Newsletter
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε Δωρεάν για όλα τα τελευταία Σεμινάρια και Προγράμματα E-Learning.


Σεμινάρια: Οργάνωση & Διοίκηση \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χορηγοί Ενότητας
Οργάνωση Καθημερινότητας Στελεχών
Θεσσαλονίκη: 7/3/2017
Αθήνα: 2/3/2017
Certified Paralegal Program
Το μοναδικό πρόγραμμα ειδίκευσης για
στελέχη νομικών επαγγελμάτων

Βρέθηκαν 35 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 2   επόμενη τελευταία 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η ποιότητα της Επικοινωνίας της εταιρείας με Πελάτες - Προμηθευτές, η αποτελεσματική Ενδοεταιρική Επικοινωνία και οι Επιτυχημένες Παρουσιάσεις, συνιστούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γίνεται παρουσίαση στη διαδικασία της Επικοινωνίας, στις ...
Διοργανωτής: TQM Training
Έναρξη: 22/02/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) με τον Δ. ΜπουραντάΔιαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) με τον Δ. Μπουραντά
Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιθυμούν: Να ξεκινήσουν το «στήσιμο» ενός Συστήματος HRM από μηδενική βάση, Να αποτυπώσουν πλήρως τις υπάρχουσες αδυναμίες- ελλείψεις ...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Έναρξη: 22/02/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
COACHING & MENTORING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣCOACHING & MENTORING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στις σημερινές επιχειρήσεις και οργανισμούς παρατηρούνται συχνά οι συνέπειες της έλλειψης ικανών και εκπαιδευμένων στελεχών τα οποία θα παίξουν το ρόλο του μέντορα και του coach σε όσους εργαζομένους το έχουν ανάγκη. Οι καθημερινές ανταγωνιστικές ...
Διοργανωτής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έναρξη: 01/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του. Τα περισσότερα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνουν τη συναναστροφή και τη συνεργασία ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 06/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας ΣτελεχώνΟργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών
Στο καινοτόμο αυτό σεμινάριο παρουσιάζονται με συνθετικό και οργανωμένο τρόπο σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Προγραμματισμού, την αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, τη Διαχείριση του Χρόνου...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Έναρξη: 02/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY LANGUAGE) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (BODY LANGUAGE) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της έννοιας της αποτελεσματικής επικοινωνίας και η πρακτική της εφαρμογή, με στόχο την βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 07/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
HRM AUDITINGHRM AUDITING
Το Σεμινάριο αυτό είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι δραστηριότητες ένος Ολοκληρωμένου Συστήματος HRM. Η προσέγγιση είναι Διεργασιοκεντρική δηλαδή καταγράφονται όλα τα βήματα των δραστηριοτήτων του HRM και σε ...
Διοργανωτής: TQM Training
Έναρξη: 08/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ BRANDΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ BRAND
Ξεκινώντας από μηδενική βάση, καταγράφονται όλες οι απαιτούμενες δράσεις κι εξετάζονται για κάθε μία οι διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές για την επιτυχή υλοποίησή τους, καθώς και τα κριτήρια της Επιτυχίας τους. Οι Στρατηγικές Branding εξετάζονται ...
Διοργανωτής: Applied Professional Training
Έναρξη: 08/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
Risk ManagementRisk Management
Ανάλυση προτύπου ISO 31000:2009-Risk Management Principles & Techniques. Ορισμοί και έννοιες (Επικινδυνότητα (Risk), Αβεβαιότητα, Ενδιαφερόμενο μέρος (Stakeholder), Διακυβέρνηση, Συμβάν). Οι τρεις πυλώνες του προτύπου ISO 31000 - Βασικές Αρ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 13/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ - Εμπορική Διαχείριση (ΚΕΦ5 ERP- XLINE) |Οργάνωση Γραφείου & Δημόσιες Σχέσεις | Διαχείριση Ιστοσελίδας & e-Shop | Social Media - 100% ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ - Εμπορική Διαχείριση (ΚΕΦ5 ERP- XLINE) |Οργάνωση Γραφείου & Δημόσιες Σχέσεις | Διαχείριση Ιστοσελίδας & e-Shop | Social Media - 100% ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το συγκεκριμένο σεμινάριο καλύπτει την έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων γραφείου για επιχειρήσεις και γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της εκπαίδευσης σε επιμέρους θέματα που αφορούν στη λειτουργία ενός σύγχρονου γραφείου. Με στόχο την άρτια ...
Διοργανωτής: ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έναρξη: 13/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των δημοσίων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (διοικητική οργάνωση αναθετουσών Αρχών, μηχανισμοί και Αρχές αρωγής ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 14/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πεδίο εφαρμογής- Περιεχόμενα. Γενικές Διατάξεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Απαιτούμενες εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα για την εφαρμογή του νόμου. Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 15/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
KPIs (Key Performance Indices) & BSC (Balanced Score Cards)KPIs (Key Performance Indices) & BSC (Balanced Score Cards)
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση του τρόπου σχεδιασμού του Συστήματος Δεικτών KPIs και η ανάπτυξη ομάδας δεικτών που θα ταιριάζει με τη δική τους δραστηριότητα και στρατηγική.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 15/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
6σ, LEAN, 5s & 8 WASTES: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ6σ, LEAN, 5s & 8 WASTES: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τη βασική μεθοδολογία Lean Six Sigma: Τι είναι το 6σ και πως μπορεί να συνδυαστεί με τη Λιτή Παραγωγή, τρόποι εφαρμογής και απαιτήσεις, μεταβλητότητα και δείκτες μέτρησης επίδοσης της εταιρείας. Περιγραφή ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 15/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
Οικονομική Αξιολόγηση Πελατών και ΠρομηθευτώνΟικονομική Αξιολόγηση Πελατών και Προμηθευτών
Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα έχει κατανοήσει και θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να λάβει ορθές αποφάσεις, αντιληφθεί το πώς επηρεάζουν οι εισηγήσεις - αποφάσεις του, τα ...
Διοργανωτής: ICAP Training Solutions
Έναρξη: 22/02/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΤΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΛΑΡΙΣΑ
Σεμινάρια ΓραμματέωνΣεμινάρια Γραμματέων
Παρακολουθήστε τα σεμινάρια γραμματέων και αποκτήστε όλες τις γνώσεις που χρειάζεστε για να βρείτε εργασία ως γραμματέας ή υπάλληλος γραφείου.
Διοργανωτής: Accounting Studies
Έναρξη: 16/03/2017
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Healthcare Management - Executive DiplomaHealthcare Management - Executive Diploma
Το Executive Diploma in Healthcare Management είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει εργαζόμενους στο χώρο της υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων – ιατρούς, νοσηλευτές, ...
Διοργανωτής: Mediterranean Professional Studies
Έναρξη: 17/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Shipping - Executive DiplomaShipping - Executive Diploma
Το Executive Diploma in Shipping είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων στη θεωρία και τα πεδία της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και...
Διοργανωτής: Mediterranean Professional Studies
Έναρξη: 17/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Sports Management - Executive DiplomaSports Management - Executive Diploma
Ο αθλητισμός αποτελεί ένα δυναμικό χώρο που προσελκύει εκατοντάδες εκατομμύρια οπαδών σε όλο τον κόσμο, ενώ από οικονομικής πλευράς η αθλητική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό μοχλό της παγκόσμιας οικονομίας. Το Executive Diploma in Sports Management ...
Διοργανωτής: Mediterranean Professional Studies
Έναρξη: 17/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Leadership & Human Resources Management - Executive DiplomaLeadership & Human Resources Management - Executive Diploma
Το Executive Diploma in Human Resources Management είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων στις θεωρίες και στις τεχνικές αποτελεσματικής ...
Διοργανωτής: Mediterranean Professional Studies
Έναρξη: 17/03/2017
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Σελίδα 1 Από 2   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται Εξ αποστάσεως ή Κανονικά
Διαφήμιση στα Κοινωνικά Μέσα και τις Μηχανές Αναζήτησης
Έναρξη: 09/02/2017 - Εξ αποστάσεως
Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Λέκτορας Πα.Μακ.

επιστροφή