Σεμινάρια: Προσωπική Ανάπτυξη

Χορηγοί Ενότητας
Διαφήμιση στα Κοινωνικά Μέσα και τις Μηχανές Αναζήτησης
Έναρξη: 09/02/2017 - Εξ αποστάσεως
Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Λέκτορας Πα.Μακ.
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται Εξ αποστάσεως ή Κανονικά

Βρέθηκαν 10 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 1  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
Να προσφέρει ευκαιρίες για πληροφόρηση, ως προς τα αίτια του θυμού και τις συνήθεις περιστάσεις που τον διεγείρουν, και να παρουσιάσει ένα φάσμα τρόπων εποικοδομητικής αντιμετώπισης του, τόσο στον εαυτό μας όσο και στους άλλους, προκειμένου να ...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Η συναισθηματική νοημοσύνη και οι εφαρμογές της στον εργασιακό χώροΗ συναισθηματική νοημοσύνη και οι εφαρμογές της στον εργασιακό χώρο
Έννοια και σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης, Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία, Μάνατζμεντ, ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη, Συναισθηματική νοημοσύνη και εφαρμογές της στην επιχείρηση και γενικά στον εργασιακό χώρο
Διοργανωτής: Synergy Solution m.v.p. A.E
Έναρξη: 27/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Συγκρούσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων  στον εργασιακό χώροΣυγκρούσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο
Η έννοια της σύγκρουσης, Είναι υγιής εκδήλωση η σύγκρουση; -Προσεγγίσεις και επισημάνσεις, Προσδιορισμός της σύγκρουσης, Εξέταση και αιτιολογικοί λόγοι της σύγκρουσης, Εξέταση του περιβάλλοντος της σύγκρουσης, Διαφωνίες και αντιπαραθέσεις που ...
Διοργανωτής: Synergy Solution m.v.p. A.E
Έναρξη: 29/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Λήψη αποφάσεων & επίλυση προβλημάτων - Βιωματικό ΣεμινάριοΛήψη αποφάσεων & επίλυση προβλημάτων - Βιωματικό Σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να μπορούν να λαμβάνουν συνετές αποφάσεις & να επιλύουν θέματα, εφαρμόζοντας πετυχημένες τεχνικές εμψύχωσης.
Διοργανωτής: Εμψύχωσις
Έναρξη: 29/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Εργασιακές Σχέσεις - Υποδείγματα χειρισμού Εργασιακών ΣχέσεωνΕργασιακές Σχέσεις - Υποδείγματα χειρισμού Εργασιακών Σχέσεων
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με έναν ουσιαστικό τρόπο να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, θεωρητικά και πρακτικά και έτσι να μπορέσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσει...
Διοργανωτής: Synergy Solution m.v.p. A.E
Έναρξη: 30/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY LANGUAGE) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY LANGUAGE) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της έννοιας της αποτελεσματικής επικοινωνίας και η πρακτική της εφαρμογή, με στόχο την βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οι Επιτυχημένες ΔιαπραγματεύσειςΟι Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις
Στο σεμινάριο αυτό με ομαδικές πρακτικές ασκήσεις, role playing,και υποστηρικτικά εργαλεία βελτιώνονται οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης ώστε να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα σε φιλική ατμόσφαιρα και με βάση τη φιλοσοφία του αμοιβαίου οφέλους
Διοργανωτής: Applied Professional Training
Έναρξη: 06/07/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του. Τα περισσότερα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνουν τη συναναστροφή και τη συνεργασία ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 10/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν ευαισθητοποιηθεί και κατανοήσει πλήρως έννοιες, κώδικες, μυστικά και τεχνικές για καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και πιο αποτελεσματικότερες ανθρώπινες σχέσεις.
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 10/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τι θέλω; Τι θα μου προσφέρει αυτό; Τι με εμποδίζει; Τι υπάρχει για εμένα εδώ; Τι δεν πάει καλά; Τι μπορεί να βελτιωθεί; Από πού θα βρω βοήθεια; Αν τα περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήματα σας απασχολούν στην καθημερινή πορεία προς την επίτευξη των ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 13/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 1  
Χορηγοί Ενότητας
ΗΓΕΣΙΑ & ΚΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ
Θεσσαλονίκη: 7 Ιουλίου 2017
Αθήνα: 13 Ιουλίου 2017

επιστροφή