Σεμινάρια

Oikonomotexniki Seminars

BIBΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Φορέας Εκπαίδευσης: Oikonomotexniki Seminars
Κατηγορία: Δημόσιο / Νομικά, Δημόσιο
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Εισηγητής
ΝΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθηνών με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην οργάνωση των Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Βιβλιοθηκονόμους, Διοικητικούς υπαλλήλους, Διευθυντές, Προϊσταμένους και Στελέχη τα οποία εργάζονται σε Δημόσιες & Δημοτικές Βιβλιοθήκες καθώς και σε Βιβλιοθήκες του Ιδιωτικού Τομέα.
Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στο να παρουσιάσει και να επιμορφώσει τα στελέχη των Ελληνικών Βιβλιοθηκών στις νέες τεχνολογίες, στις νέες οργανωτικές δομές, στις νέες υπηρεσίες και στη διαχείριση των σύγχρονων συλλογών των Βιβλιοθηκών και των Αρχείων. Τα θέματα διαχείρισης της γνώσης, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που τη στηρίζουν και οι συνακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις αποτελούν το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του σεμιναρίου. Οι βιβλιοθήκες καλούνται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο τομέα μια και παραδοσιακά είναι οι φορείς που διαχειρίζονται την καταγραμμένη γνώση. Η δράση των βιβλιοθηκών και των λοιπών πληροφοριακών οργανισμών (αρχείων, μουσείων, μονάδων τεκμηρίωσης και πληροφόρησης) στον τομέα αυτό καθώς και ο ρόλος του παγκόσμιου ιστού αποτελούν αντικείμενα των ενοτήτων του.

Περιγραφή Σεμιναρίου

- Βιβλιοθηκονομική Παιδεία: Έντυπο και Ψηφιακό υλικό προβολής και παρουσίασης νέων υπηρεσιών
- Εκπαίδευση χρηστών με χρήση νέων τεχνολογιών: Ψηφιακή διδασκαλία
- Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης χρηστών
- Ψηφιακή διδασκαλία, Ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση χρηστών. Υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση
- Πνευματικά δικαιώματα ψηφιακών συλλογών, διαδικτυακών τόπων: τα προβλήματα της ελληνικής νομοθεσίας σε σχέση με τις βιβλιοθήκες
- Ψηφιακές βιβλιοθήκες. Λειτουργική διασύνδεση ψηφιακών και παραδοσιακών βιβλιοθηκών
- Ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών
- Διαχείρισης Βιβλιοθηκών
- Δικτυακοί τόποι Βιβλιοθηκών: Χρηστικότητα
- Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης
- Διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης υπηρεσιών και λειτουργιών
- Αυτοματισμός Μηχανοργάνωση Διοικητικών Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών
- Χρήση και αξιολόγηση των Ηλεκτρονικών περιοδικών και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης: Ηλεκτρονικές εκδόσεις
- Βάσεις δεδομένων, υποστηρικτικές υπηρεσίες, θεματικές πύλες (portals)
- Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής παράδοσης τεκμηρίων
- Εξατομίκευση υπηρεσιών
- Ανάπτυξη δικτύων βιβλιοθηκών
- Βιβλιοθηκονομικές Εφαρμογές - Αυτοματοποιημένα προγράμματα

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
ΗΓΕΣΙΑ & ΚΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ
Θεσσαλονίκη: 7 Ιουλίου 2017
Αθήνα: 13 Ιουλίου 2017
Διαφήμιση στα Κοινωνικά Μέσα και τις Μηχανές Αναζήτησης
Έναρξη: 09/02/2017 - Εξ αποστάσεως
Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Λέκτορας Πα.Μακ.
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται Εξ αποστάσεως ή Κανονικά

επιστροφή