Σεμινάρια

Power Tax Training
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210/6231894, 210/6985315

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Φορέας Εκπαίδευσης: Power Tax Training
Κατηγορία: Σεμινάρια E-Learning, Λογιστική (eLearning), Εργατικά / Ασφαλιστικά, Λογιστικά & Φοροτεχνικά
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
ΑΘΗΝΑΜΑΘΙΟΥ ΜΑΚΚΑ 1 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3Google Maps20/10/201722/10/2017πληροφορίες
Εξ ΑποστάσεωςLive E-Learning20/10/201722/10/2017πληροφορίες
Εισηγητής
Βασιλική Σουρέα: Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Εργασιακός Σύμβουλος.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Θωμάς Κολιοθωμάς, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης
Σε ποιους απευθύνεται
Σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, άνεργους, με μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία στον τομέα δραστηριότητας του υπεύθυνου προσωπικού, καθώς και σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές – βοηθούς λογιστές καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα.
Σκοπός

• Η πλήρης επικαιροποίηση των γνώσεων σας για το σύνολο των εργατικών, ασφαλιστικών και μισθοδοτικών θεμάτων που χειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού
• Πλήρης ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές του άρθρου 55, Ν.4310/8.12.2014 καθώς και για τα τελευταία δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) & την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
• Ενημέρωση για τον Ν.4336/2015(ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄ της 14.8.2015)

Περιγραφή Σεμιναρίου

Τρόποι Παρακολούθησης Ημερίδας
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Αναλυτικό διάγραμμα ύλης:
A' Ενότητα:
Συμβάσεις - Επιχειρησιακές Συμβάσεις, Ειδικές μορφές Απασχόλησης, Μερική Απασχόληση, Εκ περιτροπής Απασχόληση
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ηλικίας 18-25 ετών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Τηλεργασία – βιβλίο Υπερωριών
Μέθοδος - Μετατροπής σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου
Ποια Επιδόματα είναι αυτά που παραμένουν και δεν καταργήθηκαν

Μισθωτοί – Χρονικά Όρια εργασίας
Αποδοχές: (Ημερομίσθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία, κ.λ.π)
Φορολόγηση Αποδοχών σε χρήμα και σε είδος.
Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια Γάμου κ.λ.π.
Eπιδόματα εορτών και υπολογισμός πρόσθετων προσαυξήσεων
Επίδομα Ισολογισμού
Ημέρες Υποχρεωτικής Αργίας

Β' Ενότητα:
Η Λύση της Εργασιακής Σύμβασης και η Διαθεσιμότητα
Ασφαλιστικές Εισφορές υπέρ IKA – Διαδικασία Υποβολής Α.Π.Δ.
Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Πολ. 1072/2015)
Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για εισόδημα από μισθωτή εργασία
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Πλήρης Λογιστική Παρακολούθηση

Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση εργασίας και στον ΟΑΕΔ, E3, E4, E5,E6, E11 κλπ
Κυρώσεις ( Διοικητικές-Ποινικές)
Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας
Προστασία της μητρότητας
Άδεια, Επίδομα και Αποδοχές Άδειας Μισθωτών
Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11 «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
Δανεισμός εργαζόμενου - Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης
Ειδικά εξειδικευμένα Εργατικά θέματα

Πληροφορίες Συμμετοχής

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αναφορικά με το κόστος συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το φορέα εκπαίδευσης.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 20/10/2017, 18:00-21:15
Σάββατο 21/10/2017, 14:30-17:45
Κυριακή 22/10/2017, 14:30-17:45

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείου Παιδείας :
Το Power -Tax -Training, έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).
Αριθμός αδείας: Α/21666 -ΦΕΚ.3145/27.11.2012,
Διακριτικός Τίτλος: Power Tax Training Κε.Δι.Βι.Μ. 1

Επιπλέον Παροχές:
1) Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.
2.) Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
ACCA - IFRS Certificate & Diploma -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Παγκόσμιου Κύρους Πιστοποιήσεις Λογιστών
Δείτε το Πρόγραμμα!
Power Tax Training - Σεμινάρια Λογιστικής, 40 προγράμματα
και με E-learning σε όλη την Ελλάδα
Έμπειροι Καθηγητές -Μοναδικά Προνόμια!!!!
Σεμινάρια Λογιστικής, Εμπορικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από το
Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ
Μηχανογραφ/νη Τήρηση Βιβλίων-Πρακτικές Εφαρμογές Λογιστηρίου
Έναρξη: 01/03/2017, Δια Ζώσης (Θεσ/νίκη)
Καραγιώργος Θεοφάνης, καθηγητής Παν/μίου

επιστροφή