Νέα
05/12/2016

Σεμινάριο στη Ναυτιλιακή Λογιστική και Φορολογία στην Αθήνα

2ημερο εξειδικευμένο σεμινάριο
...για όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με Ναυτιλιακές εταιρίες!

Το 2ημερο Πέμπτη 08/12/2016 + Παρασκευή 09/12/2016 θα είναι κοντά μας στο Divani Palace Acropolis Hotel, οι εισηγητές κ. Καλαμαράς Νικόλαος & κ. Ζησίμου Θεολόγος, σε ένα 12ωρο εξειδικευμένο σεμινάριο για Ναυτιλιακές εταιρίες με θέμα:
«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και Φορολογία σύμφωνα με το Ισχύον Καθεστώς των Ναυτιλιακών Εταιριών + Νομική αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων Ναυτιλιακών Εταιρειών»

Το 12ωρο Εξειδικευμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων Ναυτιλιακών επιχειρήσεων,
• Διευθυντικά στελέχη των εν λόγω εταιρειών,
• Τραπεζικούς,
• Στελέχη Δημόσιων οργανισμών,
• Αναλυτές οικονομικών καταστάσεων,
• Ελεύθερους επαγγελματίες, Λογιστές, Δικηγόρους και γενικά σε όλους αυτούς που εργάζονται στο χώρο της Ναυτιλίας

Στο 2ημερο σεμινάριο θα γίνει αναφορά:
• στο ισχύον καθεστώς των Ναυτιλιακών Εταιρειών και σε όλες τις λογιστικές και φορολογικές αλλαγές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και
• Νομική αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων των Ναυτιλιακών Εταιρειών

Ενότητα (διάρκεια 10 ώρες):
- Λογιστική & Φορολογική αντιμετώπιση Ναυτιλιακών Εταιρειών
Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος

Ενότητα (διάρκεια 2 ώρες) :
- Νομική αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων Ναυτιλιακών Εταιρειών
Εισηγητής: Ζησίμου Θεολόγος

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα άνω θέματα.

Εισηγητής: Καλαμαράς Νικόλαος,
Λογιστής, Φοροτεχνικός, Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων
Εισηγητής: Ζησίμου Β. Θεολόγος, Δικηγόρος & Νομικός Σύμβουλος με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο των επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία.

*Ειδική τιμή για ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ*

Περισσότερες πληροφορίες - Θεματολογία - Εγγραφές: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και Φορολογία σύμφωνα με το Ισχύον Καθεστώς των Ναυτιλιακών Εταιριών: Νομική αντιμετώπιση Ειδικών Θεμάτων Ναυτιλιακών Εταιρειών

Πληροφορίες & Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 – 6147341
Fax: 211-4110533
Email: info@euepixeirein.grSiteπερισσότερα νέα της κατηγορίας