Newsletter
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε Δωρεάν για όλα τα τελευταία Σεμινάρια και Προγράμματα E-Learning.

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 97 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
Τεχνικός μικρών Μονάδων ΛυμάτωνΤεχνικός μικρών Μονάδων Λυμάτων
στόχος του σεμιναρίου είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό και εύληπτο βοήθημα για τους Υπευθύνους Τεχνικούς Λειτουργίας των Μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων, παρέχοντας πληροφορίες τόσο για την καθημερινή λειτουρ¬γία όσο και για την αντιμετώπιση ...
Διοργανωτής: InfoQuality
Έναρξη: 30/08/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Νέα ΥΔΕ)Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Νέα ΥΔΕ)
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για ακόμα ασφαλέστερες...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 06/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ. Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές που τον διέπουν ...
Διοργανωτής: Singularis
Έναρξη: 06/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
INTERNATIONAL WELDING ENGINEER [IWE] IIW / EWF APPROVEDINTERNATIONAL WELDING ENGINEER [IWE] IIW / EWF APPROVED
Μετά το τέλος του προγράμματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση: να υπογράφει τις τεχνικές εκθέσεις ενός έργου, να συντονίζει τις εργασίες που αφορούν τις συγκολλήσεις και να επεμβαίνει όπου χρειάζεται, να συντάσσει WPQR και WPS, να πιστοποιεί συγκολλητές...
Διοργανωτής: Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων
Έναρξη: 10/09/2017
Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα πνευματικά δομικά στοιχεία. Επίσης να μπορούν να εφαρμόζουν πρωτοβάθμια συντήρηση , διορθωτική και προληπτική συντήρηση σε μηχανές με πνευματικό αυτοματισμό.
Διοργανωτής: ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Έναρξη: 11/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕΧ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΑΤΕΧ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οφέλη από τη συμμετοχή στο σεμινάριο: Διεύρυνση του γνωστικού πεδίου στην Αντιεκρηκτική Προστασία, Αποσαφήνιση των όρων και των εννοιών που υπεισέρχονται στο πεδίο αυτό.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 14/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ - PEDΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ - PED
Στο σεμινάριο αναλύονται λόγοι αστοχιών των δοχείων πίεσης και παρουσιάζονται μέθοδοι ελέγχου και επιθεώρησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει την εκτίμηση κινδύνου στη λειτουργία των δοχείων πίεσης και περιλαμβάνει αναφορά – ανάλυση των εθνικών...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 14/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Βασικές Αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην ΕργασίαΒασικές Αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) που αφορούν το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 15/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Δ3)ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Δ3)
Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους. Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής και ασφάλειας της αποθήκης...
Διοργανωτής: Power Tax Training
Έναρξη: 18/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
Εξ Αποστάσεως
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  (PLANT MAINTENANCE PLANNING)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (PLANT MAINTENANCE PLANNING)
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στον προγραμματισμό και έλεγχο των διαδικασιών Συντήρησης Εγκαταστάσεων και συστημάτων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις πληροφορίες της Συντήρησης για να βελτιστοποιήσουν την ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 18/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
PLC TIA PORTALPLC TIA PORTAL
Επισκόπηση δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών των συστημάτων της οικογένειας SIMATIC S7, Τα επιμέρους εργαλεία του TIA Portal: STEP 7, WinCC , δίκτυα -επικοινωνίες...
Διοργανωτής: ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Έναρξη: 18/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
INTRODUCTION TO CMMI FOR DEVELOPMENT CLASSINTRODUCTION TO CMMI FOR DEVELOPMENT CLASS
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισάγει διαχειριστές και επαγγελματίες, μέλη της ομάδας αξιολόγησης, καθώς και τα μέλη των ομάδων βελτίωσης στις θεμελιώδεις έννοιες του CMMI. Το μοντέλο του CMMI για την Ανάπτυξη (CMMI-DEV) είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 19/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης υγρών και αερίων καυσίμων καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Θα εξοικειωθούν επίσης με τους περιοδικούς ελέγχους και τις ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 19/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΤΡΑ | ΒΟΛΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ - ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ / ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ - ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ / ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ
Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αναγκαίες γνώσεις στις προστασίες υποσταθμών Μέσης και Υψηλής Τάσης από το στάδιο της εγκατάστασης μέχρι το στάδιο της συντήρησης και επισκευής. Να γνωρίσουν σε βάθος τα υλικά, τον εξοπλισμό και ιδίως τους ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 20/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οργάνωση και Διαχείριση Lean αποθήκηςΟργάνωση και Διαχείριση Lean αποθήκης
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάκτηση των αναγκαίων γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση της αποθήκης της επιχείρησης. Στόχος είναι η αποδοτικότερη διαχείριση της, η μείωση του λειτουργικού ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 20/09/2017
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΤΡΑ
 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή