Φορείς Εκπαίδευσης

ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ
Διεύθυνση: Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής
10445  ΑΘΗΝΑ
Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 210 8257812, 210 8257800| Fax: 210/8811360

Ο ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1980 από μια ομάδα βιομηχανιών (όπως Α.Ε. Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΣΕΛΜΑΝ, Ελλ.Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κ.α.) υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Β.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η επιμόρφωση του προσωπικού επιχειρήσεων - μελών ή μη - με στόχο τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατά συνέπεια τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους.

Το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ ιδρύθηκε για την υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και λειτουργεί στην Αθήνα (Πλ.Αττικής), στη Θεσσαλονίκη (θέρμη), στο Βόλο (Α΄ΒΙΠΕΒ) και στην Πάτρα (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – Πλατάνι).

Το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ειδικά προγράμματα και να τα πραγματοποιήσει ενδοεπιχειρησιακά με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού και της εταιρίας.

Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πρωϊνά ή/και απογευματινά τμήματα και εντάσσονται στο ΛΑΕΚ – 0,45%.

Τρέχοντα Σεμινάρια

expand Σεμινάρια που Έληξαν

ΒΟΛΟΣ

28
ΜΑΡ

ΑΘΗΝΑ

16
ΝΟΕ

ΠΑΤΡΑ

16
ΝΟΕ

ΑΘΗΝΑ

24
ΙΟΥΝ

ΑΘΗΝΑ

20
ΙΟΥΝ

ΒΟΛΟΣ

15
ΙΟΥΝ

ΑΘΗΝΑ

11
ΙΟΥΝ

ΒΟΛΟΣ

11
ΜΑΙ

ΑΘΗΝΑ

1
ΑΠΡ

ΒΟΛΟΣ

30
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13
ΙΟΥΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10
ΙΟΥΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27
ΜΑΙ

ΑΘΗΝΑ

17
ΜΑΙ

ΑΘΗΝΑ

13
ΜΑΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8
ΑΠΡ

ΠΑΤΡΑ

8
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13
ΜΑΡ

ΒΟΛΟΣ

24
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8
ΜΑΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7
ΜΑΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7
ΜΑΙ

ΑΘΗΝΑ

29
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8
ΜΑΡ

ΑΘΗΝΑ

12
ΔΕΚ

ΑΘΗΝΑ

5
ΔΕΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17
ΝΟΕ

ΒΟΛΟΣ

20
ΣΕΠ

ΒΟΛΟΣ

20
ΣΕΠ

ΒΟΛΟΣ

21
ΜΑΡ

ΑΘΗΝΑ

14
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29
ΝΟΕ

ΒΟΛΟΣ

29
ΣΕΠ

ΒΟΛΟΣ

27
ΣΕΠ

ΠΑΤΡΑ

26
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14
ΔΕΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7
ΔΕΚ

ΑΘΗΝΑ

11
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11
ΝΟΕ

ΑΘΗΝΑ

10
ΝΟΕ

επιστροφή