Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 95 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσίας που σχετίζεται με μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα καθώς και τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροβίων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 26/05/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και τις μελέτες HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Οι συμμετέχοντες μπορούν να...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 26/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομοθεσία Τροφίμων και ορθή εφαρμογή της από τις εταιρείες τροφίμων - Διαδικτυακά εργαλεία για την εύρεση της νομοθεσίας και τήρησης των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεωνΝομοθεσία Τροφίμων και ορθή εφαρμογή της από τις εταιρείες τροφίμων - Διαδικτυακά εργαλεία για την εύρεση της νομοθεσίας και τήρησης των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Το σεμινάριο αναλύει την κάθετη νομοθεσία τροφίμων (κοινοτική και εθνική) και γίνεται εκτενής αναφορά στην ειδική νομοθεσία τροφίμων (ανάλογα με το είδος τροφίμου). Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου εξηγείται η αναγκαιότητα της τήρησης των νομοθετικών ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 26/05/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 COMBINED  AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» IRCA CertifiedISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 COMBINED AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» IRCA Certified
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτουν τα καινούρια πρότυπα σε σχέση με την έκδοση του 2008 (για το ISO 9001) και την έκδοση του 2004 (για τ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 26/05/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ISO 9001:2015) – IRCA APPROVEDΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ISO 9001:2015) – IRCA APPROVED
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και να επιθεωρούν Συστήματα Διαχείρισης ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 26/05/2016
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ISO 17025 - Οργάνωση ΕργαστηρίωνISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία οργάνωσης ενός εργαστηρίου μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων στα πλαίσια του ISO 17025. Η διαπίστευση σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας ...
Διοργανωτής: iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Έναρξη: 27/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής. Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 27/05/2016
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ HACCP ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2005ΜΕΛΕΤΗ HACCP ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2005
Κατανόηση των απαιτήσεων πιστοποίησης των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Εμπέδωση των βασικών εννοιών του προτύπου ISO 22000:2005. Αποσαφήνιση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων.
Διοργανωτής: FOODLAW CONSULTING
Έναρξη: 28/05/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 50001 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της ΕνέργειαςISO 50001 – Εσωτερικοί / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Ενέργειας
Σκοπός του παρόντος προγράμματος, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη, είναι η κατάρτιση υποψηφίων Επιθεωρητών ή / και Επικεφαλής Επιθεωρητών στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ).
Διοργανωτής: EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Έναρξη: 30/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Επίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Η περίπτωση του μελιούΕπίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Η περίπτωση του μελιού
Στο σεμινάριο αναλύονται οι θεματικές ενότητες από την παραγωγική διαδικασία μέχρι και την παράθεση του μελιού στο ράφι πριν τον καταναλωτή. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μελιού, τη σύνθεση, τις φυσικές ιδιότητες...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 30/05/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΝ ISO  9001:2008ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΝ ISO 9001:2008
Σκοπός να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την απαιτούμενη γνώση των αναγκών ανάπτυξης και εφαρμογής των συστημάτων Διασφάλισης και Διαχείρισης της Ποιότητας. Να εφαρμόζουν τεχνικές συγγραφής και κατάρτισης εγχειριδίου και σχεδίου ποιότητας
Διοργανωτής: ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Έναρξη: 30/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων»ISO 9001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων»
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει το καινούργιο πρότυπο σε σχέση με την έκδοση του 2008.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 30/05/2016
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
VISA, MASTER CARD AND AMERICAN EXPRESS SECURITY STANDARD (PCI DSS): Do you want to learn how to protect your payment card data and comply with VISA/ MASTERCARD standards?VISA, MASTER CARD AND AMERICAN EXPRESS SECURITY STANDARD (PCI DSS): Do you want to learn how to protect your payment card data and comply with VISA/ MASTERCARD standards?
PCI DSS, the results of the convergence of Visa, MasterCard, American Express and other payment brands respective security standards, is here to stay. More so, Visa and MasterCard are fining institutions that process/store/transmit payment data for ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 30/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
RISK MANAGEMENT METHODOLOGIES - ISO 31000:2009RISK MANAGEMENT METHODOLOGIES - ISO 31000:2009
Κίνδυνος υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή το αντικείμενο δραστηριοποίησης του. Ο κίνδυνος επίσης, δεν πρέπει να αγνοείται. Ο οργανισμός πρέπει να έχει γνώση από τι...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 30/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – OHSAS 18001ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – OHSAS 18001
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και επικεντρώνεται στις επιθεωρήσεις που αφορούν στην (ΥΑΕ) και παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 30/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή