Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 68 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 5   επόμενη τελευταία 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής. Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 30/06/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
CLOUD COMPUTING SECURITY KNOWLEDGE - BASICCLOUD COMPUTING SECURITY KNOWLEDGE - BASIC
Ένα από τα βασικά σημεία αντίρρησης προς το Cloud Computing είναι το θέμα της ασφάλειας. Μέσα από το σεμινάριο αυτό, δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με το Cloud computing, τις μεγαλύτερες κατηγορίες απειλών [όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 30/06/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Βασικές Αρχές- Νομοθεσία)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Βασικές Αρχές- Νομοθεσία)
Η επισήμανση των τροφίμων σκοπό έχει την παροχή στον καταναλωτή όλων των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση των τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του και των συμφερόντων του. Παράλληλα η επισήμανση των τροφίμων είναι βασικό...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 30/06/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
GLOBALG.A.P. AQUACULTURE MODULE V4GLOBALG.A.P. AQUACULTURE MODULE V4
Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία και εξοικείωση των συμμετεχόντων με το πρότυπο GLOBALG.A.P. AQUACULTURE MODULE V4.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 01/07/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FSSC 22000ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FSSC 22000
Στο σεμινάριο παρουσιάζεται το σχήμα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 (FSSC 22000). Το FSSC 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO/ IEC 27001:2013  Transition Course: Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεωνISO/ IEC 27001:2013 Transition Course: Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων
Η αναβάθμιση της γνώσης – επικαιροποίηση των πιστοποιημένων επιθεωρητών ISO 27001:2005, στις απαιτήσεις του νέου προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ISO 50001ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ISO 50001
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για επικεφαλής επιθεωρητές ΣυστημάτωνΔιαχείρισης Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2011. Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας, η βασική νομοθεσία, οι αρχές και ο σ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015
Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητα...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015)  - IRCA APPROVEDΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015) - IRCA APPROVED
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και παρουσιάζονται τεχνικές προετοιμασίας, διενέργειας και ολοκλήρωσης επιθεώρησης, μέσω πρακτικής εξάσκησης σε εικονική εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – AGRO 2.1-2.2 / GLOBALG.A.P.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – AGRO 2.1-2.2 / GLOBALG.A.P.
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τους Επιθεωρητές, Επιβλέποντες και Συμβούλους Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης όπως ορίζονται από την Κατευθυντήρια Οδηγία AGRO 2 σε ισχύ.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Η νέα έκδοση του BRC V 7 - BRC ApprovedΗ νέα έκδοση του BRC V 7 - BRC Approved
Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου BRC V7 . Στο σεμινάριο ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγματα από την εφαρμογή στην Ελληνική Βιομηχανία ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 22000:2005 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝISO 22000:2005 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCΑ. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 22000:2005 IRCA Course No. A17362). Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
Επίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Η περίπτωση του μελιούΕπίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Η περίπτωση του μελιού
Στο σεμινάριο αναλύονται οι θεματικές ενότητες από την παραγωγική διαδικασία μέχρι και την παράθεση του μελιού στο ράφι πριν τον καταναλωτή. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μελιού, τη σύνθεση, τις φυσικές ιδιότητες...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ISO 27001 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣISO 27001 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται μεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των πολύτιμων πληροφοριακών δεδομένων της σύγχρονης επιχείρησης.
Διοργανωτής: TQM Training
Έναρξη: 04/07/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Σελίδα 1 Από 5   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή