜΗΝΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -  Μείωση Κόστους Λειτουργίας (Γ4)CASH FLOW ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΜΗΝΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Μείωση Κόστους Λειτουργίας (Γ4)
Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων...
Διοργανωτής: Power Tax Training
Έναρξη: 28/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
Εξ Αποστάσεως
FINANCES FOR NON-FINANCIALFINANCES FOR NON-FINANCIAL
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδοθούν οι απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικά εργαλεία των Οικονομικών των Επιχειρήσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις, να προβλέπουν τις οικονομικές συνέπειες ...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 03/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οικονομική Αξιολόγηση Πελατών και ΠρομηθευτώνΟικονομική Αξιολόγηση Πελατών και Προμηθευτών
Το πρόγραμμα «Οικονομική Αξιολόγηση πελατών / προμηθευτών» της ICAP Training Solutions είναι προσαρμοσμένο, πλήρως, στη νέα πραγματικότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, για τις ΜΗ εισηγμένες επιχειρήσεις και των ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ χρηματ...
Διοργανωτής: ICAP Training Solutions
Έναρξη: 05/04/2017
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΤΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΙΣΠΡΑΞΗ Απαιτήσεων για Μη ΝομικούςΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΕΙΣΠΡΑΞΗ Απαιτήσεων για Μη Νομικούς
Βασικά Εφόδια & Απαραίτητες Γνώσεις ευρείας και καθημερινής χρήσης της Επιχείρησης επί της νομικής και δικαστηριακής διαδικασίας για τη Βελτίωση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
Διοργανωτής: Ευεπιχειρείν - Σεμινάρια – Εκπαίδευση
Έναρξη: 05/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Credit Control)ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Credit Control)
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων στον προγραμματισμό λήψης χορηγήσεων-δανείων από τράπεζες και την αξιολόγηση των παρεχομένων πιστώσεων στην πελατεία τους.
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 24/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | FINANCES FOR HR & PAYROLL DEPARTMENTΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | FINANCES FOR HR & PAYROLL DEPARTMENT
Ποιος ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπόνηση και τις αναθεωρήσεις του Ετησίου Προϋπολογισμού σε θέματα Μισθοδοσίας και λοιπών σχετικών εξόδων? Δείκτες παρακολούθησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ανθρωπίνων πόρων ...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 24/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για ΚΕΡΔΗ στα ΧρηματιστήριαΜάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για ΚΕΡΔΗ στα Χρηματιστήρια
Η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των χρηματιστηριακών επενδύσεων, των χρηματιστηριακών αγορών και των χρηματιστηριακών δεικτών,Απόκτηση δυνατότητας Αναγνώρισης των Επενδυτικών ευκαιριών στο πλανητικό χωριό, Η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης ...
Διοργανωτής: Ευεπιχειρείν - Σεμινάρια – Εκπαίδευση
Έναρξη: 24/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
YIELD Management Ξενοδοχειακών και Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνYIELD Management Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων
Γνωρίστε τα μυστικά του Yield Management και μάθετε πως μπορεί να συμβάλλει στην Αύξηση της Κερδοφορίας της Επιχείρησής σας!
Διοργανωτής: Ευεπιχειρείν - Σεμινάρια – Εκπαίδευση
Έναρξη: 10/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
TRANSFER PRICING - Φάκελος Τεκμηρίωσης και σημεία προσοχήςTRANSFER PRICING - Φάκελος Τεκμηρίωσης και σημεία προσοχής
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις Ενδοομιλικές Συναλλαγές, στους Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και στα θέματα ελέγχου Transfer Pricing.
Διοργανωτής: Ευεπιχειρείν - Σεμινάρια – Εκπαίδευση
Έναρξη: 11/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κατάρτιση ΠροϋπολογισμούΚατάρτιση Προϋπολογισμού
Τού σεμιναρίου είναι ή μεθοδική παρουσίαση τών βασικών άρχών πού διέπουν την σύνταξη τού προυπολογισμού καί τών βασικών παραμέτρων πού όδηγούν στήν όλοκλήρωσή του καί στήν έφαρμογή του. Μέ τήν όλοκλήρωση τού προγράμματος οί συμμετέχοντες θά είναι σέ ...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 19/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Diploma in International Financial Reporting by ACCADiploma in International Financial Reporting by ACCA
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: εξηγήσουν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο του financial reporting, συζητήσουν και να εφαρμόσουν τα υφιστάμενα IAS/ IFRS σε πρακτικές περιπτώσεις, προετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις...
Διοργανωτής: Altium Training
Έναρξη: 20/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 1  

επιστροφή