Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 112 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 8   επόμενη τελευταία 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (RISK ASSESSMENT) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (RISK ASSESSMENT) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Το σεμινάριο επεξηγεί την ανάλυση και αξιολόγηση επικινδυνότητας σε χημικούς και μικροβιολογικούς παράγοντες κινδύνου. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται τα μοντέλα εκτίμησης της αξιολόγησης της επικινδυνότητας σε χημικούς και ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 02/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ-  ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ISO 37001- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ- ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ISO 37001- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
Η δωροδοκία είναι ένα από τα πιο καταστροφικά και δύσκολα στην αντιμετώπιση θέματα διεθνώς και παρά τις προσπάθειες για την αντιμετώπισή της παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα. Αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, ο παγκόσμιος οργανισμός ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMPISO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMP
Κστά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται σχολιασμός του περιεχομένου και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22716, σε συνδυασμό με συζήτηση και παράθεση παραδειγμάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τις ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, βάσει του προτύπου EN ISO 22000:2005.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ISO 20000:2011 - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με TÜV ASIA PACIFICISO 20000:2011 - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με TÜV ASIA PACIFIC
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στα Μητρώα των Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA και αναγνωρισμένα από τον IPC (ISO 20000:2011 ΙRCA certified A17405). Οι συμμετέχοντες (μετά από εξετάσεις) θα αποκτήσουν διεθνώς ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22000:2005 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝISO 22000:2005 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCΑ. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 22000:2005 IRCA Course No. A17362). Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΧΑΝΙΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 – IRCA APPROVEDΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 – IRCA APPROVED
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Διεθνές Μητρώο των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης Α18080).
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ OHSAS 18001 | IRCA/CQI APPROVEDΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ OHSAS 18001 | IRCA/CQI APPROVED
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης A17674) για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΝ ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ΠοιότηταςΕΝ ISO 9001:2015 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του ISO 9001 βάσει της έκδοσης του 2015 και αναλύονται οι απαιτήσεις του. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη νέα δομή του προτύπου. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων ...
Διοργανωτής: EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ISO 50001 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της ΕνέργειαςISO 50001 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας
Σκοπός του παρόντος προγράμματος, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, είναι η κατάρτιση υποψηφίων Επιθεωρητών ή / και Επικεφαλής Επιθεωρητών στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ).
Διοργανωτής: EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Υπεύθυνος διαχείρισης συστήματος ποιότητας και εσωτερικός επιθεωρητής HACCP και ISO 22000Υπεύθυνος διαχείρισης συστήματος ποιότητας και εσωτερικός επιθεωρητής HACCP και ISO 22000
Το σεμινάριο έχει σκοπό την εκπαίδευση ατόμων που σχετίζονται με τον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων όπως Τεχνολόγους Τροφίμων, Γεωπόνους κ.α., Υπεύθυνους διαχείρισης συστήματος ποιότητας, Επιθεωρητές και άτομα που θέλουν να...
Διοργανωτής: Quality Award
Έναρξη: 08/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, βάσει των προτύπων ISO 27001 & ISO 19011. Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές, οι τεχνικές και...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 09/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής. Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 10/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το σεμινάριο αποσκοπεί στη κατάρτιση Εργαζομένων στη βιομηχανία συσκευασιών, Στελεχών Παραγωγής QA και R&D, Αγοραστών και Συμβούλων σε επιχειρήσεις τροφίμων στα βασικά των υλικών συσκευασίας, την τρέχουσα γνώση με στόχο την ορθή επιλογή υλικών για τις...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 10/05/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 27001:2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ AUDITING - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑISO 27001:2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ AUDITING - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η προστασία των πάσης φύσεως πληροφοριακών δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές «απειλές» είναι ένας σημαντικός παράγοντας αξιοπιστίας, λειτουργικότητας και πολλές φορές επιβίωσης για κάθε Οργανισμό. Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται μεθοδολογίες ...
Διοργανωτής: TQM Training
Έναρξη: 10/05/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Σελίδα 1 Από 8   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή