Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 111 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 8   επόμενη τελευταία 
ISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ΠοιότηταςISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: 1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 2. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 04/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου....
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 04/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 14001:04 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςISO 14001:04 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τιςαπαιτήσεις του προτύπου. Τις ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 06/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην ΕργασίαOHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 06/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν επιθεωρήσεις προστιθέμενης αξίας, να κατανοήσουν τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πρότυπα περιβαλλοντικής δι...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 11/09/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGRO 2.1 & 2.2 ΚΑΙ GLOBALGAP IFA v4.0ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGRO 2.1 & 2.2 ΚΑΙ GLOBALGAP IFA v4.0
Αναφορά σε νομοθεσία κλπ. Ορθή Γεωργική Πρακτική (GΑP), Ανάλυση Βασικών Αρχών και εφαρμογής του Συστήματος, Ανάλυση Συστημάτων AGRO 2-1, 2-2 & GLOBALGAP (EUREPGAP), Στρατηγικές MARKETING Πιστοποιημένων Προϊόντων.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 11/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσίας που σχετίζεται με μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα καθώς και τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροβίων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 11/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRCΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRC
Στο σεμινάριο αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή, οι απαιτήσεις του προτύπου BRITISH RETAIL CONSOTRIUM (BRC) GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETΥ, issue 7. Παρουσιάζονται οι νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης του προτύπου και οι διαφορές ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/09/2017
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής. Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 13/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (EΣΔ) ΣΔΠ (ISO 9001:2015) / ΣΠΔ (ISO 14001:2015) / ΣΔΥΑΕ (OHSAS 18001:2007)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (EΣΔ) ΣΔΠ (ISO 9001:2015) / ΣΠΔ (ISO 14001:2015) / ΣΔΥΑΕ (OHSAS 18001:2007)
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις ώστε να χρησιμοποιούν τις απαιτήσεις των τριών Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας) ως βάση και να τις ενοποιήσουν.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 13/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στόχος του προγράμματος είναι να αναλυθούν και να κατανοηθούν οι έννοιες που αφορούν στην«Άμυνα τροφίμων» και να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, για τον προσδιορισμό και τη μείωση των κινδύνω...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 14/09/2017
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025 Απαιτήσεις ΣυμμόρφωσηςΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025 Απαιτήσεις Συμμόρφωσης
Ο σκοπός του workshop είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και κυρίως εργαλείων για την κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 17025 ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση ενός Σ. Δ. Π. Εργαστηρίων δοκιμών και ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 14/09/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του ISO 27001:2013. Η ανάλυση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει των απαιτήσεων του ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 14/09/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ IFSΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ IFS
Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της ενημερωμένης έκδοσης 6- Απρίλιος 2014, γίνεται σύντομη παρουσίαση των διαφόρων προτύπων IFS (IFS logistics, IFS Broker, IFS PAC secure), παρουσιάζονται οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των GFSI αναγνωρισμένων προτύπων...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 14/09/2017
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, βάσει του προτύπου EN ISO 22000:2005.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 14/09/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 Σελίδα 1 Από 8   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή