Newsletter
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε Δωρεάν για όλα τα τελευταία Σεμινάρια και Προγράμματα E-Learning.


Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 87 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 6   επόμενη τελευταία 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος της εκπαίδευσης του πρέπει να είναι ικανός να αναγνωρίζει και να σχεδιάζει όλα τα πνευματικά δομικά στοιχεία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορεί να: σχεδιάζει και εφαρμόζει διαγράμματα ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 02/05/2017
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
PLC SIMATIC - S 7 300 - A’  ΕπίπεδοPLC SIMATIC - S 7 300 - A’ Επίπεδο
Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ότι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7-300. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζει στη δομή ενός σταθμού, στη διευθυνσιοδότηση των ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 02/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην ασφάλεια, την λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις της υποχρεωτικής επιμόρφωσης του προσωπικού, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας (ΦΕΚ 236Β/1997 και ΦΕΚ ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 02/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες και να πραγματοποιούν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς ψύξης και κλιματισμού.
Διοργανωτής: ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Έναρξη: 02/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ
Το Σεμινάριο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και περί της Εκπαίδευση...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Design of ExperimentsDesign of Experiments
Η κλασική μεθοδολογία απαιτεί ένα μεγάλο πλήθος Δοκιμών προκειμένου να προσδιοριστούν οι άριστες συνθήκες Λειτουργίας μιας παραγωγικής Διαδικασίας. Με τη μεθοδολογία DοE, τα Στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να εντοπίσουν τις άριστες τιμές Μεταβλητών ...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Έναρξη: 03/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥ «ΣΗΜΕΡΑ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΥ «ΑΥΡΙΟ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥ «ΣΗΜΕΡΑ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΥ «ΑΥΡΙΟ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρκεί η άριστη τεχνική κατάρτιση για να εξασφαλίσει την επαγγελματική επιτυχία μας στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών; Ποιες ιδιαίτερες παραμέτρους βάζει ο παράγοντας άνθρωπος; Τι χρειάζεται για να κτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ 5S +ΣΥΣΤΗΜΑ 5S +
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ώστε να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη φιλοσοφία, τις δυνατότητες και τα οφέλη από την υιοθέτηση της μεθοδολογίας 5S+. Παρουσιάζεται το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της Λιτής Διοίκησης- Πρόγραμμα 5S+...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Γίνε πιστοποιημένος KNX PartnerΓίνε πιστοποιημένος KNX Partner
Το KNX είναι ένα νέο αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων για λειτουργίες όπως ο φωτισμός, η σκίαση, η ψύξη, η θέρμανση, ο αερισμός, η διαχείριση ενέργειας ελέγχονται εύκολα απλά και με ενιαίο τρόπο.
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΛΙΠΑΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να μπορούν να κατατάξουν τους τύπους και τις χρήσεις των λιπαντικών (π.χ. ως προς το ιξώδες), να γνωρίζουν τους τρόπους και μεθόδους λίπανσης ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SALES AND PRODUCTION PLANNING)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SALES AND PRODUCTION PLANNING)
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών των Πωλήσεων και της Παραγωγής με σκοπό τον καθορισμό, τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των προβλέψεων και των στόχων των πωλήσεων, ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ/ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ/ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για το σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών/Παιχνιδοτόπων.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζονται οι ύλες και τα είδη από τα οποία μπορούν να υπάρξουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία ανθρώπων και ζώων, καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Οι κίνδυνοι αυτοί ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού...
Διοργανωτής: Singularis
Έναρξη: 05/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ LOGO! Soft (Πρακτική εξάσκηση με Siemens LOGO!8)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ LOGO! Soft (Πρακτική εξάσκηση με Siemens LOGO!8)
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ο εκπαιδευόµενος θα έχει την ικανότητα να: Γνωρίζει τις βασικές αρχές της προγραμματιζόμενης λογικής. Καλωδιώνει τις εισόδους και εξόδους του Logo! Γνωρίζει το κύκλο εκτέλεσης του PLC...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Έναρξη: 05/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΛΑΡΙΣΑ
 Σελίδα 1 Από 6   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή