Σεμινάρια

Computer Start
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210 7299902 - 210 7212210

Ακίνητα Μετά την Κρίση (Μεσιτεία – Εκτίμηση- Επένδυση)

Φορέας Εκπαίδευσης: Computer Start
Κατηγορία: Real Estate, Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια
ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΩΡΕΣ
ΑΘΗΝΑΜιχαλακοπούλου 58Google Maps13/04/201770 Ώρες
ΑΘΗΝΑΜιχαλακοπούλου 58Google Maps18/05/201770 Ώρες
ΑΘΗΝΑΜιχαλακοπούλου 58Google Maps15/06/201770 Ώρες
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων- Real Estate και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης και διαχείρισης Ακινήτων.
Περιγραφή Σεμιναρίου

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το σεμινάριο χωρίζεται σε τρείς (3) βασικές ενότητες

1. Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς (Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market)
• Εισαγωγή
• Ανάλυση Ακινήτων
• Βασικές Έννοιες
• Ορισμοί
• Ακίνητα και Επενδύσεις Στην Ελλάδα
• Πρακτική Ανάλυση της Αγοράς/ Προβλήματα
• Αλλαγές που Πραγματοποιούνται

2. Βασικές Αρχές Εκτίμησης Ακινήτων (Basic Principles of Real Estate Valuation)
• Εισαγωγή – Βάσεις της Εκτίμησης
• Η Διαδικασία της Εκτίμησης
• Αγορές Ακινήτων, Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
• Συλλογή Στοιχείων
• Αγοραστικές Περιοχές, Γειτονιές και Περιοχές
• Ανάλυση της Γης & Οικοδομημάτων
• Ανάλυση της Αγοράς
• Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης (Highest and Best Use Analysis)
• Η Μέθοδος Κοστολόγησης
• Η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

3. Διαχείριση και Επένδυση σε Ακίνητα (Real Estate Management and Investment)
• Μέθοδος Εισοδήματος
• Συμπληρωματικές Εκτιμητικές Μέθοδοι
• Εκτίμηση Επενδυτικού Ακινήτου
• Διαχείριση Ακινήτων
• Ολοκλήρωση Σεμιναρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START (Η Βεβαίωση Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)

Πληροφορίες Συμμετοχής

• Διάρκεια: 70 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία (4 ½ μήνες)
• Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.
• Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class).

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απ’ ευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ονοματεπώνυμο:* E-Mail:
Πόλη Διεξαγωγής:* Τηλέφωνο:*
Σχόλια:
Κωδικός Ασφαλείας
Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή