Σεμινάρια

Power Tax Training
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210/6231894, 210/6985315

Εργατικά με Η/Υ & Χειρόγραφα - Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% (Α2)

Φορέας Εκπαίδευσης: Power Tax Training
Κατηγορία: Σεμινάρια E-Learning, Λογιστική (eLearning), Εργατικά / Ασφαλιστικά, Λογιστικά & Φοροτεχνικά
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
ΑΘΗΝΑΜAΘΙΟΥ ΜAΚΚΑ 1 & ΕΡΥΘΡΟY ΣΤΑΥΡOY 3Google Maps06/05/2017πληροφορίες
Εξ ΑποστάσεωςLive E-Learning06/05/2017πληροφορίες
ΑΘΗΝΑΜAΘΙΟΥ ΜAΚΚΑ 1 & ΕΡΥΘΡΟY ΣΤΑΥΡOY 3Google Maps10/05/2017πληροφορίες
Εξ ΑποστάσεωςLive E-Learning10/05/2017πληροφορίες
Περιγραφή Σεμιναρίου

Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, Ν.4093/2012, Ν.4046/2012, άρθρο 25 Ν.4208/18.11.2013, Ν.4144/2013 & Ν.4254/2014, Ν.4225/2014 έως & άρθρο 72 Ν. 4331/2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Α.2.1 Εννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών)
Α.2.2 Διακρίσεις μισθωτών - (υπάλληλοι εργάτες)
Α.2.3 Σύνοψη σύμβαση εργασίας (προυποθέσεις έγκυρης σύμβασης)
Α.2.4 Σύμβαση ορισμένου -αορίστου χρόνου- σύμβαση έργου
Α.2.5 ένταξη σε συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική ,εργασιακή ή άλλη)

A2.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Α.2.7 Συμβάσεις εργασίας – Πρόσληψη ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε3, Ε4 – Έννοιες Υπαλλήλου – Εργάτη, (χρονικά περιθώρια πρόσληψης)
Α.2.8 Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.
Α.2.9 Ωράρια εργασίας - μεταβολές, Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών του άρθρου 14 του Ν.4225/14 συμπλήρωση εντύπου Ε8
Α.2.10 Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας συμπληρωμένα υποδείγματα
Α.2.11 Μισθοδοσία ,Εύρεση Μισθού, ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α.2.12 Γιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας
Α.2.13 Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες,Υπερεργασία κ.λ.π)
Α.2.14 Κρατήσεις για φόρο, ασφαλιστικά Ταμεία

Α2.15. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.2.17 Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα κ.λπ.
Α.2.18 Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
Α.2.19 Αποζημίωση απολυόμενων – Καταγγελία σύμβασης -Διαθεσιμότητα -Ε6
Α.2.20 Ημέρες υποχρεωτικής - προαιρετικής αδείας - Ανευ αποδοχών -Εργάνη Ε11
Α.2.21 Ασθένεια, μητρότητα, Στράτευση
Α.2.22 Επίδομα Ισολογισμού
Α.2.23 Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
Α.2.24 Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, χρόνος καταβολής εισφορών
Α.2.25 Προσωρινές – δηλώσεις ΦΜΥ
Α.2.26 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Α.Π.Δ (ΙΚΑ)
Α.2.27 Νέος Εργατικός Νόμος 3846/2010 ,ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ,ΛΟΙΠΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ: Εργόσημο, Σερβιτόροι, Οικοδομοτεχνικά, Οικόσιτο Προσωπικό, Ποινολόγιο, Πράξεις επιβολής προστίμων του ΙΚΑ, Νέο Ειδικο Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου και Υπερωριών

Α2.28. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.2.29 Καταγγελία σύμβασης εργασίας, Συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας Ε6 <<ΕΡΓΑΝΗ>>, με πραγματικές περιπτώσεις
Α.2.30 Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης, Απαγόρευση απόλυσης, Περιορισμός αποζημίωσης
Α.2.31 Οικιοθελής αποχώρηση, Γνωστοποίηση στο <<ΕΡΓΑΝΗ>>, τι και πως υποβάλλεται
Α.2.32 Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση
Α.2.33 Ομαδικές απολύσεις
Α.2.34 Αναλυτικά Υποδείγματα για κάθε περίπτωση, Διευκρινίσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε11, κρίσιμα σημεία ελέγχου της όλης διαδικασίας
Α.2.35 Τεστ Πιστοποίησης

Α2.36. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α.2.37 Αναλυτικοί υπολογισμοί- παραδείγματα
Α.2.38 Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
Α.2.39 Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
Α.2.40 Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
Α.2.41 Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
Α.2.42 Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
Α.2.43 Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
Α.2.44 Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια γάμου κ.λ.π.
Α.2.45 Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
Α.2.46 Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
Α.2.47 Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
Α.2.48 Ειδικά θέματα -ανάπτυξη
Α.2.49 Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
Α.2.50 Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
Α.2.51 Μείωση Προσωπικού, Λύσεις – Προβλήματα – Διαδικασίες
Α.2.52 Πρακτική ΤΕΙ
Α.2.53 Τεστ Πιστοποίησης

Τα προγράμματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι:
1. Εxtra Μισθοδοσία της Epsilon Net
2. HRM μισθοδοσία της Data Communication
3. Union Μισθοδοσία

Ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες αλλαγές από 01-01-2014.

Πληροφορίες Συμμετοχής

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αναφορικά με το κόστος συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το φορέα εκπαίδευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 μήνες 70 ώρες

1η ΕΝΑΡΞΗ 06/05/2017
Ώρες 10:00-13:15
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

2η ΕΝΑΡΞΗ 10/5/2017
Ώρες 18.00-21:15
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

• Τα προγράμματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι:
1. Εxtra Μισθοδοσία της Epsilon Net
2. HRM μισθοδοσία της Data Communication
• Κορυφαία επιλογή εκμάθησης Μισθοδοσίας, για εκμάθηση μισθοδοσίας χειρόγραφης και μηχανογραφημένης και πολλών επίκαιρων θεμάτων
• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4225/2014 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους εργατικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
• Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, περίπου 1000 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.
• Η εκπαίδευση γίνεται με ατομικό Η/Υ στον κάθε σπουδαστή μας.
• ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ: Δυνατότητα επιπλέον καθημερινής πρακτικής εξάσκησης στα εργαστήριά μας και τα προγράμματα μας κλείνοντας ραντεβού με τη γραμματεία μας.
• Βεβαίωση σπουδών: Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Σε περίπτωση παρακολούθησης δεύτερου σεμιναρίου χορηγείται επιπλέον έκπτωση 50 ευρώ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
ACCA - IFRS Certificate & Diploma -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Παγκόσμιου Κύρους Πιστοποιήσεις Λογιστών
Δείτε το Πρόγραμμα!
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ-INTERNET MARKETING
100%ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
με Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ Υπ.Παιδείας Θεσ/νκη
Μηχανογραφ/νη Τήρηση Βιβλίων-Πρακτικές Εφαρμογές Λογιστηρίου
Έναρξη: 01/03/2017, Δια Ζώσης (Θεσ/νίκη)
Καραγιώργος Θεοφάνης, καθηγητής Παν/μίου
Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής, 40 προγράμματα
και με E-learning σε όλη την Ελλάδα
Έμπειροι Καθηγητές -Μοναδικά Προνόμια!!!!

επιστροφή