Σεμινάρια: Χρηματοοικονομικά

Χορηγοί Ενότητας
Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τομέας Χρηματοοικονομικά
Εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση Στελεχών Αποθήκης
Θεσ/νίκη: 20/7/2017
Αθήνα: 18/7/2017

Βρέθηκαν 12 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 1  
Diploma in International Financial Reporting by ACCADiploma in International Financial Reporting by ACCA
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: εξηγήσουν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο του financial reporting, συζητήσουν και να εφαρμόσουν τα υφιστάμενα IAS/ IFRS σε πρακτικές περιπτώσεις, προετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις...
Διοργανωτής: Altium Training
Έναρξη: 09/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το ICAEWΠιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το ICAEW
Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών και των εννοιών των IFRS για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων, Εκτίμηση της επίδρασης που έχουν τα IFRS για έναν οργανισμό, Δυνατότητα ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικών καταστάσεων και ...
Διοργανωτής: Altium Training
Έναρξη: 11/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
CASH FLOW ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΜΗΝΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -  Μείωση Κόστους Λειτουργίας (Γ4)CASH FLOW ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΜΗΝΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Μείωση Κόστους Λειτουργίας (Γ4)
Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων...
Διοργανωτής: Power Tax Training
Έναρξη: 19/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
Εξ Αποστάσεως
Διαχείριση «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – ν. 4469/2017Διαχείριση «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – ν. 4469/2017
Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων για το θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και της ρύθμισης οφειλών, η εξοικείωση με τις διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού και των αναδιαρθρώσεων – ρυθμίσεων, η κάλυψη πρακτικών ζητημάτων σχετικά με την ...
Διοργανωτής: Taseis Management ΚΔΒΜ2
Έναρξη: 26/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ R
Μαθηματικά μοντέλα λήψης αποφάσεων (ΜΛΑ) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στον τομέα των Οικονομικών της Υγείας για να ποσοτικοποιήσουν τις κλινικές και οικονομικές επιπτώσεις αποφάσεων. Τα μοντέλα αυτά γίνονται όλο και πιο εξειδικευμένα καθώς...
Διοργανωτής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έναρξη: 02/10/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ACCA CERTIFR (Certificate in International Financial Reporting Standards) - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)ACCA CERTIFR (Certificate in International Financial Reporting Standards) - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)
Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), σε ένα πρακτικό και αποτελεσματικό Σεμινάριο που οδηγεί σε IFRS ...
Διοργανωτής: KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Έναρξη: 07/10/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
Η μεταφορά των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις βασικές χρηματο-οικονομικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν τα μη οικονομικά στελέχη μιας επιχείρησης, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της διεύθυνσης οι...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 09/10/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - REPORT ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Γ5)ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - REPORT ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Γ5)
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν μετά το πέρας του σεμιναρίου να κάνουν ανάλυση των στοιχειών οποιοιδήποτε Ισολογισμού καθώς και σύγκριση του με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Κλάδου και θα έχουν μια άρτια γνώση του αντικειμένου.
Διοργανωτής: Power Tax Training
Έναρξη: 10/10/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
Εξ Αποστάσεως
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές των επενδύσεων στην αγορά ιδιωτικών ακίνητων, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των πρόσφατων φορολογικών αλλαγών για την ακίνητη περιουσία των φυσικών και νομικών ...
Διοργανωτής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού
Έναρξη: 12/10/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις πρακτικές των χρηματαγορών παγκοσμίως, τη σημασία τους προς την επαγγελματική σταδιοδρομία, την έννοια του χρηματιστηριακού θεσμού, πως λειτουργεί και από πού ξεκίνησε ...
Διοργανωτής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έναρξη: 19/10/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT COST PLANNING AND BUDGETING)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT COST PLANNING AND BUDGETING)
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους παρακολούθησης και προγραμματισμού (planning) των απαιτούμενων πόρων των έργων (projects) και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού (budgeting) των δαπανών τους με σκοπό την ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 09/11/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Chartered Financial Analyst by the CFA Institute - Level IChartered Financial Analyst by the CFA Institute - Level I
Tο CFA είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος τίτλος στον τομέα των επενδύσεων και των οικονομικών αναλυτών. Ο τίτλος απονέμεται από το CFA Institute Αμερικής μετά από επιτυχία στις εξετάσεις σε τρία επίπεδα (Levels) σπουδών.
Διοργανωτής: Altium Training
Έναρξη: 15/11/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 1  

επιστροφή