Σεμινάρια

TUV AUSTRIA ACADEMY
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210/5220920 εσωτ.130

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (IMPLEMENTATION) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ISO 9001:2008

Φορέας Εκπαίδευσης: TUV AUSTRIA ACADEMY
Κατηγορία: ISO/Haccp/OHSAS, ISO
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Σκοπός

Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. Η ανάλυση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει στους Συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσουν να εφαρμόσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Για την μεγαλύτερη εμβάθυνση στις απαιτήσεις του προτύπου, γίνεται συσχέτιση και ανάλυση, όπως και ασκήσεις σε ομάδες εργασίας.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης
TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή