SemiFind.gr - ΙΕΚ: Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Αιματολογικού Εργαστηρίου

Προγράμματα ΙΕΚ

Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Αιματολογικού Εργαστηρίου

Φορέας Εκπαίδευσης:  ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210 8212912, 210 8838724
Κατηγορία:  ΙΕΚ / Επαγγέλματα Υγείας
ΕΝΑΡΞΗ: Οκτώβριος 2017
ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Πλήρους
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2 έως 4 εξάμηνα
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Επαγγελματικος Τίτλος Σπουδών ΓΛΩΣΣΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ελληνική
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ΄΄Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Αιματολογικού Εργαστηρίου΄΄ ( από τούδε και στο εξής αναφερομένων ως ΑΙΜ) είναι η δημιουργία σύγχρονου βοηθητικού προσωπικού, πλήρως καταρτισμένων επιστημονικά και με κατάλληλη πρακτική εμπειρία για εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό χώρο των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Η κατάρτιση των ΑΙΜ γίνεται με εμφαση την πειραματική - εργαστηριακή εξάσκηση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν άρτια γνώση της χρήσης όλων των απαραίτητων οργάνων - τεχνικών και εύκολα να ενσωματώνονται σε Εργαστηριακές ομάδες/μονάδες όπου εκτελούνται οι κλασικές Αιματολογικές εξετάσεις ρουτίνας.

Ταυτόχρονα όμως δίνεται η δυνατότητα στουςΑΙΜ να καταρτιστούν και σε πιό εξελιγμένες μεθοδολογίες εξετάσεων, έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά τώρα, να γίνονται εύκολα κατανοητές από αυτούς και να μη δυσκολεύονται στην εφαρμογή τους. Οι ΑΙΜ θα είναι επιστημονικά αναβαθμισμένοι, ώστε ουσιαστικά να επικουρούν το έργο των Αιματολόγων ως πραγματικοί βοηθοί τους στην κατεύθυνση των διαγνωστικών δοκιμών.

Αναλυτική επαγγελματική περιγραφή
Οι ΑΙΜ προορίζονται να εργάζονται ως μέλη ομάδων/μονάδων Αιματολογικού Εργαστηρίου με σκοπό να υποβοηθούν το διαγνωστικό έργο που έχει ανατεθεί στον αντίστοιχο πτυχιούχο Α.Ε.Ι. Αιματολόγο. Ειδικότερα :
1. Αναλαμβάνουν τη λήψη αίματος και όλες τις απλές εξετάσεις αίματος
2. Αναλαμβάνουν την παρασκευή των πηκτωμάτων και την εκτέλεση όλων των τύπων των ηλεκτροφορήσεων που εκτελεί το Εργαστήριο (αξιολόγηση - ερμηνεία από τον υπεύθυνο ιατρό).
3. Αναλαμβάνουν:
α) την ταυτοποίηση μικροβίων μέσω των αυτοματοποιημένων συστημάτων που στηρίζονται σε μορφολογικά και βιοχημικά στοιχεία.
β) την αρχειοθέτηση (σε αυτοματοποιημένο σύστημα) και τη στατιστική επεξεργασίας στοιχείων των ασθενών.
4. Αναλαμβάνουν την παρασκευή θρεπτικών υλικών και διαλυμάτων για οποιεσδήποτε εξετάσεις θα γίνουν. Εξασφαλίζουν τις στείρες συνθήκες καλλιέργειας.
5. Αναλαμβάνουν την παρασκευή αυτοματοποιημένου αναλυτού αίματος και Couiter Counter .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σπουδαστικά Δικαιώματα - Παροχές
Οι σπουδαστές που είναι στρατεύσιμοι δικαιούνται αναβολή κατάταξης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.
Σύμφωνα με το Νόμο οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζει τους σπουδαστές με τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ δικαιούνται δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. καθορίζεται ο ετήσιος αριθμός των αποφοίτων των ΙΕΚ των οποίων η πρακτική άσκηση θα επιδοτείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2009/92.
Η επιλογή των επιδοτούμενων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από γνώμη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • οικονομική κατάσταση ασκούμενου
  • οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία)
  • κτήση κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το ποσό της επιδότησης της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων ανέρχεται στο ποσό των 800 € κατ'εξάμηνο. Η επιδότηση χορηγείται στον ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του, αφού εγκριθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Υποτροφίες
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επικοινωνήστε απευθείας με το φορέα και μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα συμπληρώνοντας τη φόρμα.
Ονοματεπώνυμο:* Τηλέφωνο:*
   
E-Mail:
  Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του Semifind.gr
Σχόλια:
* = υποχρεωτικό πεδίο