Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 101 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
ISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ΠοιότηταςISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: 1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 2. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 10/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου....
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 10/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ακτινοπροστασία: Κάλυψη νομικών υποχρεώσεων και τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου σε πιστοποιημένα Συστήματα ΔιαχείρισηςΑκτινοπροστασία: Κάλυψη νομικών υποχρεώσεων και τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου σε πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης
Χρήση ραδιενέργειας και ακτινοβολίας, ανάλογα με το είδος της και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι βασικές απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (αναφορά στα Basic Safety Standards), Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 10/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22301:2012 SOCIETAL SECURITY- BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMSISO 22301:2012 SOCIETAL SECURITY- BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEMS
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον Τομέα Επιθεώρησης Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 11/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 - Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές ΕγκαταστάσειςΠρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 - Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Το νομοθετικό πλαίσιο που καθιέρωσε το πρότυπο, γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δομής του ΕΛΟΤ HD 384. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καθιέρωση των διατάξεων διαφορικού ρεύματος και της θεμελιακής γείωσης. Δομή του ΕΛΟΤ HD 384 ...
Διοργανωτής: Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ
Έναρξη: 12/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD384ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD384
Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ). Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την Ασφάλεια των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων εγκαταστάσεις. Το νομοθετικό πλαίσιο που καθιέρωσε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ...
Διοργανωτής: Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ
Έναρξη: 12/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων»ISO 9001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων»
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει το καινούργιο πρότυπο σε σχέση με την έκδοση του 2008.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 15/02/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Κατάρτιση Συγκολλητών κατά EN ISO 9606-01 με Εξετάσεις (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΤΗΞΕΩΣ/ SMAW)Κατάρτιση Συγκολλητών κατά EN ISO 9606-01 με Εξετάσεις (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΤΗΞΕΩΣ/ SMAW)
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η μετάδοση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών των συγκολλήσεων χαλυβοκραμάτων, καθώς και η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη χρήση και ρύθμιση των μηχανών και την επιλογή των ηλεκτροδίων.
Διοργανωτής: ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ
Έναρξη: 15/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές της επιθεώρησης, τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους, ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία, οι τεχνικές της επιθεώρησης, αλλά και οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 15/02/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ISO 14001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» IRCA CertifiedISO 14001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» IRCA Certified
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει τα νέο πρότυπο σχετικά με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 15/02/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝISO 22000:2005 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και τις μελέτες HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Οι συμμετέχοντες μπορούν να...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 15/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 15/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑOHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας των Οργανισμών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (OHSAS 18001:2007 IRCA Course No. A17139). Ολοκληρώνοντας το...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 15/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στη νομοθεσία που τις διέπει. Να ενημερωθούν στο τι αλλάζει και που μπορούν να ανατρέξουν για να βρουν στοιχεία στο εγχειρίδιο...
Διοργανωτής: ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ
Έναρξη: 16/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Quality Mentality Addiction - It’s an attitude issueQuality Mentality Addiction - It’s an attitude issue
Να αναλυθεί η ιστορία της ποιότητος (Αρχαία Ελλάδα) και του λόγου για τον οποίο κάποιοι εφεύραν και υιοθέτησαν στη δράση τους, διαδικασίες και προδιαγραφές. Να λυθούν όλες οι απορίες και οι μύθοι που σκεπάζουν τα συστήματα ποιότητος. Να δημιουργηθεί...
Διοργανωτής: Diaplous s.s.d.a.
Έναρξη: 16/02/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 

επιστροφή