Newsletter
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε Δωρεάν για όλα τα τελευταία Σεμινάρια και Προγράμματα E-Learning.

Σεμινάρια: Βιομηχανία & Τεχνικά

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 46 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 4   επόμενη τελευταία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
Η πολυπλοκότητα των σημερινών κατασκευαστικών έργων και του βιομηχανικού εξοπλισμού, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για ασφάλεια και διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών, καθώς και η παρουσία μιας πληθώρας αναθεωρημένων και νέων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και τη συντήρηση των δομικών στοιχείων ενός υποσταθμού Μέσης τάσης. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος δίνεται ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Οργάνωση και Διαχείριση Lean αποθήκηςΟργάνωση και Διαχείριση Lean αποθήκης
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάκτηση των αναγκαίων γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση της αποθήκης της επιχείρησης. Στόχος είναι η αποδοτικότερη διαχείριση της, η μείωση του λειτουργικού ...
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Η ΑΣΦΑΛΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΗ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Να υπενθυμίσει στους επαγγελματίες του χώρου βασικές γνώσεις, κανόνες ασφαλείας & υποχρεώσεις, δεδομένου ότι ο «μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η εξοικείωση με αυτόν», Να δώσει τις βασικές γνώσεις σε όσους θα διαχειριστούν εκρηκτικά για πρώτη φορά
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Δ3)ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Δ3)
Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους. Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής και ασφάλειας της αποθήκης...
Διοργανωτής: Power Tax Training
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
Εξ Αποστάσεως
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)
Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:Να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τα Η/Ζ, να επισημαίνουν τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή, μα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαστασιολόγησης...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 29/06/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
CRISIS MANAGEMENT / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝCRISIS MANAGEMENT / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ανάλυση βασικών εννοιών κινδύνων, κρίσεων, καταστροφών. Αναφορές περιπτώσεων σε κάθε έννοια. Ποια τα είδη των κινδύνων, των κρίσεων και των καταστροφών. Πηγές κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών. Πως προκαλούνται οι καταστροφές. Πως μπορούν να...
Διοργανωτής: RESCUE and SAFETY TRAINING ORGANISATION
Έναρξη: 30/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού...
Διοργανωτής: Singularis
Έναρξη: 01/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008)ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ REACH (1907/2006) & CLP (1272/2008)
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τη γνώση των κυριότερων απαιτήσεων των Νομοθεσιών REACH και CLP παράλληλα με ένα βασικό οδηγό εφαρμογής των παραπάνω απαιτήσεων.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διάγνωση & Θεραπεία Βλαβών Η-Μ ΕξοπλισμούΔιάγνωση & Θεραπεία Βλαβών Η-Μ Εξοπλισμού
Το σεμινάριο έχει σαν αντικείμενο τις συνήθεις βλάβες του ηλεκτρομηχανολογικού βιομηχανικού εξοπλισμού και την εκ βαθέων εξέταση, μελέτη και αντιμετώπιση τους.
Διοργανωτής: ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Έναρξη: 04/07/2017
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Μετά τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Θα πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στους λέβητες ...
Διοργανωτής: ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Έναρξη: 04/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣAUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Το Σεμινάριο αυτό είναι το απόσταγμα μιας μεγάλης εμπειρίας των Συμβούλων μας στη Διαχείριση της Διεργασίας της Παραγωγής (Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Έλεγχος Ποιότητας & Παραγωγικότητας, Βελτίωση) τόσο με την ιδιότητα των Υπευθύνων ...
Διοργανωτής: iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Έναρξη: 05/07/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕΧ-ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣΑΤΕΧ-ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες και τους κινδύνους ανάφλεξης που μπορεί να προκύπτουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης θα ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 06/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Πρότυπα που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάση του ΕΛΟΤ HD 384, Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στη δομή του ΕΛΟΤ HD 384...
Διοργανωτής: KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
Έναρξη: 07/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε ότι αφορά τη λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και την καλωδίωση των δομικών στοιχείων βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ...
Διοργανωτής: ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Έναρξη: 10/07/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 4   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή