Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 51 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 4   επόμενη τελευταία 
OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑOHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας των Οργανισμών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (OHSAS 18001:2007 IRCA Course No. A17139). Ολοκληρώνοντας το...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 30/11/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής. Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 30/11/2015
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
CLOUD COMPUTING SECURITY KNOWLEDGE - BASICCLOUD COMPUTING SECURITY KNOWLEDGE - BASIC
Ένα από τα βασικά σημεία αντίρρησης προς το Cloud Computing είναι το θέμα της ασφάλειας. Μέσα από το σεμινάριο αυτό, δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με το Cloud computing, τις μεγαλύτερες κατηγορίες απειλών [όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 30/11/2015
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η νέα έκδοση του BRC V 7Η νέα έκδοση του BRC V 7
Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου BRC V7 . Στο σεμινάριο ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγματα από την εφαρμογή στην Ελληνική Βιομηχανία ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 02/12/2015
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR® (CISA®) Prep. CourseCERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR® (CISA®) Prep. Course
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, καλύπτεται η ύλη με σκοπό την προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις του Certified Information Systems Auditor® (CISA®) του ISACA. Για την υποστήριξη της ενότητας αυτής δίνεται το επίσημο βιβλίο ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 02/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®)  Prep. CourseCERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®) Prep. Course
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, καλύπτεται η ύλη με σκοπό την προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις του Certified Information Security Manager® (CISM®) του ISACA. Για την υποστήριξη της ενότητας αυτής δίνεται το επίσημο βιβλίο ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 02/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, βάσει του προτύπου EN ISO 22000:2005.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ISO 22301:2012)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (ISO 22301:2012)
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22301 και ISO 19011. Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ISO 9001:2008ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ISO 9001:2008
Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (ISO 27011:2008)ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (ISO 27011:2008)
Το πρότυπο ISO 27011:2008, Information Technology - Security Techniques – Information Security Management Guidelines for Telecommunications Organizations based on ISO / IEC 27002, περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες για το πως μπορεί ένας ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ISO 9001:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 9001:2008 IRCA Course No. A17199)...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσίας που σχετίζεται με μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα καθώς και τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροβίων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ISO/IEC 27037:2012)ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ (ISO/IEC 27037:2012)
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, με την διείσδυση των υπολογιστών όλο και περισσότερο στην καθημερινή εργασία, άρχισαν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα πε...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 (DIS) Απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπουISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 (DIS) Απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, καθώς και οι πρόσθετες απαιτήσεις του ISO 9001:2015, που εκδόθηκε τον Μάιο του 2014 σε μορφή DIS (Draft). Ιδιαίτερα για την Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων, θα δοθούν ...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ / ISO 14046 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣΥΔΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ / ISO 14046 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η χρήση και διαχείριση των υδάτων, αποτελεί βασικό μέλημα για κάθε οργανισμό υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ζήτησης πόρων, αλλά και της πιθανότητας λειψυδρίας. Η εν λόγω διαχείριση είναι απαραίτητησε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο - ενώ ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 03/12/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 4   επόμενη τελευταία 

επιστροφή