Σεμινάρια: Information Security / Πληροφορική Advanced

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 8 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 1  
ISO 27001:2013 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS (ISMS)ISO 27001:2013 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS (ISMS)
Βασικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών. Τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013. Τις απαιτήσεις σχεδίασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Πρακτικές ασκήσεις, case studies
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 27/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πλήρης Γνώση Εγκατάστασης & Διαχείρισης Linux Server - administratorΠλήρης Γνώση Εγκατάστασης & Διαχείρισης Linux Server - administrator
Το λειτουργικό περιβάλλον Linux διακρίνεται από διάφορες εκδόσεις, δωρεάν και εμπορικές. Το linux είναι η εξέλιξη των παλαιότερων λειτουργικών της UNIX, τα οποία στα μέσα της δεκαετίας του '90 εξελίχθηκαν από την παγκόσμια κοινότητα ελεύθερου...
Διοργανωτής: HELLAS NETWORK
Έναρξη: 04/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη -...
Διοργανωτής: iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Έναρξη: 04/04/2017
Πόλη: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων πληροφοριακών δεδομένων της σύγχρονης επιχείρησης.
Διοργανωτής: ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Έναρξη: 24/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
VISA, MASTER CARD AND AMERICAN EXPRESS SECURITY STANDARD (PCI DSS): Do you want to learn how to protect your payment card data and comply with VISA/ MASTERCARD standards?VISA, MASTER CARD AND AMERICAN EXPRESS SECURITY STANDARD (PCI DSS): Do you want to learn how to protect your payment card data and comply with VISA/ MASTERCARD standards?
PCI DSS, the results of the convergence of Visa, MasterCard, American Express and other payment brands respective security standards, is here to stay. More so, Visa and MasterCard are fining institutions that process/store/transmit payment data for ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 27/04/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SQL SERVERΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SQL SERVER
Η παροχή γνώσεων διαχείρισης και συντήρησης βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft SQL Server ώστε αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες δεξιότητες εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών ενός διαχειριστή βάσεων δεδομένων...
Διοργανωτής: PRIMUS Business & IT Training
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Βάσει του ορισμού του Alan F. Westin η ιδιωτικότητα (privacy) ορίζεται ως: “Η αξίωση των ατόμων, των ομάδων και των ιδρυμάτων να αποφασίζουν για τον εαυτό τους πότε, πώς και σε ποιο ακριβώς βαθμό οι πληροφορίες για τα άτομά τους γνωστοποιούνται στους ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 29/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
CLOUD COMPUTING SECURITY KNOWLEDGE - BASICCLOUD COMPUTING SECURITY KNOWLEDGE - BASIC
Ένα από τα βασικά σημεία αντίρρησης προς το Cloud Computing είναι το θέμα της ασφάλειας. Μέσα από το σεμινάριο αυτό, δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με το Cloud computing, τις μεγαλύτερες κατηγορίες απειλών [όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 30/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Σελίδα 1 Από 1  
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή