Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 96 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
ISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ΠοιότηταςISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: 1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 2. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 31/08/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO14001:04 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςISO14001:04 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τιςαπαιτήσεις του προτύπου. Τις ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 31/08/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην ΕργασίαOHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 31/08/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου....
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 31/08/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGRO 2.1 & 2.2 ΚΑΙ GLOBALGAP IFA v4.0ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGRO 2.1 & 2.2 ΚΑΙ GLOBALGAP IFA v4.0
Αναφορά σε νομοθεσία κλπ. Ορθή Γεωργική Πρακτική (GΑP), Ανάλυση Βασικών Αρχών και εφαρμογής του Συστήματος, Ανάλυση Συστημάτων AGRO 2-1, 2-2 & GLOBALGAP (EUREPGAP), Στρατηγικές MARKETING Πιστοποιημένων Προϊόντων.
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 03/09/2015
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δωρεάν Ενημερωτική Ημερίδα για τα Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015Δωρεάν Ενημερωτική Ημερίδα για τα Νέα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Η AQS με χαρά σας προσκαλεί στη ΔΩΡΕΑΝ ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώνει για την παρουσίαση των νέων εκδόσεων των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία ενσωματώνουν όλες τις νέες τάσεις Διοίκησης και παράλληλα προσφέρουν Ευελιξία και ένα ...
Διοργανωτής: AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Έναρξη: 10/09/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κατάρτιση  Συγκολλητών κατά ISO 9606-2  με Εξετάσεις (Ηλεκτρόδιο Τήξεως/SMAW)Κατάρτιση Συγκολλητών κατά ISO 9606-2 με Εξετάσεις (Ηλεκτρόδιο Τήξεως/SMAW)
Μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους οι τεχνικοί θα έχουν τις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να περάσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης του φορέα ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και να πάρουν το πιστοποιητικό συγκολλητή, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9606-2.
Διοργανωτής: ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ
Έναρξη: 14/09/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 9001:2008 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2008 - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA.Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 14/09/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 14001:2004 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣISO 14001:2004 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 14000 & EMAS IRCA Course No. A17268). Ολοκληρώνοντας το ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 17/09/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ISO 9001:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2008 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 9001:2008 IRCA Course No. A17199)...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 17/09/2015
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – OHSAS 18001ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – OHSAS 18001
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και επικεντρώνεται στις επιθεωρήσεις που αφορούν στην (ΥΑΕ) και παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 17/09/2015
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ISO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMPISO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- GMP
Κστά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται σχολιασμός του περιεχομένου και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22716, σε συνδυασμό με συζήτηση και παράθεση παραδειγμάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τις ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 17/09/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025 Απαιτήσεις ΣυμμόρφωσηςΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17025 Απαιτήσεις Συμμόρφωσης
Ο σκοπός του workshop είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και κυρίως εργαλείων για την κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 17025 ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση ενός Σ. Δ. Π. Εργαστηρίων δοκιμών και ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 17/09/2015
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015
Συνοψίζονται και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αλλαγές μεταξύ των δύο εκδόσεων, του 2008 με αυτήν του 2015, καθώς και η επίδραση τους στους επιθεωρητές και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ποιότητα.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 18/09/2015
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στόχος του προγράμματος είναι να αναλυθούν και να κατανοηθούν οι έννοιες που αφορούν στην«Άμυνα τροφίμων» και να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, για τον προσδιορισμό και τη μείωση των κινδύνω...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 18/09/2015
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 

επιστροφή