Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 81 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 6   επόμενη τελευταία 
ISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – OHSAS 18001ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – OHSAS 18001
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και επικεντρώνεται στις επιθεωρήσεις που αφορούν στην (ΥΑΕ) και παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Ακτινοπροστασία: Κάλυψη νομικών υποχρεώσεων και τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου σε πιστοποιημένα Συστήματα ΔιαχείρισηςΑκτινοπροστασία: Κάλυψη νομικών υποχρεώσεων και τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου σε πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Χρήση ραδιενέργειας και ακτινοβολίας, ανάλογα με το είδος της και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι βασικές απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (αναφορά στα Basic Safety Standards), Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με την IQMSISO 9001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με την IQMS
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει το καινούργιο πρότυπο σε σχέση με την έκδοση του 2008.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 26/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται όλες οι αλλαγές στις Αρχές, στη Δομή και στις Απαιτήσεις του νέου Προτύπου ISO 9001:2015. Αναλύονται ένα προς ένα τα εδάφια του, με εστίαση στα σημεία των αλλαγών. Επίσης, υλοποιούνται case studies και παρέχονται...
Διοργανωτής: TQM Training
Έναρξη: 27/06/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ISO 39001:2012ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ISO 39001:2012
Το νέο αυτό εισαγωγικό πρόγραμμα θα σας εισάγει στις βασικές έννοιες της ΟΑ, εξηγώντας τα οφέληενός Συστήματος Διαχείρισης ΟΑ, και περιγράφοντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 27/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του ISO 27001:2013. Η ανάλυση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει των απαιτήσεων του ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 27/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΚ 834/2007 ΚΑΙ 889/2008ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΚ 834/2007 ΚΑΙ 889/2008
Στο σεμινάριο αναλύονται οι αρχές, το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 καθώς και της Εθνικής Νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 28/06/2017
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 (GDPR)ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 (GDPR)
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679), που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη...
Διοργανωτής: iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Έναρξη: 28/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ISO 9001:2015) – IRCA APPROVEDΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ISO 9001:2015) – IRCA APPROVED
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και να επιθεωρούν Συστήματα Διαχείρισης ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 28/06/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ENTERPRISE ASSET MANAGEMENTENTERPRISE ASSET MANAGEMENT
Η μεγιστοποίηση της Απόδοσης στη Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και παράλληλα η ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι Κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα για τις Επιχειρήσεις. Από το σχεδιασμό των Επενδύσεων σε Πάγια...
Διοργανωτής: TQM Training
Έναρξη: 28/06/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
GDPR - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣGDPR - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων, που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη από τον Μάϊο του 2018 και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.
Διοργανωτής: iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Έναρξη: 29/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2011ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2011
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2011. Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας, η βασική νομοθεσία ενεργειακής ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 29/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και τις μελέτες HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Οι συμμετέχοντες μπορούν να...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 29/06/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 9001:2008 IRCA Course No. A17199)...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 29/06/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 6   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή