Σεμινάρια

Singularis
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

2117806787

Συμβάσεις Προμηθειών και Εργολαβιών

Φορέας Εκπαίδευσης: Singularis
Κατηγορία: Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες, Project Management
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
ΑΘΗΝΑArgo Anita Hotels, Νοταρά 23-25Google Maps02/07/201702/07/20176 ώρες
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη προμηθειών, Project Managers, σε στελέχη logistics, σε contract administrators, σε ανώτερα & ανώτατα στελέχη τεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στην διαχείριση των προμηθειών αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών.
Σκοπός

Το σεμινάριο περιγράφει τις διαδικασίες για Προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών, σε μια τεχνική- εμπορική εταιρεία μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης. Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στην διαχείριση των Συμβάσεων χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένα “best practices’’, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια ζωής της σύμβασης (contract life cycle).

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
• Είναι σε θέση να κατανοήσουν τον κύριο ρόλο που έχουν οι συμβάσεις στην διαχείριση μιας τεχνικής εταιρείας και στις σχέσεις πελάτη- προμηθευτή.
• Θα μπορούν να καταρτίζουν βασικό σχέδιο προμηθειών αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών ανάλογα με το έργο και τον γενικό σχεδιασμό της επιχείρησης.
• Κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές, πολιτικές, τεχνικές και κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις.
• Διαπραγματεύονται τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων συνάπτονται οι συμβάσεις.
• Διαχειρίζονται κατάλληλα τις συμβάσεις και να γνωρίζουν το πότε και πώς να τις ανανεώνουν, τροποποιούν ή ολοκληρώνουν. 

Περιγραφή Σεμιναρίου

Εισαγωγή
Γενικά περί συμβάσεων –προμήθειες –υπηρεσίες,

Διαχείριση προμήθειας
Συναφείς ορισμοί & Βασικές Αρχές που διέπουν τις Προμήθειες
Ο ρόλος των Προμηθειών στην διοίκηση ενός έργου και στον ετήσιο σχεδιασμό μιας επιχείρησης.
Διαχείριση κόστους προμηθειών και οι επιπτώσεις στο κόστος της επιχείρησης.
Ιστορία μιας ιδανικής προμήθειας,
Γενίκευση των ορισμών και αρχών μια προμήθειας
Δημιουργία-Διαχείριση τμήματος συμβάσεων –προμηθειών
Προσδιορισμός και ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής προμηθειών
Προγραμματισμός & Οργάνωση Εργασιών – Στάδιο αρχικού εντοπισμού αναγκών, διαμόρφωση αναλυτικών προδιαγραφών

Σύνταξη Ζήτησης προσφοράς
Εντοπισμός ανάγκης,
Σύνταξη προδιαγραφής του ζητούμενου προϊόντος –υπηρεσίας
Διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών
Επιλογή & Αξιολόγηση Προμηθευτών / Προσφορών
Εφαρμογή Διαπραγματευτικών τεχνικών για την σύναψη Σύμβασης
Ανάθεση του έργου & υλοποίηση της τελικής συμφωνίας – Συμβατικό Στάδιο
Έλεγχος της πορείας των εργασιών & Παρακολούθηση της Σύμβασης – Μετασυμβατικό Στάδιο

Διαχείριση & Κατάρτιση Συμβάσεων
Ο ρόλος των Συμβάσεων στις Αγοραστικές διαδικασίες – Βασικές Απαιτήσεις
Σχεδιασμός Συμβάσεων και η χρησιμότητα τους.
Βασικά συστατικά Στοιχεία Συμβάσεων
Τύποι Συμβάσεων
Τεχνικές κατάρτισης Συμβάσεων
Ανάλυση των εμπορικών & ειδικών όρων της Σύμβασης
Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου στις Συμβάσεις (RiskManagementProcess) και Μέθοδοι Τιμολόγησης
Τήρηση Αρχείου Συμβατικών εγγράφων
Διαχείριση Αλλαγών - Τροποποιήσεις, Ανανεώσεις και Προσθήκες στη Σύμβαση
Διαδικασία κλεισίματος της Σύμβασης 

Πληροφορίες Συμμετοχής

Διάρκεια: 6 ώρες,
Κόστος συμμετοχής:
• Για Ιδιώτες: 120 ευρώ (περιλαμβάνεται το ΦΠΑ ),
• Για προπτυχιακούς φοιτητές πρώτου πτυχίου (άτομα με αναπηρία, άνεργους & πολύτεκνους) προβλέπεται έκπτωση 20%( δηλαδή 200€), προκειμένου να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει να στείλουν αντίγραφο της φοιτητικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας κτλ.
Επιπλέον επωφεληθείτε με την προσφορά earlybird( κλείσιμο θέσης μια εβδομάδα νωρίτερα τουλάχιστον) έχετε 10% έκπτωση. Επίσης με δυο συμμετοχές σε δυο σεμινάρια κερδίζεται μια Τρίτη συμμετοχή σε σεμινάριο ίδιου τύπου δωρεάν
Το σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%
Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται Εξ αποστάσεως ή Κανονικά
Διαχείριση Αποθεμάτων
Θεσσαλονίκη: 4/4/2017
Αθήνα: 7/4/2017
Διαφήμιση στα Κοινωνικά Μέσα και τις Μηχανές Αναζήτησης
Έναρξη: 09/02/2017 - Εξ αποστάσεως
Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Λέκτορας Πα.Μακ.

επιστροφή