SemiFind.gr - Σεμινάρια, Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, ΙΕΚ
  
Jobfind - Career Portal
Εργασία σε Ελλάδα & Εξωτερικό
Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση
Business Corner
Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση
Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση
Newsletter
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε Δωρεάν για όλα τα τελευταία Σεμινάρια και Προγράμματα E-Learning.

Φορείς Εκπαίδευσης

Oikonomotexniki Seminars
Διεύθυνση: Πειραιώς 4
10431  ΑΘΗΝΑ
Επικοινωνία: Fax: 210/5200122

Ο όμιλος εταιρειών Multi Finance (MF) ιδρύθηκε το 1989 με την εταιρεία Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε. και με κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων για όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σήμερα, ο όμιλος αποτελείται από μια σειρά εταιρειών ειδικευμένων στον τομέα της οργάνωσης σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ, που ασχολείται με εξειδικευμένα και τεχνικά επιστημονικά θέματα, τη SIMI Seminars με έδρα την Κύπρο και την European Seminars με έδρα το Λονδίνο. Οι δραστηριότητες των εταιρειών περιλαμβάνουν την εκπαίδευση στελεχών τόσο σε όλη την Ελληνική επικράτεια, όσο και στο εξωτερικό (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, FYROM κλπ).

Οι εισηγητές των σεμιναρίων, όλοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, είναι εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων, ειδικοί επιστήμονες, ανώτερα στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με μακρά εμπειρία στο επαγγελματικό τους αντικείμενο.

Προσφέροντας σεμινάρια υψηλού επιπέδου, σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων, η εταιρεία προχώρησε σε μια σειρά από διεθνείς συνεργασίες και πιστοποιήσεις.

Η Οικονομοτεχνική Seminars ΑΕ είναι πιστοποιημένος φορέας από τον διεθνή επαγγελματικό οργανισμό ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) και προσφέρει κύκλο σεμιναρίων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Σε συνεργασία με το CMI (Chartered Management Institute) προσφέρει στην Αθήνα το Εxecutive Diploma in Management που απευθύνεται σε έμπειρα ανώτερα και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων.

Επίσης η «Οικονομοτεχνική ΑΕ» αντιπροσωπεύει στη χώρα μας την Learning Tree International - διεθνή Αμερικάνικη εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, εξειδικευμένη στον σχεδιασμό, οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων επιμορφωτικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Ως μέλος του ACI (American Concrete Institute) από το 2007, προσφέρει στην Ελληνική αγορά νέο κύκλο σεμιναρίων σε θέματα σκυροδέματος που απασχολούν μηχανικούς και γενικά τον κατασκευαστικό κλάδο

Ο όμιλος απασχολεί περίπου 100 εργαζομένους, έχει ιδιόκτητες διοικητικές εγκαταστάσεις και αίθουσες εκπαίδευσης και γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό εισηγητών και διοργανώνει περίπου 50 – 60 σεμινάρια κάθε μήνα (ανοικτά προς επαγγελματίες και επιστήμονες, πολύ-επιχειρησιακά και ενδο-επιχειρησιακά ανάλογα με τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες εταιρειών ή οργανισμών).expand Σεμινάρια που Έληξαν
18/12/2013 ΑΘΗΝΑΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
16/12/2013 ΑΘΗΝΑΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1169/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
16/12/2013 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
16/12/2013 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
16/12/2013 ΑΘΗΝΑCREDIT CONTROL CREDIT RISK ADVANCED
16/12/2013 ΑΘΗΝΑΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ (Σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο, τον ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και σε σύγκριση με τα ΔΛΠ) - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
13/12/2013 ΠΑΤΡΑΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ (Σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο, τον ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και σε σύγκριση με τα ΔΛΠ) - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
12/12/2013 ΑΘΗΝΑADVANCED ANTIMONEY LAUNDERING
12/12/2013 ΑΘΗΝΑΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2013
12/12/2013 ΑΘΗΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
12/12/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
10/12/2013 ΑΘΗΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
09/12/2013 ΑΘΗΝΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ EXCEL
09/12/2013 ΑΘΗΝΑΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
09/12/2013 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
07/12/2013 ΑΘΗΝΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΔΩΔΙΜΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
05/12/2013 ΑΘΗΝΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΚΦΕ) & ΤΟΝ ΚΦΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
05/12/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤEYXH ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
05/12/2013 ΑΘΗΝΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΦΕ & ΚΦΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
05/12/2013 ΑΘΗΝΑΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
04/12/2013 ΑΘΗΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
02/12/2013 ΑΘΗΝΑΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. 4070/12
02/12/2013 ΑΘΗΝΑΤEYXH ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
02/12/2013 ΑΘΗΝΑΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ EXCEL KAI ΣΤΟ SPSS
27/06/2013 ΑΘΗΝΑΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
24/06/2013 ΑΘΗΝΑΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
17/06/2013 ΑΘΗΝΑΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
17/06/2013 ΑΘΗΝΑΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3669/2008 ΟΛΗ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
17/06/2013 ΑΘΗΝΑΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
13/06/2013 ΑΘΗΝΑΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12/06/2013 ΑΘΗΝΑΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.Ο.Κ.) N. 4067ΦΕΚ 79A/9-4-12
10/06/2013 ΑΘΗΝΑΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
03/06/2013 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ MIG / MAG
23/05/2013 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
16/05/2013 ΑΘΗΝΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
13/05/2013 ΑΘΗΝΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
13/05/2013 ΑΘΗΝΑΠΩΛΗΣΕΙΣ EX - VAN: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
27/04/2013 ΡΟΔΟΣΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ν.4110/2013 & ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
25/04/2013 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
25/04/2013 ΑΘΗΝΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ Χωροταξική οργάνωση - Εξοπλισμός Ζώνης Λιμένα επιδιωκόμενοι σκοποί - Επιχειρησιακό σχέδιο
25/04/2013 ΑΘΗΝΑΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΤΕΡΕΑ, ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ, ΒΙΟΑΕΡΙΟ) Νομοθετικό πλαίσιο – Τεχνολογίες - Εφαρμογές
25/04/2013 ΑΘΗΝΑΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
24/04/2013 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS
24/04/2013 ΑΘΗΝΑΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
23/04/2013 ΑΘΗΝΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ EX VAN ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23/04/2013 ΑΘΗΝΑATEX (ATMOSPHERE EXPLOSIVE)
22/04/2013 ΑΘΗΝΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)
22/04/2013 ΑΘΗΝΑΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
19/04/2013 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΩΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
18/04/2013 ΑΘΗΝΑPROJECT MANAGEMENT: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΡΜΑ
18/04/2013 ΑΘΗΝΑΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
18/04/2013 ΑΘΗΝΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1223/09 ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 11.7.2013
16/04/2013 ΑΘΗΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
15/04/2013 ΑΘΗΝΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ: ΤΟ SYLLABUS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΗΣ ACTA ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1437
15/04/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
12/04/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑποτελεσματικοί τρόπoι μείωσης του κόστους της επιχείρησης, τιμολόγησης των προϊόντων της, και παράλληλοι μέθοδοι ανάπτυξης της επιχείρησης στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον
12/04/2013 ΠΑΤΡΑΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
08/04/2013 ΑΘΗΝΑΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΩΝ ΝΠΙΔ - ΔΕΚΟ & ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (Ν. 4093/2012: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 4024/2011) ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
08/04/2013 ΑΘΗΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ SUPER MARKET ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ Ν’ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ!!!!!!
08/04/2013 ΑΘΗΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ Β 2718/8-10-12) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
08/04/2013 ΑΘΗΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ & ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΦΑΣ
01/04/2013 ΑΘΗΝΑΗ Ασφάλεια του Ασθενή στο Νοσοκομείο: Βασικός στόχος της Ποιότητας (α΄ μέρος)
29/03/2013 ΑΘΗΝΑLEAN LOGISTICS & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
28/03/2013 ΑΘΗΝΑΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ
21/03/2013 ΑΘΗΝΑΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
21/03/2013 ΑΘΗΝΑWORKSHOP: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ: ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ
19/03/2013 ΑΘΗΝΑΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
19/03/2013 ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ SAP ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ)
11/03/2013 ΑΘΗΝΑΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
11/03/2013 ΑΘΗΝΑΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοντελοποίηση- Αποτύπωση Διαδικασιών
07/03/2013 ΑΘΗΝΑΑΥΞΗΣΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
06/03/2013 ΑΘΗΝΑΣυναλλαγματικές Ισοτιμίες μεταξύ Νομισμάτων & Επιπτώσεις σε Εισαγωγές - Εξαγωγές & Χρεόγραφα
04/03/2013 ΑΘΗΝΑΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ Β 2718/8-10-12)
01/03/2013 ΑΘΗΝΑΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
01/03/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Π.Δ. 118/07 - H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ «ΑΓΟΡΑ»)
27/02/2013 ΑΘΗΝΑINCOTERMS® 2010 ΚΑΙ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
26/02/2013 ΑΘΗΝΑΑ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΒΣ ΑΠΟ 1.1.2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΝΟΜΟΣ 4093/2012 & Β. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ (ΔΙΗΜΕΡΟ)
26/02/2013 ΑΘΗΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SAP - FI
25/02/2013 ΑΘΗΝΑΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ CASE STUDY ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
25/02/2013 ΑΘΗΝΑΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΒΣ ΑΠΟ 1.1.2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΝΟΜΟΣ 4093/2012 ΦΕΚ Α’222/12.11.2012 ΠΟΛ 1004/4.1.2013
25/02/2013 ΑΘΗΝΑΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
22/02/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
21/02/2013 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΒΣ ΑΠΟ 1.1.2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΝΟΜΟΣ 4093/2012 & Β. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ (ΔΙΗΜΕΡΟ)
18/02/2013 ΑΘΗΝΑΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ – Οικονομικοτεχνικά παραδείγματα
18/02/2013 ΑΘΗΝΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ν.4110/2013 & ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
18/02/2013 ΑΘΗΝΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ECDL (CORE)
11/02/2013 ΑΘΗΝΑΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP-SAP AUDIT
04/02/2013 ΑΘΗΝΑΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πρόκληση ή Επιτακτική Ανάγκη; Στρατηγική, ξεκινώντας από το μηδέν. Πως θα μεταμορφώσετε την επιχείρηση σας, σε επιχείρηση με διεθνή προσανατολισμό
31/01/2013 ΑΘΗΝΑΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ – ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
28/01/2013 ΑΘΗΝΑΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016
28/01/2013 ΑΘΗΝΑΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 1.1.2013 ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/29/ΕΚ
25/01/2013 ΑΘΗΝΑΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
17/12/2012 ΑΘΗΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (RATIOS)
14/12/2012 ΑΘΗΝΑΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ CASE STUDY SEMINAR: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
07/12/2012 ΑΘΗΝΑΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
03/12/2012 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 7/11/2012 (ΔΙΗΜΕΡΟ)
03/12/2012 ΑΘΗΝΑΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
01/12/2012 ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4093/2012 ΦΕΚ Α’222/12.11.2012 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
29/11/2012 ΑΘΗΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ, ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ
28/11/2012 ΑΘΗΝΑΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
28/11/2012 ΑΘΗΝΑTIME MANAGEMENT
27/11/2012 ΑΘΗΝΑΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ & ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
24/11/2012 ΗΡΑΚΛΕΙΟΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 7/11/2012 (ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ)
23/11/2012 ΑΘΗΝΑΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4093/2012 ΦΕΚ Α’222/12.11.2012 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
23/11/2012 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 7/11/2012 (ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ)
22/11/2012 ΑΘΗΝΑPHARMA-MARKETING
22/11/2012 ΑΘΗΝΑΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: ΚΤΣ – 97 ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
21/11/2012 ΑΘΗΝΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19/11/2012 ΑΘΗΝΑΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΣΤΑ TEST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
19/11/2012 ΑΘΗΝΑΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ –ΣΥΝΟΔΩΝ
19/11/2012 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
14/11/2012 ΑΘΗΝΑΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ: ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
12/11/2012 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 4046/14-2-12 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
05/11/2012 ΑΘΗΝΑWORKSHOP: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
02/11/2012 ΚΕΡΚΥΡΑΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
02/11/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
01/11/2012 ΑΘΗΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (Ν.3871/10, ΠΔ 113/10)
31/10/2012 ΑΘΗΝΑΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
30/10/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΗ αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στα περιβάλλοντα εργασίας. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
25/10/2012 ΑΘΗΝΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΙΚ. 146163 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΕΚ 1537Β/8-5-2012)
25/10/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
24/10/2012 ΑΘΗΝΑΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
24/10/2012 ΑΘΗΝΑΓΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ, ΓΕΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ HD 384, EN 62305-*, EN 61643- *
24/10/2012 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/10/2012 ΑΘΗΝΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
22/10/2012 ΑΘΗΝΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
22/10/2012 ΑΘΗΝΑΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
22/10/2012 ΑΘΗΝΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ TOY ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ 3316/2005, ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
22/10/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΙΚ. 146163 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΕΚ 1537Β/8-5-2012)
22/10/2012 ΑΘΗΝΑΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ – ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
20/10/2012 ΞΑΝΘΗΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ν. 4046/14-2-12) ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
19/10/2012 ΚΕΡΚΥΡΑΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ν. 4046/14-2-12) ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
19/10/2012 ΑΘΗΝΑΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19/10/2012 ΡΟΔΟΣΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
18/10/2012 ΑΘΗΝΑΗ αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στα περιβάλλοντα εργασίας. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
18/10/2012 ΑΘΗΝΑΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
18/10/2012 ΑΘΗΝΑΚΑΛΟΥΠΙΑ ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΣ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ)
15/10/2012 ΑΘΗΝΑBUDGETING CONTROL
15/10/2012 ΑΘΗΝΑΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
13/10/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ν. 4046/14-2-12) ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
12/10/2012 ΡΟΔΟΣΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ν. 4046/14-2-12) ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
11/10/2012 ΑΘΗΝΑΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ! ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ!
11/10/2012 ΑΘΗΝΑΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε., ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
04/10/2012 ΑΘΗΝΑΡΙΖΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 4046/14-2-12
01/10/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/10/2012 ΑΘΗΝΑΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
28/09/2012 ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
27/09/2012 ΑΘΗΝΑΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
27/09/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ – ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
27/09/2012 ΑΘΗΝΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - CREDIT CONTROL
26/09/2012 ΑΘΗΝΑΠιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης
26/09/2012 ΑΘΗΝΑQR CODE MARKETING - ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ QR CODES ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
24/09/2012 ΑΘΗΝΑRISK MANAGEMENT
24/09/2012 ΑΘΗΝΑΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
24/09/2012 ΑΘΗΝΑΡΙΖΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046/2012 ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠ. ΕΓΚΥΚΛΙΟ 4601/304/12-3-2012 ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
21/09/2012 ΑΘΗΝΑΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ
20/09/2012 ΑΘΗΝΑWORKSHOP: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – Ε-INVOICING: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ SEPA
16/07/2012 ΑΘΗΝΑΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
11/07/2012 ΑΘΗΝΑΕΞΥΠΝΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
06/07/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
04/07/2012 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
02/07/2012 ΑΘΗΝΑΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΠΟ 2-7-12) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
25/06/2012 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤA ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
22/06/2012 ΗΡΑΚΛΕΙΟΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
15/06/2012 ΑΘΗΝΑΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
13/06/2012 ΑΘΗΝΑΟΙ 7 ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
12/06/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
11/06/2012 ΑΘΗΝΑΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
06/06/2012 ΑΘΗΝΑΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (JEREMIE, JESSICA)
05/06/2012 ΚΕΡΚΥΡΑΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (JEREMIE, JESSICA)
05/06/2012 ΑΘΗΝΑΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ KAI ΠΟΥΛΑΜΕ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
29/05/2012 ΑΘΗΝΑΠρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
28/05/2012 ΑΘΗΝΑΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - «FOCUS ON ORDER PICKING»
28/05/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
28/05/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Π.Δ. 118/07 - H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ «ΑΓΟΡΑ»)
28/05/2012 ΡΟΔΟΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (JEREMIE, JESSICA)
28/05/2012 ΑΘΗΝΑΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ & ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
26/05/2012 ΑΘΗΝΑΒιολογική καλλιέργεια αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών
24/05/2012 ΑΘΗΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
24/05/2012 ΑΘΗΝΑΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
22/05/2012 ΑΘΗΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013
22/05/2012 ΑΘΗΝΑADVANCED ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
22/05/2012 ΑΘΗΝΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING
21/05/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΙΤΙΕΣ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
21/05/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
21/05/2012 ΗΡΑΚΛΕΙΟΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (JEREMIE, JESSICA)
21/05/2012 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.Ο.Κ.) N. 4067ΦΕΚ 79A/9-4-12
19/05/2012 ΑΘΗΝΑΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
18/05/2012 ΑΘΗΝΑΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
18/05/2012 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
17/05/2012 ΑΘΗΝΑΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ 4024 / 27-10-2011 ΦΕΚ 226Α
17/05/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗe - ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
17/05/2012 ΑΘΗΝΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ
16/05/2012 ΠΑΤΡΑΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.Ο.Κ.) N. 4067ΦΕΚ 79A/9-4-12
16/05/2012 ΑΘΗΝΑINTERNAL AUDIT - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΣΤΟΝ RISK BASED INTERNAL AUDIT
15/05/2012 ΑΘΗΝΑΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
14/05/2012 ΑΘΗΝΑΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
14/05/2012 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.Ο.Κ.) N. 4067ΦΕΚ 79A/9-4-12
12/05/2012 ΑΘΗΝΑΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
10/05/2012 ΑΘΗΝΑΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ
10/05/2012 ΑΘΗΝΑΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
09/05/2012 ΑΘΗΝΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
08/05/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.Ο.Κ.) N. 4067ΦΕΚ 79A/9-4-12
04/05/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/04/2012 ΑΘΗΝΑΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ
24/04/2012 ΑΘΗΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC - SCADA ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ H/Y
23/04/2012 ΑΘΗΝΑΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
23/04/2012 ΑΘΗΝΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ
23/04/2012 ΑΘΗΝΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & LOGISTICS - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
19/04/2012 ΑΘΗΝΑΕξαγωγικό Μάρκετινγκ
19/04/2012 ΗΡΑΚΛΕΙΟΠιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης
05/04/2012 ΑΘΗΝΑΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
05/04/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384
04/04/2012 ΑΘΗΝΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΣΤΙΟΤΟΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
03/04/2012 ΑΘΗΝΑΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
02/04/2012 ΑΘΗΝΑΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
31/03/2012 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (Ν. 3986 & 3996/2011 (ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΕΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011) ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
31/03/2012 ΚΕΡΚΥΡΑΡΙΖΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046/2012 ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠ. ΕΓΚΥΚΛΙΟ 4601/304/12-3-2012 ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
30/03/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΜελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Νέο Νομοθετικό πλαίσιο
29/03/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΣΤΕΓΩΝ & ΔΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 100 kW & ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Για σύνδεση στη ΔΕΗ)
28/03/2012 ΑΘΗΝΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/03/2012 ΑΘΗΝΑΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
27/03/2012 ΑΘΗΝΑRISK BASED INTERNAL AUDIT - THE COSO – ERM FRAMEWORK THE RISK ASSESMENT PROCESS
27/03/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ (CLAIMS)
27/03/2012 ΑΘΗΝΑΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
27/03/2012 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
26/03/2012 ΑΘΗΝΑΜελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Νέο Νομοθετικό πλαίσιο
23/03/2012 ΖΑΚΥΝΘΟΣΡΙΖΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046/2012 ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠ. ΕΓΚΥΚΛΙΟ 4601/304/12-3-2012 ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
22/03/2012 ΑΘΗΝΑΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (PRICING) ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (DISCOUNTING)
21/03/2012 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
21/03/2012 ΑΘΗΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
19/03/2012 ΑΘΗΝΑΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
19/03/2012 ΑΘΗΝΑΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
19/03/2012 ΑΘΗΝΑΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (A’ ΜΕΡΟΣ + B’ ΜΕΡΟΣ) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
19/03/2012 ΑΘΗΝΑΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET & SOCIAL MEDIA
17/03/2012 ΡΟΔΟΣΡΙΖΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4046/2012 ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠ. ΕΓΚΥΚΛΙΟ 4601/304/12-3-2012 ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
15/03/2012 ΑΘΗΝΑΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
15/03/2012 ΑΘΗΝΑΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/03/2012 ΑΘΗΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
15/03/2012 ΑΘΗΝΑΚ.Β.Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
13/03/2012 ΑΘΗΝΑΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΤΩΝ ΔΕΚΟ
12/03/2012 ΑΘΗΝΑΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
12/03/2012 ΑΘΗΝΑΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
08/03/2012 ΛΕΥΚΩΣΙΑΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
08/03/2012 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
05/03/2012 ΑΘΗΝΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
01/03/2012 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
01/03/2012 ΑΘΗΝΑΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
01/03/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ 4024 / 27-10-2011 ΦΕΚ 226Α
29/02/2012 ΑΘΗΝΑPILLAR II and CREDIT RISK MODELS
29/02/2012 ΑΘΗΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ
28/02/2012 ΑΘΗΝΑΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
23/02/2012 ΑΘΗΝΑΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
23/02/2012 ΑΘΗΝΑΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ PVSol
23/02/2012 ΑΘΗΝΑΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 3986 & 3996/2011 (ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΕΠΕ)
22/02/2012 ΑΘΗΝΑΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART GRID
22/02/2012 ΑΘΗΝΑΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ 99
22/02/2012 ΑΘΗΝΑΔιαδίκτυο & Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε Οργανισμούς Μνήμης (Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα )
21/02/2012 ΑΘΗΝΑΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
21/02/2012 ΑΘΗΝΑINCOTERMS® 2010 - Όλοι οι Τρόποι Μεταφοράς: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP & DDP - Θαλάσσια Μεταφορά Μόνο: FAS, FOB, CFR & CIF )
20/02/2012 ΑΘΗΝΑΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ - LIFE CYCLE COST ANALYSIS (LCCA)
20/02/2012 ΑΘΗΝΑΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
20/02/2012 ΑΘΗΝΑΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
17/02/2012 ΑΘΗΝΑΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
15/02/2012 ΑΘΗΝΑΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
15/02/2012 ΑΘΗΝΑΌλες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
15/02/2012 ΑΘΗΝΑΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (INVERTERS) ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ)
13/02/2012 ΑΘΗΝΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
11/02/2012 ΑΘΗΝΑΠρακτικά θέματα ΦΠΑ για Δικηγόρους
08/02/2012 ΑΘΗΝΑΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (RECORD KEEPING), ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
06/02/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΤΩΝ ΔΕΚΟ
06/02/2012 ΑΘΗΝΑΠιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
04/02/2012 ΞΑΝΘΗΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 37 – Ν. 2024/2011
30/01/2012 ΑΘΗΝΑΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.3919/11
30/01/2012 ΑΘΗΝΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
30/01/2012 ΑΘΗΝΑΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
28/01/2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 37 – Ν. 2024/2011
28/01/2012 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4024/11 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΠΕ – ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
28/01/2012 ΑΘΗΝΑΔίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας - Συμβάσεις και προστασία
26/01/2012 ΑΘΗΝΑHUMAN RESOURCES MANAGEMENT - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
26/01/2012 ΛΕΥΚΩΣΙΑΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
26/01/2012 ΛΕΥΚΩΣΙΑΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/01/2012 ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
23/01/2012 ΑΘΗΝΑΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ PVSyst
23/01/2012 ΑΘΗΝΑΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (IS Audit) ADVANCED
19/01/2012 ΑΘΗΝΑΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
22/12/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΣΩΣΗ - ANAΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17/12/2011 ΑΘΗΝΑΑλλαγές στην Προ-Πτωχευτική διαδικασία από τον Ν.4013/2011 - Από την Διαδικασία Συνδιαλλαγής στη Διαδικασία Εξυγίανσης
16/12/2011 ΠΑΤΡΑΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
15/12/2011 ΑΘΗΝΑΝΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ TOY ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ 3316/2005
15/12/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
13/12/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
13/12/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
12/12/2011 ΑΘΗΝΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
10/12/2011 ΑΘΗΝΑΤΟ MARKETING ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΤΑ 7 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
08/12/2011 ΑΘΗΝΑΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
08/12/2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑADVANCED TREASURY AUDIT - Παρουσίαση Εξειδικευμένων Ελέγχων Διαχ/σης Διαθεσίμων
08/12/2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ PVSyst
07/12/2011 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (e –invoicing) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (TAXISNET)
07/12/2011 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
07/12/2011 ΑΘΗΝΑΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΠΟΛ. 1159/22-07-11)
06/12/2011 ΑΘΗΝΑΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ KAI ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ
05/12/2011 ΑΘΗΝΑUCP 600 & e-UCP Version 1.1 - ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΓΓΥEΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
02/12/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
30/11/2011 ΑΘΗΝΑΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
28/11/2011 ΑΘΗΝΑΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ LOGISTICS ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ»
28/11/2011 ΑΘΗΝΑMANAGEMENT ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
28/11/2011 ΑΘΗΝΑΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
28/11/2011 ΑΘΗΝΑΕκπαιδευτική Στρατηγική και Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών
25/11/2011 ΑΘΗΝΑΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
25/11/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24/11/2011 ΑΘΗΝΑΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΠΟΛ. 1159/22-07-11)
21/11/2011 ΑΘΗΝΑΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
18/11/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
14/11/2011 ΑΘΗΝΑΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11/11/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
10/11/2011 ΑΘΗΝΑBUDGETING: ΑΠΟ ΤΟ PROFIT PLANNING ΣΤΟ BUDGETARY CONTROL
10/11/2011 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
03/11/2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
03/11/2011 ΑΘΗΝΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΑΡΧΕΙΩΝ
31/10/2011 ΑΘΗΝΑMARKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
31/10/2011 ΑΘΗΝΑΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.
25/10/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
24/10/2011 ΑΘΗΝΑDISASTER RECOVERY PLAN - Business Continuity Plan ( DRP – BCP )
24/10/2011 ΑΘΗΝΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
24/10/2011 ΑΘΗΝΑΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
24/10/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
24/10/2011 ΑΘΗΝΑΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
21/10/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/10/2011 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/10/2011 ΑΘΗΝΑΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
20/10/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤα Εν Δήμω - Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
20/10/2011 ΑΘΗΝΑΤεχνολογία Σκυροδέματος
18/10/2011 ΑΘΗΝΑBIBΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
17/10/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
17/10/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ, Ι. ΝΑΩΝ, Ι. ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
14/10/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ
14/10/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
13/10/2011 ΑΘΗΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 (EN1993)
12/10/2011 ΑΘΗΝΑΠιστοποιημένος Πωλητής - Certified Sales Professional
12/10/2011 ΑΘΗΝΑΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
12/10/2011 ΠΑΤΡΑΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
10/10/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
10/10/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
10/10/2011 ΑΘΗΝΑΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
06/10/2011 ΑΘΗΝΑFINANCIAL REPORTING ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.
05/10/2011 ΑΘΗΝΑΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν.3996/5.8.2011 - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ - ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ OΡΙΣΜΕΝΟΥ XΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ Ν.3986/2011
05/10/2011 ΑΘΗΝΑΠιστοποιημένο Τραπεζικό Στέλεχος Χρηματοδοτήσεων - Certified Banking Executive (CBE(IΙ))
03/10/2011 ΑΘΗΝΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SAP
03/10/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC
29/09/2011 ΑΘΗΝΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ
29/09/2011 ΑΘΗΝΑΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.
28/09/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
28/09/2011 ΑΘΗΝΑΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC
28/09/2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑΠιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης
26/09/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
23/09/2011 ΑΘΗΝΑe - ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
21/09/2011 ΑΘΗΝΑΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
20/09/2011 ΑΘΗΝΑΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – PERFORMANCE AUDITING
19/09/2011 ΑΘΗΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
18/07/2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ L.E.D
11/07/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (COMPLIANCE FUNCTION) ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
08/07/2011 ΠΑΡΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
06/07/2011 ΑΘΗΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
06/07/2011 ΑΘΗΝΑΑποτελεσματικές παρουσιάσεις στα Αγγλικά
04/07/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ – ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
04/07/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΒΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
01/07/2011 ΜΥΤΙΛΗΝΗΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν. 3943 ΦΕΚ 66Α΄ 31.3.2011
30/06/2011 ΑΘΗΝΑΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
30/06/2011 ΑΘΗΝΑΣυναντήσεις και διαπραγματεύσεις στα Αγγλικά
29/06/2011 ΑΘΗΝΑPROJECT CYCLE MANAGEMENT - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
27/06/2011 ΑΘΗΝΑΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
24/06/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
24/06/2011 ΚΑΛΑΜΑΤΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν. 3943 ΦΕΚ 66Α΄ 31.3.2011
23/06/2011 ΑΘΗΝΑΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΒΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
23/06/2011 ΑΘΗΝΑΓραπτή επικοινωνία στα Αγγλικά
22/06/2011 ΑΘΗΝΑΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
22/06/2011 ΑΘΗΝΑE-mail Marketing
20/06/2011 ΑΘΗΝΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
20/06/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
20/06/2011 ΑΘΗΝΑΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
20/06/2011 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν. 3943 ΦΕΚ 66Α΄ 31.3.2011
17/06/2011 ΠΑΤΡΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν. 3943 ΦΕΚ 66Α΄ 31.3.2011
16/06/2011 ΑΘΗΝΑΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW), ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ EXCEL - ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
16/06/2011 ΑΘΗΝΑBusiness English
15/06/2011 ΑΘΗΝΑADVANCED TREASURY AUDIT - Παρουσίαση Εξειδικευμένων Ελέγχων Διαχ/σης Διαθεσίμων
15/06/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
15/06/2011 ΑΘΗΝΑΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
15/06/2011 ΑΘΗΝΑReverse Logistics - Μείωση Κόστους Βελτίωση Απόδοσης των επιχειρήσεων
14/06/2011 ΑΘΗΝΑΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
10/06/2011 ΚΕΡΚΥΡΑΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
06/06/2011 ΑΘΗΝΑΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
03/06/2011 ΚΕΡΚΥΡΑΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
02/06/2011 ΑΘΗΝΑΟ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ Ν. 3525/07: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
30/05/2011Ανάλυση όλων των αλλαγών & των διατάξεων ΦΠΑ σύμφωνα με τον Ν. 3842/2010 & Ν.3899/2010 - Συμπλήρωση νέων εντύπων Εκκαθαριστικής & Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
30/05/2011 ΑΘΗΝΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
27/05/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗReverse Logistics - Μείωση Κόστους Βελτίωση Απόδοσης των επιχειρήσεων
27/05/2011Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους Ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
27/05/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ EXCEL ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
26/05/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013
25/05/2011ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
23/05/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας
23/05/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
23/05/2011 ΑΘΗΝΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006 - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
23/05/2011 ΑΘΗΝΑΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
20/05/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
20/05/2011Μεταρρυθμίσεις & Θεσμικές Παρεμβάσεις στην Εργατική Νομοθεσία
19/05/2011ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν. 3943 ΦΕΚ 66Α΄ 31.3.2011 ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
19/05/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ 2011
19/05/2011 ΑΘΗΝΑΝΕΟ Θεσμικό Πλαίσιο Διακυβέρνησης ΟΤΑ
18/05/2011 ΑΘΗΝΑΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
18/05/2011 ΑΘΗΝΑΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
16/05/2011 ΑΘΗΝΑΠΥΡΚΑΓΙΑ – ΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
16/05/2011 ΑΘΗΝΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001
16/05/2011 ΑΘΗΝΑΝόμος «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Άλλες Διατάξεις» (Ν.3937/2011)
16/05/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
13/05/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΠιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας
13/05/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΦΠΑ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 1-1-2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
13/05/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
13/05/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
12/05/2011 ΑΘΗΝΑΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ Ν.3845, 3846, 3863, 3899/2010
11/05/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΟΥ STRESS & ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
10/05/2011 ΑΘΗΝΑΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001 – 2008 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
09/05/2011 ΑΘΗΝΑΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ & ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
09/05/2011 ΑΘΗΝΑΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
06/05/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
04/05/2011 ΑΘΗΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΕΥΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
04/05/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
03/05/2011 ΑΘΗΝΑΦ/Β ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
02/05/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
29/04/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
29/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
29/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗBEYOND BUDGETING
28/04/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
28/04/2011 ΑΘΗΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (BUSINESS PLAN) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ (Βάσει πολυεθνικών προτύπων)
27/04/2011 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/04/2011 ΑΘΗΝΑΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΩΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 15489 – 1/2001
15/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
15/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗFINANCIAL REPORTING ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π.
15/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
15/04/2011 ΞΑΝΘΗΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
15/04/2011 ΑΘΗΝΑΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
15/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
14/04/2011 ΑΘΗΝΑΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.3863/10 , 3846/10, 3845/10,3899/10 ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
13/04/2011 ΑΘΗΝΑΗ Δυναμική του BAR
13/04/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13/04/2011 ΑΘΗΝΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΑΣ (TEAM BUILDING) – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ (RESISTANCE TO CHANGES)
12/04/2011 ΑΘΗΝΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας
12/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
11/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
11/04/2011 ΑΘΗΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (SMALL BUSINESS FINANCE)
11/04/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΓΓΡΑΦΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2013
11/04/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/04/2011 ΑΘΗΝΑΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
11/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
11/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
09/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ν. 3843/10 ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ – Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
08/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
08/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
08/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
08/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΔΗΓΙΑ MIFID ΝΟΜΟΣ 3606/ΦΕΚ Α195/17-08-07 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ & ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
07/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ MANAGER - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ - ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
07/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
06/04/2011 ΑΘΗΝΑΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ - ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
05/04/2011 ΑΘΗΝΑΟΡΘΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
04/04/2011 ΑΘΗΝΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
04/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
04/04/2011 ΑΘΗΝΑΠιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας
02/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
01/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α)
01/04/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
01/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
01/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
01/04/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΕXCEL
31/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTREASURY AUDIT - ΑΞΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
31/03/2011 ΑΘΗΝΑBIBΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
31/03/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΛΕΩΝ, Ι. ΝΑΩΝ, Ι. ΜΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
30/03/2011 ΑΘΗΝΑΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
29/03/2011 ΑΘΗΝΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ν. 3843/10 ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ – Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
28/03/2011 ΑΘΗΝΑΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
28/03/2011 ΑΘΗΝΑΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
28/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ (ROOF GARDENS) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
28/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ N.Π.Δ.Δ.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
21/03/2011 ΑΘΗΝΑΣΧΕΔΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ AUTOCAD 2011 (2D)
21/03/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
21/03/2011 ΑΘΗΝΑΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
21/03/2011 ΑΘΗΝΑΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Π.Δ. 60/2007)
21/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΝΤΑΞΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
21/03/2011 ΑΘΗΝΑMANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
21/03/2011 ΑΘΗΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ N.Π.Δ.Δ.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
19/03/2011 ΞΑΝΘΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν.3899 17-12-2010) ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
19/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
19/03/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ - Βασικοί κανόνες Θεσμικού πλαισίου Η πρακτική εφαρμογή τους - Παραδείγματα
18/03/2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟΟΡΘΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
18/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
18/03/2011 ΞΑΝΘΗΟΡΘΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
18/03/2011ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Ν.3899/2010) - Online Ημερίδα
17/03/2011Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Online Ημερίδα
17/03/2011 ΑΘΗΝΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ
17/03/2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ με βάση την Οδηγία 2007/36/ΕΚ για τα δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών
17/03/2011 ΑΘΗΝΑΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
16/03/2011 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ν. 3842 23/04/2010 - Ν. 3899 17/12/2010) ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
16/03/2011 ΑΘΗΝΑΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
14/03/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
14/03/2011 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΙ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
14/03/2011 ΑΘΗΝΑΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟ AUTOCAD 2011 (2D)
14/03/2011 ΑΘΗΝΑCONTINUOUS AUDIT MONITORING INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND IT CASE STUDIES
11/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΡΘΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
10/03/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΝΤΑΞΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
08/03/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
07/03/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
04/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
02/03/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
01/03/2011 ΑΘΗΝΑΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
28/02/2011 ΑΘΗΝΑCORPORATE BUDGET MODELIN
28/02/2011 ΑΘΗΝΑΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
28/02/2011 ΑΘΗΝΑΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
24/02/2011 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
24/02/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
24/02/2011 ΑΘΗΝΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΚΒΣ- ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
24/02/2011 ΑΘΗΝΑΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
23/02/2011 ΑΘΗΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
23/02/2011 ΑΘΗΝΑΦ.Π.Α - ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ NEO ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ Ν. 3842/10 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
22/02/2011 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
21/02/2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
21/02/2011 ΑΘΗΝΑΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17/02/2011 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ - Τι είναι και πως διεξάγονται Οφέλη και Βέλτιστες πρακτικές Νομοθετικό Πλαίσιο
14/02/2011 ΑΘΗΝΑAdvanced Ethical Hacking
14/02/2011 ΑΘΗΝΑΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Δείκτες μέτρησης της απόδοσης των Εσωτερικών Ελεγκτών - Νέοι κίνδυνοι που καλείται να αξιολογήσει ο Εσωτερικός Έλεγχος - Στρατηγικές Εσωτερικού Ελέγχου για επιτυχία
14/02/2011 ΑΘΗΝΑΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
07/02/2011 ΑΘΗΝΑΟΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ (UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES) Αναθεώρηση 2010, Έκδοση ΔΕΕ αρ. 758
07/02/2011 ΑΘΗΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ
06/02/2011 ΑΘΗΝΑΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
06/02/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ AUDIT REPORT WRITING (12 CPE)
06/02/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - (EFFECTIVE AUDIT REPORT WRITING)
06/02/2011 ΑΘΗΝΑΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
04/02/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
31/01/2011 ΑΘΗΝΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ
31/01/2011 ΑΘΗΝΑΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ S.Ρ.Ε.Ν.D. ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
30/01/2011 ΑΘΗΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ στο H.R.
29/01/2011 ΚΕΡΚΥΡΑΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
29/01/2011 ΞΑΝΘΗΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
28/01/2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
27/01/2011 ΑΘΗΝΑΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των μετόχων και τις υποχρεώσεις των εταιριών
27/01/2011 ΑΘΗΝΑΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
27/01/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
26/01/2011 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (E-CUSTOMS) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 1-1-2011
23/01/2011 ΑΘΗΝΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ( Κ.ΕΝ.Α.Κ.) ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2010
23/01/2011 ΑΘΗΝΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν.3899 17-12-2010) ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
22/01/2011 ΡΟΔΟΣΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
21/01/2011 ΑΘΗΝΑΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
20/01/2011 ΑΘΗΝΑΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
20/01/2011 ΑΘΗΝΑΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
20/01/2011 ΑΘΗΝΑΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ INSTABUS (EIB) - BMS
20/01/2011 ΑΘΗΝΑΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
18/01/2011 ΑΘΗΝΑΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΩΝ
17/01/2011 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΠΑ & ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
14/01/2011 ΑΘΗΝΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν.3899 17-12-2010) ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
03/01/2011 ΑΘΗΝΑΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ 2007-2013
27/12/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
20/12/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
20/12/2010 ΑΘΗΝΑDoing Business with China - More than one Billion People Doing Business in China - Explore the Business & Investment Opportunities
17/12/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
16/12/2010 ΑΘΗΝΑΓΕΩΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
16/12/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
16/12/2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑDATA PROTECTION LAW - Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
16/12/2010 ΑΘΗΝΑΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΨΕΩΝ
16/12/2010 ΑΘΗΝΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/12/2010 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
15/12/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
14/12/2010 ΑΘΗΝΑΗΜΕΡΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (e –invoicing) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
13/12/2010 ΑΘΗΝΑΑνάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων
13/12/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ( Κ.ΕΝ.Α.Κ.) ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2010
13/12/2010 ΑΘΗΝΑΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
13/12/2010 ΑΘΗΝΑΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
13/12/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 3888/10
13/12/2010 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
13/12/2010 ΑΘΗΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3851/2010
13/12/2010 ΑΘΗΝΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
13/12/2010 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY AUDITS) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 96/ΕΚ/08
09/12/2010 ΑΘΗΝΑΤΡΟΠΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET
09/12/2010 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΩΝ (PEDESTRIAN SAFETY AUDIT)
09/12/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/EC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
09/12/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 2010
09/12/2010 ΑΘΗΝΑΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
09/12/2010 ΑΘΗΝΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
09/12/2010 ΑΘΗΝΑΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
08/12/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
07/12/2010 ΑΘΗΝΑΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ & ΧΟΙΡΩΝ
07/12/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - Πιστοποιημένο Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών
07/12/2010 ΑΘΗΝΑΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
06/12/2010 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΝΟΥ & ΜΠΟΥΦΕ
06/12/2010 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (e –invoicing) - ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ (Ν. 3842 ΦΕΚ 58Α 23-4-2010)
06/12/2010 ΑΘΗΝΑΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ
06/12/2010 ΑΘΗΝΑΕΥΦΥΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΒ / Konnex Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
02/12/2010 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
02/12/2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
29/11/2010 ΑΘΗΝΑMEDICAL MARKETING
29/11/2010 ΑΘΗΝΑBUSINESS LOGISTICS
26/11/2010 ΑΘΗΝΑΟΙ ΝΕΟΙ INCOTERMS 2010 - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
26/11/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3851/2010
25/11/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α)
25/11/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΑΣΩΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22/11/2010 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
22/11/2010 ΑΘΗΝΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
22/11/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 3863/10 , 3846/10, 3845/10 ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
22/11/2010 ΑΘΗΝΑΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/EC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
22/11/2010 ΑΘΗΝΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
22/11/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗISO 22000: ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
18/11/2010 ΑΘΗΝΑΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ - ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 97
18/11/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α)
18/11/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
15/11/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
15/11/2010 ΑΘΗΝΑΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
12/11/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
10/11/2010 ΑΘΗΝΑΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
04/11/2010 ΠΑΤΡΑΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3580/07 - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ Ν. 3580 - 3846/2010 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
26/10/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/10/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 3863/10 , 3846/10, 3845/10
21/10/2010 ΑΘΗΝΑΝΕΟ Ειδικό – Εργαστηριακό Σεμινάριο για Βιβλιοθήκες & Μουσεία
21/10/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/10/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ (Ν. 3842 ΦΕΚ 58Α 23-4-2010)
18/10/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - CORPORATE INNOVATION MANAGEMENT
15/10/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/10/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/10/2010 ΑΘΗΝΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
13/10/2010 ΑΘΗΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MULTISIM
04/10/2010 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/10/2010 ΑΘΗΝΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ – Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ
04/10/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/09/2010 ΑΘΗΝΑΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 1-1-2011 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ (E-CUSTOMS)
27/09/2010 ΑΘΗΝΑΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3580/07 - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ Ν. 3580 - 3846/2010
27/09/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
25/09/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΌλες οι αλλαγές στο ασφαλιστικό πλαίσιο και όλες οι τελευταίες εξελίξεις σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο
25/09/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ – Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ
24/09/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝέος Εργατικός Νόμος πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα όλων των αλλαγών σύμφωνα με το νέο νόμο 3846/10
23/09/2010 ΑΘΗΝΑΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
23/09/2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
16/09/2010 ΑΘΗΝΑΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.3846 - ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
22/07/2010 ΑΘΗΝΑΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
15/07/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAFETY AUDITS) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 96/ΕΚ/08
12/07/2010 ΑΘΗΝΑExport Development Competitive Advantage in International Markets
29/06/2010 ΑΘΗΝΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
25/06/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
16/06/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
15/06/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
15/06/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜIΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
14/06/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ (Ν. 3842/2010)
09/06/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
09/06/2010 ΑΘΗΝΑΤΑΚΤΙΚΟΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ
07/06/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
03/06/2010 ΑΘΗΝΑH ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 90-385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ
31/05/2010 ΑΘΗΝΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
27/05/2010 ΑΘΗΝΑΗ ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ (Π.Π.Ε.), ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ISO 10005 ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
27/05/2010 ΑΘΗΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
27/05/2010 ΑΘΗΝΑΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
27/05/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
26/05/2010 ΑΘΗΝΑΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ “INCOTERMS 2000”
25/05/2010 ΑΘΗΝΑΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ
22/05/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜIΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
20/05/2010 ΑΘΗΝΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
19/05/2010 ΑΘΗΝΑΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
18/05/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΝΟΥ & ΜΠΟΥΦΕ
18/05/2010 ΑΘΗΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
17/05/2010 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
17/05/2010 ΑΘΗΝΑΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΘΟΡΑΣ - ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
15/05/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜIΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
10/05/2010 ΑΘΗΝΑΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
26/04/2010 ΑΘΗΝΑΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ «ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» (EN 1990) ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» (EN 1991)
26/04/2010 ΑΘΗΝΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
26/04/2010 ΑΘΗΝΑΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ
23/04/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
22/04/2010 ΑΘΗΝΑTREASURY AUDIT - ΑΞΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
22/04/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
19/04/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
19/04/2010 ΑΘΗΝΑΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19/04/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.3669/08 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
19/04/2010 ΑΘΗΝΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
14/04/2010 ΑΘΗΝΑΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
14/04/2010 ΑΘΗΝΑΟ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
12/04/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΣΠΑ 2007 - 2013
29/03/2010 ΑΘΗΝΑΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (FRAUD AUDITING)
22/03/2010 ΑΘΗΝΑΤΟ MANAGEMENT ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
22/03/2010 ΑΘΗΝΑGREEN MARKETING
22/03/2010 ΑΘΗΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
22/03/2010 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
22/03/2010 ΑΘΗΝΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ Ε- BANKING
22/03/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
22/03/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
18/03/2010 ΑΘΗΝΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
18/03/2010 ΑΘΗΝΑΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
18/03/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΕΣΠΑ 2007 - 2013
15/03/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
15/03/2010 ΑΘΗΝΑΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
12/03/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
10/03/2010 ΑΘΗΝΑIT AUDIT
03/03/2010 ΑΘΗΝΑMASTERING NEGOTIATIONS ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Στρατηγικές, Τακτικές, Ψυχολογία και Επιρροές
27/02/2010 ΗΡΑΚΛΕΙΟVIES – INTRASTAT - ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1-1-2010 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ VIES – INTRASTAT
25/02/2010 ΑΘΗΝΑΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW), ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ EXCEL ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
25/02/2010 ΑΘΗΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΙΩΝ
24/02/2010 ΑΘΗΝΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
24/02/2010 ΑΘΗΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΙΤΕ Έξυπνα, Επιδέξια, Αποτελεσματικά
22/02/2010 ΑΘΗΝΑVIES – INTRASTAT - ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1-1-2010 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ VIES – INTRASTAT
22/02/2010 ΑΘΗΝΑΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
22/02/2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑBASEL II OPERATIONAL RISK MANAGEMENT - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
18/02/2010 ΑΘΗΝΑΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΕXCEL
18/02/2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
03/02/2010 ΑΘΗΝΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01/01/2010 Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ με βάση το Νόμο 3763/2009-Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Δικαίωμα έκπτωσης - PRORATA Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων – Συμπλήρωση Δηλώσεων ΦΠΑ
03/02/2010 ΑΘΗΝΑO ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ “ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ” ASSISTANT MANAGEMENT
14/12/2009 ΑΘΗΝΑΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
14/12/2009 ΑΘΗΝΑΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
09/12/2009 ΑΘΗΝΑΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (RECORD KEEPING), ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
09/12/2009 ΑΘΗΝΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01/01/2010 Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ με βάση το Νόμο 3763/2009-Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Δικαίωμα έκπτωσης - PRORATA - Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων – Συμπλήρωση Δηλώσεων ΦΠΑ
07/12/2009 ΑΘΗΝΑΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ADVANCED ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - Workshop
02/12/2009 ΑΘΗΝΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ - ADVANCED ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - Workshop
25/11/2009 ΑΘΗΝΑΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΕXCEL
23/11/2009 ΑΘΗΝΑNEO ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ - ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01/01/2010 Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ με βάση το Νόμο 3763/2009-Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Δικαίωμα έκπτωσης- PRORATA - Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων – Συμπλήρωση Δηλώσεων ΦΠΑ
28/09/2009 ΑΘΗΝΑΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3763/2009

επιστροφή

An EXACT e-business solutions project