Σεμινάρια

Ευεπιχειρείν -  Σεμινάρια – Εκπαίδευση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

211-4110533 & 210-6147341

Όλες οι Αλλαγές σε Φορολογία – Φ.Π.Α. και Ασφαλιστικές εισφορές

Φορέας Εκπαίδευσης: Ευεπιχειρείν - Σεμινάρια – Εκπαίδευση
Κατηγορία: Λογιστική, Εργατικά / Ασφαλιστικά, Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Φορολογικές Ημερίδες
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
Εισηγητής
Καλαμαράς Νικόλαος,
Λογιστής, Φοροτεχνικός, Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων
Σε ποιους απευθύνεται
• Λογιστές, Φοροτεχνικούς,
• Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων,
• Υπεύθυνους Φορολογικής παρακολούθησης Επιχειρήσεων
• Οικονομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων,
• Ελ. Επαγγελματίες
Σκοπός

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις Αλλαγές που έχουν επέλθει σε Φορολογία, Φ.Π.Α. και Ασφαλιστικές εισφορές στο έτος 2016 και 2017, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων τελευταίων Ν. 4446/2016 & Ν.4447/2016 και νεότερων εγκυκλίων

Περιγραφή Σεμιναρίου

Επίκαιρο Φορολογικό – Ασφαλιστικό Σεμινάριο
για όλες τις Αλλαγές που έχουν επέλθει σε Φορολογία, Φ.Π.Α. και Ασφαλιστικές εισφορές

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά σε:

 Φορολογία
1) Νέος τρόπος Φορολόγησης των κερδών των Ατομικών επιχειρήσεων με Παραδείγματα και Εφαρμογές.
2) Φορολογία των κερδών των Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) με βιβλία απλογραφικά από 01/01/2016.
3) Νέοι Συντελεστές υπολογισμού της προκαταβολής φόρου στις Ατομικές επιχειρήσεις και στα Νομικά Πρόσωπα.
4) Νέο Καθεστώς Φορολόγησης των Αγροτών με Παραδείγματα και Εφαρμογές.
Συγκρίσεις με το προγενέστερο καθεστώς.
5) Στην οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
6) Στη πληρωμή δαπανών μέσω συστήματος καρτών πληρωμής, μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών
7) Στις κάρτες πληρωμών ελλήνων με έδρα το εξωτερικό, διαβίβαση πληροφοριών (ΣΜΤΛ)
8) Στην υποχρεωτική εξόφληση μέσω Τραπεζών των αμοιβών των εργαζόμενων και των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
9) Παράταση Προθεσμιών Παραγραφής με παραδείγματα και εφαρμογές
10) Νέος τρόπος προσδιορισμoύ των παροχών σε είδος για τα οχήματα
11) Τρόπος φορολόγησης των αμειβόμενων με Απόδειξη Επαγγελματικής

Φ.Π.Α.
12) Όλες οι Αλλαγές στο Φ.Π.Α, όπως κατάργηση μειωμένων συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου με Παραδείγματα και Εφαρμογές.
13) Ειδικά θέματα Φ.Π.Α. όπως ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγών.
14) Νέα διαδικασία Εξασφάλισης Ειδικού Απαλλακτικού για τις Εξαγωγικές επιχειρήσεις και τις Επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Ασφαλιστικές εισφορές από 01/01/2017
15) Νέος τρόπος υπολογισμού από 01/01/2017 των Ασφαλιστικών εισφορών για όσους διατηρούν Ατομικές επιχειρήσεις.
16) Νέος τρόπος υπολογισμού από 01/01/2017 των Ασφαλιστικών εισφορών σε όσους συμμετέχουν σε Προσωπικές επιχειρήσεις.
17) Νέος τρόπος υπολογισμούς σε όσους συμμετέχουν και διοικούν Κεφαλαιουχικές εταιρίες (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ).
18) Ανάλυση των Ασφαλιστικών εισφορών σε κλάδο σύνταξης και υγείας και στον προσδιορισμό του ανώτατου ορίου κατ’ έτος.
19) Τρόπος υπολογισμού των Ασφαλιστικών εισφορών όταν η επιχείρηση ή η εταιρία παρουσιάζει ζημιές με Παραδείγματα και Εφαρμογές.

Επίλυση Ερωτημάτων:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστό ολιγομελές τμήμα
• Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:
• Power Point
• Παραδείγματα και Εφαρμογές

Πληροφορίες Συμμετοχής

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί:
• Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή με σημειώσεις του Εισηγητή κ. Καλαμαρά Νικόλαου και
• Βεβαίωση Παρακολούθησης

Παροχές:
• Ειδική τιμή για Ανέργους & Φοιτητές
• Επωφεληθείτε της ειδικής τιμής συμμετοχής με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής-κατάθεση ή την παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν!
• Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως 20/02/2017

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
ACCA - IFRS Certificate & Diploma -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Παγκόσμιου Κύρους Πιστοποιήσεις Λογιστών
Δείτε το Πρόγραμμα!
Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής, 40 προγράμματα
και με E-learning σε όλη την Ελλάδα
Έμπειροι Καθηγητές -Μοναδικά Προνόμια!!!!
Μηχανογραφ/νη Τήρηση Βιβλίων-Πρακτικές Εφαρμογές Λογιστηρίου
Έναρξη: 01/03/2017, Δια Ζώσης (Θεσ/νίκη)
Καραγιώργος Θεοφάνης, καθηγητής Παν/μίου
Σεμινάρια Λογιστικής, Εμπορικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από το
Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ

επιστροφή