Σεμινάρια

Power Tax Training
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210/6231894, 210/6985315

ΗΜΕΡΙΔΑ: Αλλαγές στο Φορολογικό Ποινολόγιο

Φορέας Εκπαίδευσης: Power Tax Training
Κατηγορία: Σεμινάρια E-Learning, Λογιστική, Λογιστική (eLearning), Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Φορολογικές Ημερίδες
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
ΑΘΗΝΑΜΑΘΙΟΥ ΜΑΚΚΑ 1 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3Google Maps06/10/201708/10/2017πληροφορίες
Εξ ΑποστάσεωςLive E-Learning06/10/201708/10/2017πληροφορίες
Εισηγητής
Εισηγητής: Χριστοδούλου Ματθαίος Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Master in Finance Diploma in IFRS by ACCA
Εισηγητής : Κολιοθωμάς Θωμάς, Φοροτεχνικός με 27 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνηκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Θωμάς Κολιοθωμάς, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης
Σκοπός

Η ημερίδα έχει ως σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013) ύστερα από την πρόσφατη τροποποίηση με το Ν. 4337/2015 καθώς μειώνονται χρηματικά πρόστιμα και γίνονται αυστηρότερες οι ποινικές και οι λοιπές κυρώσεις. 

Περιγραφή Σεμιναρίου

Τρόποι Παρακολούθησης Ημερίδας
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Αναλυτικό διάγραμμα ύλης:
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΚΦΔ 4174/2013

Πρόστιμα για παραβάσεις κανόνων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014)
Τα νέα πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
Τα νέα ποσά προστίμων για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.
Τα νέα ποσά προστίμων για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59)
Τι προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ.-Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ. ( σχετ.άρθρο 7 Ν.4337/2015)
Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη, Τύχη του περιεχόμενο των θυρίδων.
Κατάργηση χρηματικών προστίμων για χρήση πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων και η θέσπιση αυστηρότερων ποινικών κυρώσεων με το νέο νόμο
Αυτουργοί και συνεργοί (άρθρο 67)
Δικονομικά θέματα, παραγραφή εγκλημάτων ,
Λήψη ασφαλιστικών μέτρων
Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη (άρθρο 55 Α)
Εγκλήματα φοροδιαφυγής (άρθρο 66)
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις (άρθρα 68-71)

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κριτήρια επιλογής σε τακτικό έλεγχο
Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για την επιβολή των φόρων σε σχέση με τον χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων – Παρουσίαση -Αναλυτικός Πίνακας
Συνέπειες της μη διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων
Αρχή του Νόμιμου δικαιολογητικού καταχώρησης στα βιβλία
Υπερτιμολογήσεις και υπερτιμολογήσεις - συνέπειες
Αποκλίσεις στις ηλεκτρονική υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων τιμολογίων αγορών δαπανών και πωλήσεων
Έλεγχος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Έλεγχος - αναγνώριση των δαπανών των επιχειρήσεων
Έλεγχος του ταμείου και των αξιόγραφων
Έλεγχος με την μέθοδο της κλειστής αποθήκης
Η απογραφή και αποτίμηση των αποθεμάτων
Έννοια του εικονικού στοιχείου - του πλαστού στοιχείου
Ανεπάρκεια – Ανακρίβεια – Συνέπειες
Τεχνική έλεγχου του Φ.Π.Α.
Διαδικασία και τρόπος έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού
Ανάλυση των έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου
Ενδικοφανής προσφυγής ή συμβιβασμός
Παραγραφή ( πότε χάνεται το δικαίωμα του δημοσίου)
Οι κίνδυνοι και οι περιπτώσεις επανελέγχου και συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου
Ευθύνες του λογιστή
Επιτροπή ελέγχων 

Πληροφορίες Συμμετοχής

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αναφορικά με το κόστος συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το φορέα εκπαίδευσης.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 06/10/2017, 18:00-21:15
Σάββατο 07/10/2017, 14:30-17:45
Κυριακή 08/10/2017, 14:30-17:45

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείου Παιδείας :
Το Power -Tax -Training, έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).
Αριθμός αδείας: Α/21666 -ΦΕΚ.3145/27.11.2012,
Διακριτικός Τίτλος: Power Tax Training Κε.Δι.Βι.Μ. 1

Επιπλέον Παροχές:
1) Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.
2) Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
Μηχανογραφ/νη Τήρηση Βιβλίων-Πρακτικές Εφαρμογές Λογιστηρίου
Έναρξη: 30/10/2017, Δια Ζώσης (Θεσ/νίκη)
Καραγιώργος Θεοφάνης, καθηγητής Παν/μίου
ACCA - IFRS Certificate & Diploma -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Παγκόσμιου Κύρους Πιστοποιήσεις Λογιστών
Δείτε το Πρόγραμμα!
Σεμινάρια Λογιστικής, Εμπορικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από το
Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ
Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής, 40 προγράμματα
και με E-learning σε όλη την Ελλάδα
Έμπειροι Καθηγητές -Μοναδικά Προνόμια!!!!

επιστροφή