Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 98 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, βάσει των προτύπων ISO 27001 & ISO 19011. Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές, οι τεχνικές και...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 09/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, βάσει του προτύπου EN ISO 22000:2005.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 09/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ΠοιότηταςISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: 1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 2. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 11/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου....
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 11/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015
Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 θεωρείται η σημαντικότερη αλλαγή από την αρχική του έκδοση το 1987. Με τις τελευταίες μετρήσεις του ISO αποδεικνύεται ότι αυτή επηρεάζει περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 11/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015
Συνοψίζονται και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αλλαγές μεταξύ των δύο εκδόσεων, του 2004με αυτήν του 2015, καθώς και η επίδραση τους στους επιθεωρητές και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την διαχείριση του περιβάλλοντος.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 11/05/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025 Απαιτήσεις ΣυμμόρφωσηςΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025 Απαιτήσεις Συμμόρφωσης
Ο σκοπός του workshop είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και κυρίως εργαλείων για την κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 17025 ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση ενός Σ. Δ. Π. Εργαστηρίων δοκιμών και ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 12/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 14001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» IRCA CertifiedISO 14001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» IRCA Certified
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει τα νέο πρότυπο σχετικά με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 12/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015
Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητα...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές της επιθεώρησης, τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους, ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία, οι τεχνικές της επιθεώρησης, αλλά και οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/05/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ISO 22301:2012)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ISO 22301:2012)
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22301 και ISO 19011. Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομοθεσία Τροφίμων και ορθή εφαρμογή της από τις εταιρείες τροφίμων - Διαδικτυακά εργαλεία για την εύρεση της νομοθεσίας και τήρησης των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεωνΝομοθεσία Τροφίμων και ορθή εφαρμογή της από τις εταιρείες τροφίμων - Διαδικτυακά εργαλεία για την εύρεση της νομοθεσίας και τήρησης των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Το σεμινάριο αναλύει την κάθετη νομοθεσία τροφίμων (κοινοτική και εθνική) και γίνεται εκτενής αναφορά στην ειδική νομοθεσία τροφίμων (ανάλογα με το είδος τροφίμου). Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου εξηγείται η αναγκαιότητα της τήρησης των νομοθετικών ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
FSSC 22000:2010 – ΣXHMA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝFSSC 22000:2010 – ΣXHMA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και τις μελέτες HACCP σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000:2010.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 13/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Επίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Η περίπτωση του μελιούΕπίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Η περίπτωση του μελιού
Στο σεμινάριο αναλύονται οι θεματικές ενότητες από την παραγωγική διαδικασία μέχρι και την παράθεση του μελιού στο ράφι πριν τον καταναλωτή. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μελιού, τη σύνθεση, τις φυσικές ιδιότητες...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 13/05/2016
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015)  - IRCA APPROVEDΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2015) - IRCA APPROVED
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και παρουσιάζονται τεχνικές προετοιμασίας, διενέργειας και ολοκλήρωσης επιθεώρησης, μέσω πρακτικής εξάσκησης σε εικονική εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 16/05/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή