Σεμινάρια: ISO/Haccp/OHSAS

Χορηγοί Ενότητας

Βρέθηκαν 97 καταχωρήσεις

 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
ISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης ΠοιότηταςISO 9001:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: 1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 2. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 25/08/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 14001:04 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςISO 14001:04 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τιςαπαιτήσεις του προτύπου. Τις ...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 25/08/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην ΕργασίαOHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις...
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 25/08/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνISO 22000:00 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου....
Διοργανωτής: Computer Start
Έναρξη: 25/08/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRCΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRC
Στο σεμινάριο αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή, οι απαιτήσεις του προτύπου BRITISH RETAIL CONSOTRIUM (BRC) GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETΥ, issue 7. Παρουσιάζονται οι νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης έκδοσης του προτύπου και οι διαφορές ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/09/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣISO 9001:2015 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των Οργανισμών αυτών. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 9001:2008 IRCA Course No. A17199)...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 12/09/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ως εργαλείο για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμωνΕφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ως εργαλείο για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) για την συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ώστε να αντλήσει πληροφορίες για να συγκρίνει δυο επιχειρήσεις
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 12/09/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ IFSΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ IFS
Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της ενημερωμένης έκδοσης 6- Απρίλιος 2014, γίνεται σύντομη παρουσίαση των διαφόρων προτύπων IFS (IFS logistics, IFS Broker, IFS PAC secure), παρουσιάζονται οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των GFSI αναγνωρισμένων προτύπων...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 14/09/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ISO 27001:2013
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του ISO 27001:2013. Η ανάλυση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει των απαιτήσεων του ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 15/09/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005
Το σεμινάριο πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, βάσει του προτύπου EN ISO 22000:2005.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 15/09/2016
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Η νέα έκδοση του BRC V 7 - BRC ApprovedΗ νέα έκδοση του BRC V 7 - BRC Approved
Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου BRC V7 . Στο σεμινάριο ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγματα από την εφαρμογή στην Ελληνική Βιομηχανία ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 15/09/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
IFS V6IFS V6
Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου IFS V6 . Στο σεμινάριο ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλα αναφέρονται παραδείγματα από την εφαρμογή στην Ελληνική ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Έναρξη: 16/09/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τον εντοπισμό πιθανών καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, ατυχημάτων και κρίσεων που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων, την αξιολόγηση των συνεπειών τους, την καθιέρωση ...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 16/09/2016
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015
Συνοψίζονται και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αλλαγές μεταξύ των δύο εκδόσεων, του 2004με αυτήν του 2015, καθώς και η επίδραση τους στους επιθεωρητές και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την διαχείριση του περιβάλλοντος.
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 16/09/2016
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Επίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Η περίπτωση του μελιούΕπίσημος έλεγχος στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης: Η περίπτωση του μελιού
Στο σεμινάριο αναλύονται οι θεματικές ενότητες από την παραγωγική διαδικασία μέχρι και την παράθεση του μελιού στο ράφι πριν τον καταναλωτή. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μελιού, τη σύνθεση, τις φυσικές ιδιότητες...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Έναρξη: 16/09/2016
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Διεξάγεται επίσης ▼
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 Σελίδα 1 Από 7   επόμενη τελευταία 
Χορηγοί Ενότητας

επιστροφή