Σεμινάρια

Aegean College
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210 3805527

Η ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Φορέας Εκπαίδευσης: Aegean College
Κατηγορία: Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Εισηγητής
Dr Αγγελική Φουστάνα
Η κυρία Φουστάνα Αγγελική είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Οι μεταπτυχιακές της σπουδές έγιναν στο ίδιο Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με βαθμό «Άριστα». Η διπλωματική της εργασία ήταν εμπειρική και είχε ως θέμα τη συσχέτιση των Αναγνωστικών δυσκολιών και των προβλημάτων Συμπεριφοράς παιδιών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διδακτορική της διατριβή αναφέρεται στις γνωστικές στρατηγικές και διαδικασίες μάθησης των ευφυών παιδιών. Η μεταδιδακτορική της ειδίκευση αφορά στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους ευφυείς μαθητές από το Institute of Education, University of London της Αγγλίας. Είναι επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι επιμορφώτρια σε προγράμματα εξειδίκευσης εκπαιδευτικών. Έχει αναλάβει την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος για τις γνωστικές διαδικασίες και την εκπαίδευση των ευφυών μαθητών.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ειδικούς Παιδαγωγούς, Παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Ψυχολόγους, Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, φοιτητές, σπουδαστές, γονείς κι όλους τους ειδικούς, που εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής μελέτη της Δυσαριθμησίας ως Ειδικής Μαθησιακής Διαταραχής. Οι μαθητές με δυσκολίες στα Μαθηματικά είναι μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες κεντρικής αιτιολογίας και για αυτό το λόγο χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση κι εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων χρειάζεται να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτών των μαθητών προκειμένου να τους βοηθήσουν σε ομαδικό ή εξατομικευμένο επίπεδο. Η ειδική αξιολόγηση κι αντιμετώπιση των αναγκών αυτών των μαθητών αποτελεί πρώτιστο στόχο και προτεραιότητα στην πρόοδό τους.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Περιεχόμενα του σεμιναρίου
o Τα Μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο
o Περιγραφή των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
o Εννοιολογικός καθορισμός Δυσαριθμησίας
o Αιτιολογία της Δυσαριθμησίας
o Συμπτωματολογία της Δυσαριθμησίας
o Ανάλυση της σχέσης της Δυσαριθμησίας με τη Δυσλεξία
o Τεχνικές και προγράμματα αντιμετώπισης της Δυσαριθμησίας
o Βιωματικό μέρος με τη συμμετοχή των συμμετεχόντων

Μεθοδολογία
Η Δυσαριθμησία εντάσσεται στο πεδίο των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Ο εννοιολογικός καθορισμός της πραγματοποιείται μέσω της ιστορικής αναδρομής του φαινομένου. Η μελέτη της πραγματοποιείται μέσω της παρουσίασης της αιτιολογίας και των γνωρισμάτων που τη χαρακτηρίζουν. Για κάθε κατηγορία χαρακτηριστικών αναλύονται οι αντίστοιχοι ψυχοφυσιολογικοί μηχανισμοί. Η αξιολόγηση των δυσκολιών πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης περιστατικών και η παρουσίαση των μεθόδων αντιμετώπισης πραγματοποιείται μέσω βιωματικής διαδικασίας. Παρουσιάζεται αναλυτικό πρόγραμμα που βασίζεται σε ερευνητικά ευρήματα.

Πληροφορίες
Κόστος συμμετοχής: 50€
Ειδικές τιμές για Σπουδαστές-Ανέργους
Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
• Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου
• Καφές στα διαλείμματα

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή